časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové primárně spínané zdroje MCS-B/MCS-A – jednoduchost a jistota v montáži

číslo 8-9/2004

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nové primárně spínané zdroje MCS-B/MCS-A – jednoduchost a jistota v montáži

Jürgen Gutekunst,
Murrelektronik GmbH, Oppenweiler, SRN

V posledních několika letech prodělaly síťové zdroje významnou změnu: jestliže ještě před deseti lety tvořily transformátorové síťové zdroje svým velkým a těžkým vzhledem obraz skříňového rozváděče, v současné době najdete na jejich místě většinou zdroje primárně spínané. Nehledě na technologickou evoluci – na místa plechových balíků nastupuje nyní rozsáhlá výkonová elektronika – musíme se nyní vyrovnat s docela jinými problémy. Ty vznikají při osazování rozváděčů přístrojovou náplní. Přitom praxe často ukázala úplně jiný obraz, než jaký výrobci těchto zdrojů plánovali.
Nejdříve se zaměříme na dva trendy, které se zčásti odehrávají v instalační technice a zčásti v technologii sítových zdrojů.

Spolehlivé napájení

Odpovědnost v oblasti plánování strojů je dnes větší než dříve. Výsledkem toho jsou rozdílné koncepty k zajištění pohotovosti stroje a zkrácení doby provozních odstávek. Abychom vyhověli těmto výzvám, směřuje trend k rozděleným proudovým obvodům a modulové koncepci strojů. Důsledkem toho je koncept, který definuje dílčí nezávislé napájecí obvody pro napájení ovládacích a periferních zařízení. Tak lze již dnes nesčetněkrát poznat, že celkové napájení nemá na starosti pouze jeden velký síťový zdroj, ale místo něho dva nebo více menších síťových zdrojů funkční skupiny – koncept skříňového rozváděče, který se v modulové konstrukci zařízení již určitou dobu úspěšně používá.

Obr. 1

Instalace síťového zdroje

V současné době rozlišujeme tři upřednostňované proudové obvody: napájení čidel, napájení akčních členů a napájení řídicích systémů. Aby se zabránilo vzájemným interakcím, osadí se každý obvod jeho vlastním nezávislým síťovým přístrojem. Jeví se to úplně jednoduše, ale záludnosti spočívají v detailech. Většina síťových zdrojů dnes nedovoluje, aby byly jako „shluk„ osazeny vedle sebe na montážní lištu. Důvodem je cirkulace vzduchu nezbytná k chlazení přístrojů, které jsou ve většině návodů k instalaci obšírně popsány.

To je sice každému známo, ale jak to vypadá v praxi? V návodu k instalaci jednoduchého síťového zdroje je napsáno, že nalevo a napravo je nutné dodržovat odstup 5 cm – tyto požadavky se však většinou řeší až v okamžiku, kdy zdroje z „nevysvětlitelných důvodů“ již potřetí skončí v odpadu.

Spolehlivá montáž

Bezprostřední spojení s praxí je zásada, kterou si firma Murrelektronik vytkla jako svůj hlavní cíl, a která je zakotvena v hlavním záměru RATIONIK. Nová generace síťových zdrojů MCS-B (obr. 1a, b) přesně řeší výše uvedený problém. Nové spínané zdroje MCS-B5, MCS-B7,5 a rovněž spínané zdroje MCS-A4 a MCS-A4-EFD (obr. 2) pro systém AS-Interface vyhověly těmto potřebám. Je to již pravidlo, že při montáži několika síťových zdrojů na liště DIN jsou tyto zdroje jednoduše montovány vedle sebe. Aby se přesto dosáhlo dostatečného chlazení, má tato nová generace spínaných zdrojů firmy Murrelektronik provedeno oboustranné rozšíření, tzv. sloní nohu na montážní straně zdroje, které tímto vynuceně poskytuje definovaný konvekční kanál.

Obr. 2

Řazení přístrojů vedle sebe je nyní jednoduché a může být prováděno intuitivně bez velkých předcházejících znalostí o chlazení, bezpečnostních odstupech nebo ztrátě výkonu. Ačkoliv Murrelektronik – jako všichni ostatní – doporučuje prostudovat návod k instalaci, je tímto způsobem zajištěna bezpečnostní část a prospěch zákazníka, což práci ještě více zjednoduší.

Uvedený koncept dovoluje vytížení až do 80 % jmenovitého zatížení, při teplotě okolí 50 °C, což je v nejčastějších praktických použitích více než dostatečné.

Další přenosti zdrojů MCS-B

Poprvé byla „sloní noha„ představena na veletrhu 2004 v Hannoveru. Vedle tohoto vnějšího, zřetelně viditelného znaku vykazuje tato nová série spínaných zdrojů MCS-B řadu nových technologických zdokonalení, která nejsou zpočátku snadno rozeznatelná. Patří mezi ně také použití inteligentní elektroniky, jež umožnila podstatné snížení počtu konstrukčních součástek a komponent (až o 40 %). To znamená o 40 % méně problémů způsobených konstrukčními součástkami nebo jejich tolerancemi, méně letovacích míst náchylných k poruchám a konečně kvalitativně vysoce hodnotný produkt se znatelně zvýšenou spolehlivostí pro zákazníka.

Zvýšení účinnosti

Použitím nové technologie mohla být zlepšena také účinnost. Díky konceptu zapojování je účinnost částečně zvýšena až nad 90 %, což má opět za následek zmenšené zahřívání, a tím delší životnost. Zde se kruh opět uzavírá u „sloní nohy„. Technologie a design jsou u této nové generace primárně spínaných zdrojů vzájemně sladěny tak, že tyto malé tvarované distanční držáky umožňují přímé řazení vedle sebe, bez velké ztráty místa.

Murrelektronik CZ spol. s r. o.
Průmyslová 762
333 01 Stod
tel.: 377 233 912, 935
fax: 377 233 929
e-mail: murrelektronik@murrelektronik.cz