Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2018 vyšlo
tiskem 6. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 26. 6. 2018. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Energetická platforma pro systém Vehicle to Grid/Home
Smart Cities (2. část – 2. díl)

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Kolínský Kaufland nabízí rychlé dobití elektromobilů Vybrané lokality řetězce Kaufland po celé České republice postupně nabízejí svým…

Více aktualit

Nové přístroje pro energetiku

Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s. r. o.
 
V tomto příspěvku jsou představeny některé nové přístroje z produkce německé firmy Kocos, A. G. Přesto, že tato firma sídlí v sousedním Německu a má zastoupení po celém světě, paradoxně není v ČR příliš známá. Od jara letošního roku lze tohoto výrobce specializovaných přístrojů pro oblast energetiky, a nově i polovodičového průmyslu, najít v seznamu firem zastupovaných společností Blue Panther Instruments, která tímto rozšiřuje svůj sortiment energetických produktů.
 
Mezi přístroji vyráběnými firmou Kocos je široká škála přístrojů pro testování a měření v energetice. Patří sem přesné ohmmetry, monitory elektrické sítě, přesné napájecí jedno- a třífázové zdroje, přesné testery elektroměrů, ale i pokročilé testery jističů a automatické testovací systémy relé.
 
Nyní krátce k některým novým přístrojům Kocos.
 
Prvním z nich je nová řada přesných ohmmetrů PROMET (Precision Ohm Meter), které jsou schopny dodávat nastavitelný proud do 600 A, jehož stabilita je nezávislá na napájecí síti. Přístroje měří čtyřvodičovou metodou. Pokročilá výkonová elektronika a robustní konstrukce (obr. 1) zaručuje spolehlivost měření i v případě jejich použití na místě ve stanicích nebo v průmyslovém prostředí. Vzhledem k tomu, že ohmmetry Promet jsou schopny dodávat měřicí proud do 600 A bez časového omezení, mohou být použity i jako zdroje proudu. Přístroje lze ovládat jak ručně z panelu, tak i dálkově přes sériové rozhraní. Přesně nastavený proud je připojován nebo odpojován na vstupní svorky funkcí automatického náběhu. Toto řešení omezuje možnost vzniku přechodových jevů. Ohmmetry Promet jsou ideálním nástrojem pro přesná měření v oblasti mikroohmů. Typickým použitím je měření kontaktního odporu jističů nebo odpojovačů, měření přechodových odporů sběrnice, svarů nebo zemních připojení. Přístroje jsou vybaveny tak, že mohou být součástí automatizovaného testovacího systému ACTAS (Advanced Circuit-breaker Test and Analysing System) pro testování jističů. Měřením odporu spínačů a jističů v oblasti vn a vvn lze např. zjistit stav koroze spínacích kontaktů.
 
Systém ACTAS zahrnuje mnoho přístrojů pro tři- a jednofázové testy (obr. 2). Byl vyvinut speciálně pro vykonávání automatických provozních testů všech typů jističů, vypínačů nebo odpojovačů. Lze jej použít již při vývojových testech, při testech závěrečných ve výrobě, ale i při inspekčních testech již instalovaných přístrojů. Všechny testy lze vykonávat ručně nebo automaticky pomocí testovacího softwaru. Zde lze připravit podrobné testovací plány pro automatické ověření parametrů přístrojů. ACTAS zahrnuje spektrum přenosných kompaktních testovacích systémů, které se navzájem liší počtem měřicích vstupů pro analogové a digitální signály. Systém ACTAS obsahuje i stacionární testery se zákaznickými konfiguracemi, které jsou používány předními výrobci jističů a spínačů. Všechny testovací systémy ACTAS používají stejné měřicí principy a jsou ovládány identickým softwarem. To znamená, že naměřené výsledky ve výrobě lze porovnávat s výsledky uskutečněnými v provozu na stanici.
 
ACTAS automaticky určuje všechny elektrické a mechanické parametry, které jsou významné pro stanovení chování při spínání, bez nutnosti mít v provozu spínací komoru nebo řídicí jednotku. U primárních obvodů tyto parametry zahrnují pracovní a odpínací doby všech komor, včetně přechodových kontaktů. Dále je to obvyklá analýza přes binární kontakty. Zde je použita metoda dynamického časování, která je zvláště vhodná pro měření na grafitových kontaktech. Lze měřit současně až na šesti komorách pomocí měření úbytku napětí. Další výhodou této metody je, že jistič může být během testu uzemněn na obou stranách. Pro určení statického a dynamického odporu kontaktů je ACTAS vybaven možností připojení a řízení zdrojů velkého proudu do 1 000 A. To je jen nepatrný výčet schopností systému ACTAS.
 
Posledním přístrojem z produkce Kocos, o kterém se zde zmíníme, je systém METES (Meter Test System) 340 REF – obr. 3. Jde o systém pro kontrolu elektroměrů s velkou přesností. Je určen ke kontrole elektroměrů na místě ve stanicích. Systém je schopen ve spolupráci s dodávaným počítačovým softwarem automaticky otestovat všechny vlastnosti elektroměru. Je vybaven třemi proudovými a třemi napěťovými vstupy. Dva vstupy pro přímé měření proudu s rozsahy 12 a 120 A. Zahrnutí dalších vstupů pro připojení kompenzovaných proudových převodníků dělá tento systém vhodným pro široké použití. Nastavitelné impulzní vstupy umožňují připojení všech běžně používaných snímacích hlav. Vedle určení přesnosti elektroměru umožňuje Metes 340 REF měření kvality energie. Je možné vypočítat a analyzovat velké množství elektrických parametrů, včetně všech výkonových parametrů, stejnosměrné složky, harmonických a flickeru. Ovládání přístroje je přitom velmi jednoduché, slouží k tomu čtyři tlačítka na předním panelu. Je samozřejmě možné připojit počítač a testy vykonávat automaticky i manuálně a výsledky ukládat. Metes 340 REF je dodáván v přesnostech 0,05 nebo 0,02 %.
 
Další podrobnosti o přístrojích Kocos, popř. možnost jejich předvedení či zapůjčení lze získat u firmy Blue Panther Instruments na: www.blue-panther.cz
 
Obr. 1. Přesný ohmmetr Promet
Obr. 2. Přístroje systému ACTAS
Obr. 3. Přístroj Metes 340 REF