časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové přístroje pro procesní a regulační techniku

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nové přístroje pro procesní a regulační techniku

Ing. Vladimír Ševčík,
GMC-měřicí technika, s. r. o., Blansko

Sledujeme-li vývoj měřicí, regulační a automatizační techniky v posledních letech, nemůže nám ujít skutečnost, že po období četných velkých investičních akcí a rekonstrukcí stávajících zařízení dochází ke změně zaměření činnosti vývojových a projektových kanceláří směrem k rozvoji nových technologií a zavádění nové procesní techniky. Tato orientace jde ruku v ruce i s přibližující se integrací do Evropské unie. Jen podniky vybavené moderními technologiemi, což přímo souvisí s výší výrobních nákladů, budou schopny obstát v tvrdém konkurenčním boji o místo na trhu. Právě pro tento trend rozvoje připravují naši vývojoví a výrobní pracovníci nové komponenty a systémová řešení.V následujících odstavcích nalezne čtenář výběr z novinek představovaných v roce 2002.

Obr. 1.

Snímač natočení a polohy KINAX 2W2
KINAX 2W2 (obr. 1) je nový přístroj s mimořádnými výhodami pro analogové měření úhlové polohy, představuje rozšíření sortimentu snímačů úhlu natočení KINAX 4W2 a 3W2.

Principy použité v čidlech pro určení naměřených hodnot jsou nové a jsou patentovány. Měřicí signál je zpracován pomocí zesilovače s mikroprocesorem. Výstupní signály, které jsou nelineárně závislé na vstupním signálu, jsou běžného typu. To lze přesvědčivě dokázat na příkladu plnění nádrže. Vstupní veličina je „hladina v nádrži“, která nedovoluje přímé určení výstupního signálu „obsah nádrže“ pro nepravidelné tvary nádrží bez převodního vzorce, protože vztah mezi vstupní a výstupní veličinou je nelineární. Křivka závislosti mezi vstupem a výstupem u přístroje KINAX 2W2 nyní může být definována elektronicky. To je umožněno využitím programu na PC a komunikačního kabelu. Vztah mezi vstupem a výstupem může být volně definován graficky nebo pomocí číselných hodnot. Skutečnost, že mechanická nula a horní mezní hodnota mohou být zvoleny softwarově, je další výhodou tohoto nového přístroje. Přístroj proto může být nejprve namontován a až následně přizpůsoben nastavením nuly a horní mezní hodnoty bez jakýchkoliv mechanických součástek, jako např. potenciometrů. Je-li funkce přístroje lineární, mohou být nulový a koncový bod nastaveny v rozsahu ±5 % pomocí „softwarového potenciometru“. Toto nastavení je vzájemně nezávislé, tzn. není nutné po nastavení jedné krajní hodnoty nastavovat i druhou. Snímač rovněž umožňuje otočení spojené hřídele o plných 360°, nejsou tedy nutné žádné potenciálně destruktivní dorazy v krajních polohách.

Programovatelný snímač úhlu natočení, podobný programovatelným převodníkům elektrických veličin i univerzálním a teplotním převodníkům, je integrací výhod v novém výrobku.

Programovatelné regulátory
Regulátor R2300 je velmi kompaktní digitální regulátor s vysokou funkčností a flexibilitou pro použití ve velmi malých zařízeních, s možností krytí IP65. Regulační parametry jsou pohotově určovány pomocí autooptimalizace a vytvářejí bázi nastaveného algoritmu PID nebo PI.

Základní parametry:

 • rozměry 48 × 24 mm,
 • dvou- a třípolohový regulátor,
 • univerzální vstup – termoelektrický článek, Pt100, lineární (mV, mA),
 • univerzální monitoring alarmu s potlačením,
 • kontrola topného okruhu,
 • rampová funkce žádané hodnoty pro její náběh a pokles,
 • funkce „měkkého“ startu,
 • možnosti volby výstupu: 1 relé a 1 logický výstup; 2 logické výstupy,
 • pomocné napájecí napětí: 100 až 240 V AC; 24 V AC/DC.

Přístroj R2900 je špičkový regulátor teploty (obr. 2) s vysokou flexibilitou a malou zástavnou hloubkou. Výkonný regulační algoritmus PDPI zajišťuje nejlepší možné výsledky a jeho parametry jsou určovány pomocí autooptimalizace. Krytí IP65 dovoluje použít ho i ve zhoršených podmínkách.

