časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové publikace odborné literatury

|

číslo 5/2003

odborná literatura

Nové publikace odborné literatury

Základy fuzzy modelování Obr. 1.

autor: Vilém Novák
rozsah:176 stran
formát: A5
vazba: brožovaná V2
cena: 199 Kč (včetně 5 % DPH)

Kniha seznamuje čtenáře se základy fuzzy logiky a fuzzy regulace, kde slovo „fuzzy„ je odborný termín pocházející z angličtiny. V doslovném překladu znamená „neurčitý, nejasný„ nebo „nepřesný„. V širším technickém významu však znamená perspektivní systém „hledání optimálního určováním rámce (veličin, hodnot, způsobů)„.

Knihu tvoří šest kapitol, ve kterých jsou srozumitelnou formou a s minimálními nároky na předchozí matematické znalosti vysvětleny základy teorie fuzzy množin, teorie přibližné dedukce a fuzzy regulace.

Výklad je ilustrován jednoduchými příklady. Kniha je určena programátorům, analytikům, učitelům a studentům středních a vysokých škol, projektantům automatizovaných řídicích systémů a všem ostatním zájemcům o fuzzy technologii.

BEN – technická literatura
Věšínova 5
100 00 Praha 10
tel.: 274 820 411, 274 820 211
fax: 274 822 775
e-mail: knihy@ben.cz
http://www.ben.cz

Obr. 2.

Malá větrná elektrárna
Návod ke stavbě

autor: Hallenga Uwe
rozsah: 63 stran
formát: A5
vazba: brožovaná V2

Kniha obsahuje návod ke stavbě malé větrné elektrárny s rotorem o průměru 2,2 m, včetně kompletní výkresové dokumentace. Zařízení lze dá snadno a levně postavit a za příznivého větru poskytuje elektrický výkon 200 až 500 W.

Podrobný a bohatě ilustrovaný návod je vhodný zejména pro začátečníky, kteří chtějí začít stavbou tohoto malého, ale užitečného zařízení.

BEN – technická literatura
Věšínova 5
100 00 Praha 10
tel.: 274 820 411, 274 820 211
fax: 274 822 775
e-mail: knihy@ben.cz
http://www.ben.cz

Obr. 3.

Jak si zlepšit paměť

autor: Lubomír Vašina
rozsah: 128 stran
cena: 127 Kč, 191 Sk

Testy prozradí, jaký typ paměti máte a kolik si toho dokážete zapamatovat.

Cvičení pomohou posílit vaše slabší místa a rozvíjet silné stránky.

Rady a doporučení navrhnou, jak zvládat informační stres a zachovávat hygienu paměti.

Computer Press a. s.
(distribuční centra Praha, Brno, Ostrava, Bratislava)
Pod Vinicí 23
143 00 Praha 4
tel.: 225 273 930–3
fax: 225 273 934
e-mail: praha.distribuce@cpress.cz
http://www.cpress.cz

Obr. 4.

Co by měl elektrikář vědět o osvětlování

Tato příručka je v SEVEn o. p. s. připravována v rámci programu ELI1). Příručka je určena především elektrikářům provádějícím domovní elektrické instalace a montáže osvětlení menšího rozsahu. Jejím cílem je nabídnout v omezeném rozsahu a pokud možno přehlednou, srozumitelnou a vyčerpávající formou všechny podstatné teoretické, ale zejména praktické informace, které by elektrikáři pomohly se v rychle se vyvíjející oblasti osvětlování lépe orientovat.

Z hlediska elektrikáře totiž osvětlování tvoří poměrně malou část jeho profesního zaměření a často mu nezbývá čas se touto otázkou hlouběji zabývat, studovat komplikovanou odbornou literaturu a sledovat nové trendy v této oblasti.

1) Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlení (ELI – Efficient Lighting Initiative) je tříletý program, zpracovaný Mezinárodní finanční korporací (IFC) a financovaný Světovým fondem životního prostředí (GEF), jehož cílem je urychlit pronikání energeticky úsporných osvětlovacích technologií na nově vznikající trhy. ELI působí celosvětově a má za cíl snížit tržní bariéry vůči úspornému osvětlení.

SEVEn – stedisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.
Slezská 7
120 56 Praha 2
tel.: 224 252 115, 224 247 552
fax: 224 247 597
e-mail: seven@svn.cz

Publikace UNIT – vzdělávací agentura

Pro přípravu ke zkouškám způsobilosti v elektrotechnice

Příručka elektromontéra

autor: Radomír Kočíb, Antonín Profous
cena: 105 Kč (z toho DPH 5 %)

Příručka pro zkoušky elektrotechniků
Požadavky na odbornou způsobilost

autor: Michal Kříž
cena: 189 Kč (z toho 5 % DPH)

Trivium elektrotechnika

ČSN 33 2000-4-41
ČSN EN 61 140
vyhláška 50/1978 Sb.
zkušební otázky
cena: 315 Kč (z toho 5 % DPH)

Informace o dalších publikacích a vzdělávacích akcích

24. 4. Připojovací podmínky a regenerace el. rozvodů obytných domů, Dům kultury Dukla, Pardubice
14. 5. (veletrh Elektrofest 14 –15. 5.), Přepěťové ochrany, Pardubice
15. 5. Dimenzování vedení a ochrana proti požáru, Pardubice
29. 5. Doprava a skladování sypkých hmot, Dům kultury Dukla, Pardubice

UNIT s. r. o. – vzdělávací agentura
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz