Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Nové přístroje pro procesní a regulační techniku

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nové přístroje pro procesní a regulační techniku

Ing. Vladimír Ševčík,
GMC-měřicí technika, s. r. o., Blansko

Sledujeme-li vývoj měřicí, regulační a automatizační techniky v posledních letech, nemůže nám ujít skutečnost, že po období četných velkých investičních akcí a rekonstrukcí stávajících zařízení dochází ke změně zaměření činnosti vývojových a projektových kanceláří směrem k rozvoji nových technologií a zavádění nové procesní techniky. Tato orientace jde ruku v ruce i s přibližující se integrací do Evropské unie. Jen podniky vybavené moderními technologiemi, což přímo souvisí s výší výrobních nákladů, budou schopny obstát v tvrdém konkurenčním boji o místo na trhu. Právě pro tento trend rozvoje připravují naši vývojoví a výrobní pracovníci nové komponenty a systémová řešení.V následujících odstavcích nalezne čtenář výběr z novinek představovaných v roce 2002.

Obr. 1.

Snímač natočení a polohy KINAX 2W2
KINAX 2W2 (obr. 1) je nový přístroj s mimořádnými výhodami pro analogové měření úhlové polohy, představuje rozšíření sortimentu snímačů úhlu natočení KINAX 4W2 a 3W2.

Principy použité v čidlech pro určení naměřených hodnot jsou nové a jsou patentovány. Měřicí signál je zpracován pomocí zesilovače s mikroprocesorem. Výstupní signály, které jsou nelineárně závislé na vstupním signálu, jsou běžného typu. To lze přesvědčivě dokázat na příkladu plnění nádrže. Vstupní veličina je „hladina v nádrži“, která nedovoluje přímé určení výstupního signálu „obsah nádrže“ pro nepravidelné tvary nádrží bez převodního vzorce, protože vztah mezi vstupní a výstupní veličinou je nelineární. Křivka závislosti mezi vstupem a výstupem u přístroje KINAX 2W2 nyní může být definována elektronicky. To je umožněno využitím programu na PC a komunikačního kabelu. Vztah mezi vstupem a výstupem může být volně definován graficky nebo pomocí číselných hodnot. Skutečnost, že mechanická nula a horní mezní hodnota mohou být zvoleny softwarově, je další výhodou tohoto nového přístroje. Přístroj proto může být nejprve namontován a až následně přizpůsoben nastavením nuly a horní mezní hodnoty bez jakýchkoliv mechanických součástek, jako např. potenciometrů. Je-li funkce přístroje lineární, mohou být nulový a koncový bod nastaveny v rozsahu ±5 % pomocí „softwarového potenciometru“. Toto nastavení je vzájemně nezávislé, tzn. není nutné po nastavení jedné krajní hodnoty nastavovat i druhou. Snímač rovněž umožňuje otočení spojené hřídele o plných 360°, nejsou tedy nutné žádné potenciálně destruktivní dorazy v krajních polohách.

Programovatelný snímač úhlu natočení, podobný programovatelným převodníkům elektrických veličin i univerzálním a teplotním převodníkům, je integrací výhod v novém výrobku.

Programovatelné regulátory
Regulátor R2300 je velmi kompaktní digitální regulátor s vysokou funkčností a flexibilitou pro použití ve velmi malých zařízeních, s možností krytí IP65. Regulační parametry jsou pohotově určovány pomocí autooptimalizace a vytvářejí bázi nastaveného algoritmu PID nebo PI.

Základní parametry:

 • rozměry 48 × 24 mm,
 • dvou- a třípolohový regulátor,
 • univerzální vstup – termoelektrický článek, Pt100, lineární (mV, mA),
 • univerzální monitoring alarmu s potlačením,
 • kontrola topného okruhu,
 • rampová funkce žádané hodnoty pro její náběh a pokles,
 • funkce „měkkého“ startu,
 • možnosti volby výstupu: 1 relé a 1 logický výstup; 2 logické výstupy,
 • pomocné napájecí napětí: 100 až 240 V AC; 24 V AC/DC.

Přístroj R2900 je špičkový regulátor teploty (obr. 2) s vysokou flexibilitou a malou zástavnou hloubkou. Výkonný regulační algoritmus PDPI zajišťuje nejlepší možné výsledky a jeho parametry jsou určovány pomocí autooptimalizace. Krytí IP65 dovoluje použít ho i ve zhoršených podmínkách.

