časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové řady spínaných zdrojů společnosti Weidmüller

Nové řady spínaných zdrojů společnosti Weidmüller

Jiří Jeřábek, Weidmüller, s. r. o.

Společnost Weidmüller má ve svém výrobkovém sortimentu šest typových řad napájecích zdrojů s rozsahem výstupních proudů od 0,5 do 40 A DC. Jde o širokou nabídku spínaných zdrojů řady Ecoline, dále o spínané zdroje v modulárním provedení WavePower, spínané zdroje InstaPower, spínané zdroje původní řady StandardConnectPower a klasické transformátorové zdroje řady CompactPower. Nabídka je doplněna skupinou elektronického jištění WaveGuard a nabíječi akumulátorů řady USV.

CompactPower

Řada transformátorových zdrojů s jednofázovým napájením se sekundárním proudem do 15 A DC a s třífázovým napájením se sekundárním proudem do 40 A DC. Tato klasická řada doplňuje typové řady spínaných zdrojů. Výhodou této skupiny transformátorových zdrojů je prostorové oddělení primárního a sekundárního vinutí, osazení varistorovou ochranou proti přepětí a signalizace stavu diodami LED.

WavePower

Řada jednofázových modulárních zdrojů se šířkou modulu 22,5 mm pro montáž na lištu TS 35. V této řadě je nový typ spínaného zdroje Wavepower 48 W, 24 V DC, 2 A v novém krytu WaveBox se šířkou 45 mm kompatibilní s kryty používanými v modulech pro průmyslový Ethernet. Tento zdroj je dodáván ve dvou verzích: standardní verze bez diod paralelní spolupráce a verze s vestavěnými diodami pro paralelní spolupráci. Nový zdroj má kromě evropských certifikátů také certifikáty UL a CSA. Výstupní napětí 24 V DC je nastavitelné trimrem na předním panelu v rozsahu napětí 22,5 až 29,5 V DC.

EcoLine

Jde o nejrozšířenější řadu inovovaných spínaných zdrojů, zahrnující jedno- a třífázové zdroje s rozsahem výstupních proudů od 3 do 40 A. Oproti původní řadě EcoLine má nový charakteristický trapézový design předního panelu. Třífázové spínané napájecí zdroje řady EcoLine mají výkonový rozsah od 70 do 1 000 W. Zdroje jsou určeny pro prostředí s teplotou okolí v rozsahu –10 až 70 °C. Na výstupní straně jsou vybaveny elektronickou ochranou proti zkratu. Tyto napájecí zdroje jsou vhodné pro využití v průmyslu a také pro použití v automatizaci budov. Všechny moduly jsou odrušeny v souladu s normou DIN EN 55022 (Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření), třída B, a splňují bezpečnostní požadavky kladené na obvody SELV.

K charakteristickým znakům spínaných napájecích zdrojů patří vysoký stupeň účinnosti, kompaktní rozměry a nízké tepelné ztráty. Společnost Weidmüller doplnila tuto řadu třemi variantami třífázových spínaných napájecích zdrojů CP SNT3, které jsou charakterizovány výkonovými parametry 10 A/250 W, 20 A/500 W a 40 A/1 000 W. Jsou pozoruhodné také svým vynikajícím poměrem ceny k výkonu.

Napětí na vstupu třífázových napájecích zdrojů ConnectPower ECOLine je 3× 400 V AC/340 až 575 V AC. Při maximálním zatížení pracují všechna uvedená zařízení s účinností 88 %. Pro potlačení harmonických složek proudů využívají tyto zdroje funkci PFC (Power Factor Correction, kompenzace účiníku). Navíc jsou vybaveny integrovaným výstupem s diagnostikou a indikací stavu. Návěstní kontakt je vyveden jako přepínací. Výstup každého zařízení je odolný proti zkratu. Výstupní stejnosměrné napětí 24 V je možné potenciometrem nastavit v intervalu 24 až 28 V. Tento výstup je elektronicky omezen. Zdroje Ecoline mají rovněž zabudovánu ochranu proti přepětí ze strany napájení.

Pro zvýšení výkonu je možné paralelně zapojit dva zdroje. Jinou alternativou využití paralelního zapojení je vytvoření řešení pro potřeby zálohování. Mají-li se pro tento účel využít moduly CP SNT3 250 W a CP SNT3 500 W, doporučuje se použít diskrétní diodový modul z řady ConnectPower. Obě zařízení pak pracují paralelně a vzájemně sdílejí zatížení právě prostřednictvím zmíněného diodového modulu. Selže-li jedno z těchto zařízení, druhé zařízení plně vykryje celkovou kapacitu napájení. Zmíněný diodový modul odstraňuje vazbu mezi oběma zařízeními až do úrovně 100 %. To znamená, že se obě zařízení nebudou navzájem ovlivňovat, dojde-li k poruše. Diodový modul není zapotřebí, nejsou-li napájecí zdroje CP SNT využívány na maximální výkon. Zelená kontrolka LED signalizuje stav, kdy je zařízení připraveno k používání. Robustní kovové kryty umožňují použití v nepříznivých podmínkách. Napájecí zdroje CP SNT pracují spolehlivě bez omezení zatížitelnosti v teplotním rozsahu 10 až 55 °C. Montáž je velmi jednoduchá, protože zdroje jsou určeny k upevnění na lištu TS 35 bez nutnosti používat nářadí. Výrobek je certifikován a označován certifikačními značkami shody CE a UL; to dovoluje používat je ve velké šíři úloh. Kompletní výčet certifikátů je CE, UL (UL508), cURus (UL60950) CSA. Certifikace je uskutečněna v souladu se standardy EN 60950 (obvody SELV) a také EN 60204 (obvody PELV). Elektromagnetická kompatibilita je ověřena v souladu s doporučením IEC 61000-6/-2/-3.

InstaPower

Řada zdrojů, které jsou také určeny pro montáž na lištu TS 35, ale jejichž šířka je trojnásobná. Zahrnují výkonové varianty 70, 120, 250 a 500 W při výstupním napětí 24 V DC. Tato řada je doplněna o tři nové varianty 48 W, a to 24 V, 2 A; 12 V, 3,5 A; 5 V, 5 A. Výstupní napětí jsou v širokém rozsahu regulovatelná potenciometrem, umístěným na čelním panelu.

StandardConnectPower

Tato řada zahrnuje spínané zdroje od 55 do 300 W s výstupním napětím 5, 12, 24 a 48 V DC.

Konvertory DC-DC

Sortiment napájecích zdrojů doplňuje skupina konvertorů se vstupním napětím 9 až 16 V nebo 18 až 24 V, které převádějí tato napětí na 5, 12 nebo 24 V DC.

Nabíječe baterií USV

V sortimentu společnosti Weidmueller jsou i nabíječe baterií USV s nabíjecím proudem 2 a 3 A pro baterie 12 a 24 V. Nabíječe je možné napájet primárním napětí v rozsahu od 85 do 265 V AC.

Diodové moduly

V příslušenství jsou diodové moduly pro paralelní spolupráci zdrojů EcoLine.

Wave Guard

Sortiment doplňuje skupina elektronických pojistek pro DC obvody Wave Guard. Tyto ochrany působí selektivně a chrání proti statickému a dynamickému přetížení.

Nabídka sortimentu napájecích zdrojů Weidmüller je různorodá a navazuje na ostatní výrobkové skupiny, což umožňuje vytvářet komplexní zákaznická řešení postavená na komponentách společnosti Weidmüller.

Další informace mohou zájemci získat na adrese: http://www.weidmueller.com

Obr. 1. Transformátorové zdroje CompactPower
Obr. 2. Nový typ spínaného zdroje Wavepower
Obr. 3. Diodový modul pro paralelní zapojení se spínaným zdrojem EcoLine CP DM 20
Obr. 4. Spínaný zdroj EcoLine CP SNT3 1 000 W, 24 V, 40 A
Obr. 5. Spínaný zdroj ConnectPower 24 V; 2,3 A
Obr. 6. Použití spínaného zdroje pro napájení datové sběrnice
Obr. 7. Elektronická pojistka obvodů DC

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde