časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové přenosné osciloskopy WaveJet 300 od LeCroy

|

číslo 5/2006

Nové přenosné osciloskopy WaveJet 300 od LeCroy

Ing. Jaroslav Smetana, Blue Panther, s. r. o.

Společnost LeCroy uvádí na náš trh prostřednictvím svého zástupce, firmy Blue Panther instruments, novou řadu přenosných osciloskopů s označením WaveJet 300. Touto řadou vstupuje LeCroy, světová jednička ve výrobě osciloskopů nejvyšší kategorie, do oblasti osciloskopů s frekvencí od 100 MHz, a poskytuje tak i dílenské osciloskopy vynikajících vlastností za velmi dobrou cenu.

Obr. 1. Osciloskop WaveJet 354 – čtyři kanály, 500 MHz, vzorkování 1 nebo 2 GHz
Obr. 2. Funkce pro automatické měření
Obr. 3. Matematické funkce pro zpracování signálu – FFT

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Osciloskopy WaveJet (obr. 1) jsou na rozdíl od běžných přístrojů této kategorie vybaveny velkou obrazovkou LCD (7,5") s vysokým kontrastem. Ovládání přístrojů pro nastavení všech potřebných funkcí je velmi snadné. Přístroje pokračují v trendu započatém řadou WaveSurfer, která se vyznačuje hloubkou skříně pouhých 10 cm a hmotností jen 3,2 kg. Přístroje WaveJet jsou dodávány v osmi modifikacích: od verzí se dvěma kanály 100 MHz (WaveJet 312) až po verze se čtyřmi kanály 500 MHz (WaveJet 354). Vzorkovací frekvence je 1 nebo 2 GHz (při sdružení kanálů).

Obr. 4.

Obr. 4. Zachycování

Kromě standardních funkcí, které lze od osciloskopů této třídy očekávat, nabízí WaveJet mnohá velmi progresivní rozšíření pro usnadnění a urychlení práce. Pro snadné a rychlé nastavení jsou řešeny již vstupy přístroje. Po zasunutí měřicí sondy se automaticky nastaví příslušný dělicí poměr. Přístroj je vybaven funkcí Auto Setup pro rychlé a automatické nastavení horizontálního rozsahu a vertikálního rozsahu i pro zachycení stiskem jednoho tlačítka.

Pro snadné a rychlé měření různých parametrů signálu přístroj WaveJet nabízí dvacet šest automatických měřicích funkcí (obr. 2), mezi které patří např. rychlost náběžné a sestupné hrany signálu, šíře impulsu, plnění impulsu, efektivní hodnota periody signálu, počet kladných a záporných pulsů, velikost signálu špička-špička, zpoždění atd. Tyto přímo měřené hodnoty mohou být zobrazeny na obrazovce současně s měřeným průběhem.

Dále jsou v nabídce WaveJet matematické funkce, např. součet, rozdíl, násobek i FFT (Fast Fourier Transformation, rychlá Fourierova transformace) – obr. 3. Přístroje jsou standardně vybaveny funkcí šestimístného čítače, který je stále zobrazen. Nastavení osciloskopu i naměřené výsledky lze pouhým stiskem tlačítka uložit do vnitřní paměti přístroje nebo do paměti konektoru USB na předním panelu. Vynikající vlastností je zachycení a detekce krátkých rušivých impulsů – glitchů o šířce od 1 ns a vzorkování v opakovaném režimu až 100 GHz. Kromě běžných režimů zachycování jsou přístroje WaveJet 300 vybaveny režimy zachycení na šíři impulsu, periodu signálu, počet pulsů a TV (obr. 4).

Obr. 5.

Obr. 5. Velká paměť pro záznam signálu

Velmi účinnou schopností, která WaveJet odlišuje od konkurenčních přístrojů stejné kategorie, je funkce záznamu a přehrávání. Tato schopnost je umožněna velkou zachycovací pamětí osciloskopů WaveJet, která je dvěstěkrát větší, něž je v této kategorii běžné (obr. 5). Pro mnoho techniků je velmi důležitá možnost rychlé aktualizace měřeného signálu na obrazovce k získání jistoty zachycení velkého množství údajů a bez ztráty jakékoliv události, která nastala během měření. Zatímco ostatní osciloskopy rychle zobrazují tyto události jen na displeji a pak je „zahodí“, s funkcí REPLAY přístroje WaveJet je možné vidět víc. Tato funkce umožňuje zpětný pohled v čase, tj. lze vidět historii měřeného průběhu a prohlédnout si výjimečné události (např. zákmity nebo glitche) a zobrazit je tak, jak nastaly (obr. 6). Nabízí tedy jedinečnou možnost jednoduchého odlaďování a hledání zdroje problému.

Obr. 6.

Obr. 6. Přehrávání signálu z paměti

Po shrnutí všech vlastností nové řady přenosných osciloskopů LeCroy WaveJet 300 lze konstatovat, že technici dostávají do rukou výborný nástroj posouvající schopnosti běžného osciloskopu o značný kus dopředu.

Další informace o přístrojích WaveJet 300 mohou zájemci získat u zástupce značky LeCroy, společnosti Blue Panther instruments, na adrese:

Blue Panther instruments, s. r. o.
Na Schůdkách 10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 762 724–5
fax: 241 773 251
e-mail: info@blue-panther.cz
http://www.blue-panther.cz