Vlastnosti:

 • digitální displej pro skutečnou hodnotu, nastavení přístroje a topný proud,
 • klávesy pro ruční obsluhu,
 • alternativní žádaná hodnota s externí aktivací,
 • rampová funkce pro náběh či pokles,
 • aktivace regulované teploty v případě přerušení čidla,
 • kontrola topného okruhu a topného proudu,
 • varianty: 230 V/110 V; °C, °F,
 • dvou- nebo třípolohový spojitý a krokový regulátor,
 • diferenciální a vlečná regulace s druhým vstupem,
 • termoelektrický článek typu J, L, K, B, S, R; Pt100 (2/3 drátový) nebo standardní signály 0/2 až 10 V a 0/4 až 20 mA,
 • reléový nebo tranzistorový výstup,
 • dva mezní kontakty s absolutní/relativní kontrolou,
 • potlačení, kontakt NO/NC,
 • komunikační rozhraní RS-232/RS-485,
 • pomocné napájení: 110 až 230 V AC, 24 V DC.

Regulátor teploty R6000 je určen pro použití ve strojích nebo zařízeních s centrálním systémem obsluhy a zobrazení. Připojit regulátor k centrálnímu řídicímu systému je možné prostřednictvím různých rozhraní. Standardní verze má tyto parametry:

 • velmi krátká doba cyklu (100 ms pro všech osm kanálů – regulačních zón),
 • dvou- nebo třípolohový krokový nebo spojitý regulátor,
 • regulátor typu PDPI, hlásič mezních hodnot,
 • regulace na pevnou hodnotu, kaskádový nebo diferenční regulátor,
 • regulace ohřevu, chlazení,
 • přizpůsobení regulačních parametrů v každém okamžiku,
 • druhá sada parametrů,
 • rampová funkce žádané hodnoty,
 • vyloučení nežádoucích rušivých průběhů,
 • možnost sdružovat regulační zóny do skupin,
 • možnost všechny zóny interně nebo externě odpojit,
 • vedení skupinové skutečné hodnoty k odstranění teplotního napětí,
 • absolutní/relativní hlídání mezních hodnot, potlačení náběhů, spínací/rozpínací kontakt,
 • osm vstupů pro čidla, termoelektrické články nebo Pt100 jednotlivě přepínatelné programově,
 • kontrola přerušení čidla nebo vedení, přepólování, zkratu,
 • při přerušení čidla zachování nastavené hodnoty,
 • odolnost proti rušení u termoelektrických článků,
 • šestnáct binárních vstupů/výstupů s detekcí zkratů, interní jištění proti přetížení,
 • vstupy/výstupy volně přiřaditelné regulačním funkcím a kanálům,
 • kontrola topného okruhu bez dodatečného měniče,
 • kontrola topného proudu prostřednictvím externího standardního měniče,
 • dálková diagnóza prostřednictvím početních kontrolních funkcí,
 • servisní rozhraní RS-232 pro konfiguraci, výměnu dat se softwarem (v ceně přístroje),
 • napájecí napětí 24 V DC,
 • doplňkově čtyři binární vstupy/výstupy nebo čtyři proporcionální výstupy,
 • interface (rozhraní) Profibus-DP, CAN-CANopen, RS-485-Modbus, RS-485-EN60870,
 • připojení prostřednictvím bloků šroubových svorek nebo konektorů.
Obr. 2.

Všechny popsané regulátory jsou vhodné zvláště pro použití ve vstřikovacích lisech, výrobních procesech pro výrobu polovodičů, k výrobě pecí, textilních strojů, klimatizační techniky a techniky životního prostředí, v balicích strojích, v potravinářské výrobě a v procesní technice.

Použití regulátorů R6000 v regulačních systémech
Nezávislé regulační systémy s maximálně 248 regulačními obvody lze nyní realizovat s ovládacím panelem typu Touch Screen a několika osmikanálovými regulátory R6000. Ovládací panel přitom plní řídicí funkci – „master“ na sběrnici Modbus a pohodlně přepíná mezi jednotlivými regulátory. Veškeré nastavování lze jednoduše provést při uvádění do provozu. Za provozu se na displeji přehledně zobrazuje skutečná hodnota, žádaná hodnota a status vždy osmi regulačních obvodů.

V porovnání s řešením s jednotlivými kompaktními regulátory poskytuje tato koncepce mnoho výhod a minimalizuje náklady. Jednoduchá montáž regulátorů na liště DIN v rozváděči značně snižuje nároky na kabelové rozvody k výkonovým spínačům a termoelektrickým článkům. Pro jednotlivé přístroje se nemusejí pracně vyrábět výřezy v rozváděči a odpadají příslušné montážní doby. Zapojení kabelů k předním dveřím rozváděče se redukuje na Modbus a napájecí napětí pro panel.

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
678 01 Blansko,
tel.: 0506/41 09 05-6 (od 22. 9. 2002: 516 41 09 05-6),
fax: 0506/41 09 07 (od 22. 9. 2002: 516 41 09 07),
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz