Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Nové ochrany energetických systémů

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nové ochrany energetických systémů
Multifunkční ochranné a řídicí jednotky s nadstandardními komunikacemi

Renomovaný výrobce ochran a energetických systémů GE Power Management se v rámci rozšiřování aktivit vrací k tradičnímu značení svých produktů – GE MULTILIN. Článek seznamuje se zcela novou řadou ochran, uváděných nyní do distribuce.

Obr. 1.

V souvislosti s postupným ukončováním výroby ochran řady DDS a na základě požadavků zákazníků byla vyvinuta moderní ekonomická řada ochran na konstrukčním základně řady SR (viz článek v ELEKTRO 4/2002, str. 46) s využitím precizních výpočtových algoritmů ochranných funkcí používaných v řadě UR.

Nová řada ochran je vybavena rozsáhlými komunikačními rozhraními a přehledným grafickým zobrazovačem pro znázornění jednopólových schémat aplikací.

Základním prvkem nové řady je ochrana F650 určená pro komplexní zajištění a řízení technologií v rozvodnách – tj. chránění vývodů VVN a VN, sběren, spojek, transformátorů, kompenzačních bloků atd. Modulární koncepce ochrany F650 nabízí digitální mikroprocesorové zpracování ochranných funkcí, řízení, měření a monitorování v jednom přístroji.

Hardwarové vstupy a výstupy jsou obsaženy v modulárních blocích, které umožňují variabilní uzpůsobení různým aplikacím. Ochrana obsahuje optické komunikace s protokolem CAN bus pro distribuované řízení I/O.

Ochranné funkce jsou fázové, nulové a zemní vyhodnocení nesymetrie, nadproudů, kmitočtu, napětí, 100% směrová ochrana, kontrola vypínače, funkce O. Z. (opětovné zapnutí - autoreclosure), synchrocheck, kontrola VT pojistek, citlivá zemní ochrana atd.

Ochrana F650 obsahuje kolekci předefinovaných časových nadproudových křivek podle IEEE, IEC, GE, I2t a umožňuje uživatelskou tvorbu vlastních křivek s možností napěťového blokování. Směrová funkce může být blokována Uo a lze programově volit směrové působení.

Napěťové a frekvenční funkce umožňují nezávislé plné uživatelské nastavení v obou mezních limitech.

Obr. 2.

Přístroj obsahuje dvě nezávislé funkční kontroly vypínačů s třífázovou detekcí a zajištěním pomocným kontaktem vypínače s proudovou kontrolou obvodu. Funkce může být iniciována či blokována vnějšími nebo vnitřními vstupy nebo komunikací.

Funkce „synchrocheck“ plynule vyhodnocuje změny DU, Dj a Df v celém pracovním rozsahu. Funkce O. Z. s třípólovým vyhodnocením a jednovypínačovou aplikací umožňuje až 5násobný O. Z. s blokováním.

V ochraně F650 lze parametrizovat až tři sady nastavení, které lze aktivovat vnějšími nebo vnitřními vstupy nebo komunikačním kanálem.

Řídicí funkce jsou sdruženy v implementovaném virtuálním PLC, což umožňuje programování v jazyce podle IEC1131-3. Veškeré standardní, virtuální i distribuované I/O jsou uživatelsky přístupné pomocí CANbus. Ochrana F650 může být vybavena 16 až 32 DI a 8 až 16 nezávislými DO, umístěnými ve dvou samostatných kartách.

Volně dodávaný aplikační a uživatelský sw 650PC umožňuje plnou parametrizaci ochrany, tvorbu řídicích a kontrolních sekvencí v grafické formě bez nutnosti speciálních sw a součastně umožňuje tvorbu jednopólových schémat na vestavěném grafickém zobrazovači se zobrazením hodnot, alarmů a aktivním stavem ovládacích prvků.

Měřicí a monitorovací funkce obsažené v ochraně F650 vyhodnocují proudy a napětí ve všech fázích, fázové i sdružené činné i zdánlivé výkony, elektrickou práci Wh, varh a V·Ah, cos j, kmitočet, trendy atd. Přesnost měření je 1 % z plné hodnoty, typicky 0,25 % ze jmenovité hodnoty. Údaje lze zobrazovat na místním displeji nebo přenášet komunikací.

Ochrana může monitorovat 512 záznamů dějů s rozlišením 1ms a až 5 sekundové oscilografy s programovatelným spouštěním, které jsou vzorkovány 64krát/sec a ukládány do 16 kanálů. Data jsou uchovávaná v interní permanentní paměti.

Komunikační kanály ochrany F650 nabízejí pět fyzických rozhraní :

  • RS232 na čelním panelu;
  • 2 × RS485, 115 000 baudů;
  • optický přenos plast/sklo, 115 000 baudů;
  • ETHERNET 100 Mbit/s, (redundantní);
  • optický CAN port ;

Podporované protokoly jsou ModBus RTU-TCP/IP, DNP3.0-TCP/IP, komunikaci „peer-to-peer“ podle IEC61850 a UCA/MMS. Komunikace podle IEC870-104 se připravuje.

Konstrukce ochrany F650 splňuje požadavky na vysokou EMC a ergonomiku ovládání.

Čelní panel obsahuje velkoplošný grafický zobrazovač, základní ovládací tlačítka (START, STOP, ESC atd.), 13 programova- telných diod LED a uživatelsky velmi přívětivé ovládání vestavěným ovládačem „shuttle“, který má podobné použití jako myš u PC pro pohyb v interaktivním menu.

Vnitřní konstrukce obsahuje čtyři výsuvné karty DPS :

  • základní procesorovou a komunikační jednotku,
  • jednotku CT a VT převodníků s univerzálními programovatelnými vstupy 1/5 A,
  • sdruženou kartu I/O,
  • jednotku napájecích zdrojů s odolností proti výpadku 200 ms a možností redundantního napájení.

Na zadním panelu jsou obsaženy V/V a komunikační svorky. Modulární konstrukce přístroje usnadňuje výměnnost jednotlivých karet a případnou rozšiřitelnost.

Ochrana F650 je svými vlastnostmi a cenovou úrovní určena především k univerzálním aplikacím s  požadavkem na moderní řízení technologie.

UNIREC spol. s r. o. Praha
Pražská 16
102 21 PRAHA 10–Hostivař
tel.: 02/81017405-10
fax: 02/81017411
e-mail: Unirec@unirec-praha.cz
http://www.unirec-praha.cz