Vlastnosti:

 • digitální displej pro skutečnou hodnotu, nastavení přístroje a topný proud,
 • klávesy pro ruční obsluhu,
 • alternativní žádaná hodnota s externí aktivací,
 • rampová funkce pro náběh či pokles,
 • aktivace regulované teploty v případě přerušení čidla,
 • kontrola topného okruhu a topného proudu,
 • varianty: 230 V/110 V; °C, °F,
 • dvou- nebo třípolohový spojitý a krokový regulátor,
 • diferenciální a vlečná regulace s druhým vstupem,
 • termoelektrický článek typu J, L, K, B, S, R; Pt100 (2/3 drátový) nebo standardní signály 0/2 až 10 V a 0/4 až 20 mA,
 • reléový nebo tranzistorový výstup,
 • dva mezní kontakty s absolutní/relativní kontrolou,
 • potlačení, kontakt NO/NC,
 • komunikační rozhraní RS-232/RS-485,
 • pomocné napájení: 110 až 230 V AC, 24 V DC.

Regulátor teploty R6000 je určen pro použití ve strojích nebo zařízeních s centrálním systémem obsluhy a zobrazení. Připojit regulátor k centrálnímu řídicímu systému je možné prostřednictvím různých rozhraní. Standardní verze má tyto parametry:

 • velmi krátká doba cyklu (100 ms pro všech osm kanálů – regulačních zón),
 • dvou- nebo třípolohový krokový nebo spojitý regulátor,
 • regulátor typu PDPI, hlásič mezních hodnot,
 • regulace na pevnou hodnotu, kaskádový nebo diferenční regulátor,
 • regulace ohřevu, chlazení,
 • přizpůsobení regulačních parametrů v každém okamžiku,
 • druhá sada parametrů,
 • rampová funkce žádané hodnoty,
 • vyloučení nežádoucích rušivých průběhů,
 • možnost sdružovat regulační zóny do skupin,
 • možnost všechny zóny interně nebo externě odpojit,
 • vedení skupinové skutečné hodnoty k odstranění teplotního napětí,
 • absolutní/relativní hlídání mezních hodnot, potlačení náběhů, spínací/rozpínací kontakt,
 • osm vstupů pro čidla, termoelektrické články nebo Pt100 jednotlivě přepínatelné programově,
 • kontrola přerušení čidla nebo vedení, přepólování, zkratu,
 • při přerušení čidla zachování nastavené hodnoty,
 • odolnost proti rušení u termoelektrických článků,
 • šestnáct binárních vstupů/výstupů s detekcí zkratů, interní jištění proti přetížení,
 • vstupy/výstupy volně přiřaditelné regulačním funkcím a kanálům,
 • kontrola topného okruhu bez dodatečného měniče,
 • kontrola topného proudu prostřednictvím externího standardního měniče,
 • dálková diagnóza prostřednictvím početních kontrolních funkcí,
 • servisní rozhraní RS-232 pro konfiguraci, výměnu dat se softwarem (v ceně přístroje),
 • napájecí napětí 24 V DC,
 • doplňkově čtyři binární vstupy/výstupy nebo čtyři proporcionální výstupy,
 • interface (rozhraní) Profibus-DP, CAN-CANopen, RS-485-Modbus, RS-485-EN60870,
 • připojení prostřednictvím bloků šroubových svorek nebo konektorů.
Obr. 2.

Všechny popsané regulátory jsou vhodné zvláště pro použití ve vstřikovacích lisech, výrobních procesech pro výrobu polovodičů, k výrobě pecí, textilních strojů, klimatizační techniky a techniky životního prostředí, v balicích strojích, v potravinářské výrobě a v procesní technice.

Použití regulátorů R6000 v regulačních systémech
Nezávislé regulační systémy s maximálně 248 regulačními obvody lze nyní realizovat s ovládacím panelem typu Touch Screen a několika osmikanálovými regulátory R6000. Ovládací panel přitom plní řídicí funkci – „master“ na sběrnici Modbus a pohodlně přepíná mezi jednotlivými regulátory. Veškeré nastavování lze jednoduše provést při uvádění do provozu. Za provozu se na displeji přehledně zobrazuje skutečná hodnota, žádaná hodnota a status vždy osmi regulačních obvodů.

V porovnání s řešením s jednotlivými kompaktními regulátory poskytuje tato koncepce mnoho výhod a minimalizuje náklady. Jednoduchá montáž regulátorů na liště DIN v rozváděči značně snižuje nároky na kabelové rozvody k výkonovým spínačům a termoelektrickým článkům. Pro jednotlivé přístroje se nemusejí pracně vyrábět výřezy v rozváděči a odpadají příslušné montážní doby. Zapojení kabelů k předním dveřím rozváděče se redukuje na Modbus a napájecí napětí pro panel.

GMC – měřicí technika, s. r. o.
Fügnerova 1a
678 01 Blansko,
tel.: 0506/41 09 05-6 (od 22. 9. 2002: 516 41 09 05-6),
fax: 0506/41 09 07 (od 22. 9. 2002: 516 41 09 07),
e-mail: gmc@gmc.cz
http://www.gmc.cz