časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové ochrany energetických systémů

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nové ochrany energetických systémů
Multifunkční ochranné a řídicí jednotky s nadstandardními komunikacemi

Renomovaný výrobce ochran a energetických systémů GE Power Management se v rámci rozšiřování aktivit vrací k tradičnímu značení svých produktů – GE MULTILIN. Článek seznamuje se zcela novou řadou ochran, uváděných nyní do distribuce.

Obr. 1.

V souvislosti s postupným ukončováním výroby ochran řady DDS a na základě požadavků zákazníků byla vyvinuta moderní ekonomická řada ochran na konstrukčním základně řady SR (viz článek v ELEKTRO 4/2002, str. 46) s využitím precizních výpočtových algoritmů ochranných funkcí používaných v řadě UR.

Nová řada ochran je vybavena rozsáhlými komunikačními rozhraními a přehledným grafickým zobrazovačem pro znázornění jednopólových schémat aplikací.

Základním prvkem nové řady je ochrana F650 určená pro komplexní zajištění a řízení technologií v rozvodnách – tj. chránění vývodů VVN a VN, sběren, spojek, transformátorů, kompenzačních bloků atd. Modulární koncepce ochrany F650 nabízí digitální mikroprocesorové zpracování ochranných funkcí, řízení, měření a monitorování v jednom přístroji.

Hardwarové vstupy a výstupy jsou obsaženy v modulárních blocích, které umožňují variabilní uzpůsobení různým aplikacím. Ochrana obsahuje optické komunikace s protokolem CAN bus pro distribuované řízení I/O.

Ochranné funkce jsou fázové, nulové a zemní vyhodnocení nesymetrie, nadproudů, kmitočtu, napětí, 100% směrová ochrana, kontrola vypínače, funkce O. Z. (opětovné zapnutí - autoreclosure), synchrocheck, kontrola VT pojistek, citlivá zemní ochrana atd.

Ochrana F650 obsahuje kolekci předefinovaných časových nadproudových křivek podle IEEE, IEC, GE, I2t a umožňuje uživatelskou tvorbu vlastních křivek s možností napěťového blokování. Směrová funkce může být blokována Uo a lze programově volit směrové působení.

Napěťové a frekvenční funkce umožňují nezávislé plné uživatelské nastavení v obou mezních limitech.

Obr. 2.

Přístroj obsahuje dvě nezávislé funkční kontroly vypínačů s třífázovou detekcí a zajištěním pomocným kontaktem vypínače s proudovou kontrolou obvodu. Funkce může být iniciována či blokována vnějšími nebo vnitřními vstupy nebo komunikací.

Funkce „synchrocheck“ plynule vyhodnocuje změny DU, Dj a Df v celém pracovním rozsahu. Funkce O. Z. s třípólovým vyhodnocením a jednovypínačovou aplikací umožňuje až 5násobný O. Z. s blokováním.

V ochraně F650 lze parametrizovat až tři sady nastavení, které lze aktivovat vnějšími nebo vnitřními vstupy nebo komunikačním kanálem.

Řídicí funkce jsou sdruženy v implementovaném virtuálním PLC, což umožňuje programování v jazyce podle IEC1131-3. Veškeré standardní, virtuální i distribuované I/O jsou uživatelsky přístupné pomocí CANbus. Ochrana F650 může být vybavena 16 až 32 DI a 8 až 16 nezávislými DO, umístěnými ve dvou samostatných kartách.

Volně dodávaný aplikační a uživatelský sw 650PC umožňuje plnou parametrizaci ochrany, tvorbu řídicích a kontrolních sekvencí v grafické formě bez nutnosti speciálních sw a součastně umožňuje tvorbu jednopólových schémat na vestavěném grafickém zobrazovači se zobrazením hodnot, alarmů a aktivním stavem ovládacích prvků.

Měřicí a monitorovací funkce obsažené v ochraně F650 vyhodnocují proudy a napětí ve všech fázích, fázové i sdružené činné i zdánlivé výkony, elektrickou práci Wh, varh a V·Ah, cos j, kmitočet, trendy atd. Přesnost měření je 1 % z plné hodnoty, typicky 0,25 % ze jmenovité hodnoty. Údaje lze zobrazovat na místním displeji nebo přenášet komunikací.

Ochrana může monitorovat 512 záznamů dějů s rozlišením 1ms a až 5 sekundové oscilografy s programovatelným spouštěním, které jsou vzorkovány 64krát/sec a ukládány do 16 kanálů. Data jsou uchovávaná v interní permanentní paměti.

Komunikační kanály ochrany F650 nabízejí pět fyzických rozhraní :

  • RS232 na čelním panelu;
  • 2 × RS485, 115 000 baudů;
  • optický přenos plast/sklo, 115 000 baudů;
  • ETHERNET 100 Mbit/s, (redundantní);
  • optický CAN port ;

Podporované protokoly jsou ModBus RTU-TCP/IP, DNP3.0-TCP/IP, komunikaci „peer-to-peer“ podle IEC61850 a UCA/MMS. Komunikace podle IEC870-104 se připravuje.

Konstrukce ochrany F650 splňuje požadavky na vysokou EMC a ergonomiku ovládání.

Čelní panel obsahuje velkoplošný grafický zobrazovač, základní ovládací tlačítka (START, STOP, ESC atd.), 13 programova- telných diod LED a uživatelsky velmi přívětivé ovládání vestavěným ovládačem „shuttle“, který má podobné použití jako myš u PC pro pohyb v interaktivním menu.

Vnitřní konstrukce obsahuje čtyři výsuvné karty DPS :

  • základní procesorovou a komunikační jednotku,
  • jednotku CT a VT převodníků s univerzálními programovatelnými vstupy 1/5 A,
  • sdruženou kartu I/O,
  • jednotku napájecích zdrojů s odolností proti výpadku 200 ms a možností redundantního napájení.

Na zadním panelu jsou obsaženy V/V a komunikační svorky. Modulární konstrukce přístroje usnadňuje výměnnost jednotlivých karet a případnou rozšiřitelnost.

Ochrana F650 je svými vlastnostmi a cenovou úrovní určena především k univerzálním aplikacím s  požadavkem na moderní řízení technologie.

UNIREC spol. s r. o. Praha
Pražská 16
102 21 PRAHA 10–Hostivař
tel.: 02/81017405-10
fax: 02/81017411
e-mail: Unirec@unirec-praha.cz
http://www.unirec-praha.cz