Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Nové normy ČSN (90)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

V minulém čísle časopisu Elektro byly uvedeny informace jednak o vymezení oblasti působnosti základních elektrotechnických norem, jež tvoří pravidla pro elektrotechniku (dříve předpisové normy), jednak o rozsahu působnosti TNK 22 Elektrotechnické předpisy, který vymezuje elektrotechnické normy v oblasti elektrotechnických předpisových norem. Rozsah působnosti TNK 22 se odvíjí od mezinárodní spolupráce v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice).
 
Základní předpisové normy (nyní pravidla pro elektrotechniku) pro elektrická zařízení a elektrické instalace, které tvoří jádro elektrotechnických předpisů, jsou vytvářeny v rámci technické komise IEC/TC 64 a do evropské normalizace jsou zaváděny technickou komisí CLC/TC 64, CLC/SC 64A a CLC/SC 64B. Jde o soubor norem, který v IEC má označení IEC 60364 (dříve IEC 364), v rámci CENELEC HD 60364 (dříve HD 384) a do soustavy ČSN se zavádí jako soubor ČSN 33 2000. Soubor norem IEC 364 a HD 384 je rozdělen shodně na stejné části, kapitoly a oddíly. Stejné rozdělení přejímá i soubor ČSN 33 2000.
 

Soubor norem ČS N 33 2000 je rozdělen do sedmi částí:

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení (hodnocení) základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr (volba) a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.
Předmětem tohoto článku je část 1 a část 5 tohoto souboru, ve kterých byly vydány HD 60364-1 (ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009) a HD 60364-5-534 (ČSN 33 2000-5-534:2009).
 

Část 1

V části 1 souboru ČSN 33 2000 byla dosud vydána pouze jedna norma, která je však základní normou celého tohoto souboru:
 • ČS N 33 2000-1:2003 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska.
  Pozn.: V současné době byla tato norma revidována, viz Nové normy a změny norem (ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009).

Část 5

V části 5 souboru ČSN 33 2000 byly dosud vydány tyto normy:
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy;
 • ČSN 33 2000-5-52:1998 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení;
 • ČSN 33 2000-5-53:1993 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje;
 • ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007;
  Pozn.:
  K této normě byla v prosinci 2008 vydána TNI 33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování – Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed. 2.
 • ČSN 33 2000-5-54:1996 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (platnost končí 1. června 2009 do té doby souběžná platnost s ČSN 33 2000-5-54 ed. 2);
 • ČSN 33 2000-5-56:1996 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze;
 • ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:2003 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech;
  Pozn.:
  V současné době se vydává ČSN 33 2000-5-534:2009, viz Nové normy a změny norem.
 • ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání;
 • ČSN 33 2000-5-551:1999 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 55: Ostatní zařízení – Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení;
 • ČSN 33 2000-5-559:2006 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace.

Připravované harmonizační dokumenty

V CENELEC se v současné době připravují následující harmonizační dokumenty v části 5:
 • HD 60364-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy;
 • HD 60364-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Výběr soustav a stavba vedení;
 • HD 60364-5-56 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení sloužící v případě nouze.
Pozn.:
Po schválení v CENELEC budou tyto harmonizační dokumenty zavedeny do národní normalizační soustavy (předpokládané vydání odpovídajících ČSN – začátek roku 2010).
 

Nové normy a změny norem

 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (vydání – květen 2009)
 
Tato norma je českou verzí evropského harmonizačního dokumentu HD 60364-1:2008, který je modifikovaným převzetím IEC 60364-1:2005. Nová norma s účinností od 1. května 2011 nahrazuje ČSN 33 2000-1:2003 a ČSN 33 2000-3:1995, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 

Hlavní změny s ohledem na předchozí vydání (ČS N 33 2000-1:2005):

 • byl doplněn rozsah novými ustanoveními pro elektrická zařízení, jako jsou venkovní osvětlení a podobné instalace,
 • byly doplněny prostory pro lékařské využití, mobilní nebo transportovatelné buňky, fotovoltaické články a požadavky na nízkonapěťové zdroje,
 • v kapitole 131 (Zajištění bezpečnosti) byl dopracován seznam rizik, která mohou vzniknout v elektroinstalacích, a dále byl doplněn nový článek o ochraně před účinky podpětí, přepětí a elektromagnetických vlivů a nový článek o ochraně před přerušením napájení,
 • v kapitole 132 (Navrhování) je přidán nový článek Dokumentace elektrického zařízení,
 • v kapitole 134 (Zřizování elektrických rozvodů zařízení a jejich revize) je přidán nový článek Pravidelné revize,
 • dřívější kapitola 312 (Druhy rozvodných sítí) je přejmenována na Uspořádání vodičů a způsob uzemnění (v několika nových článcích jsou uvedeny různé nové obrázky pro lepší porozumění rozdílům mezi obvody a sítěmi AC a DC, jejich uzemněním, jak jsou používány v současné době v zemích, které jsou členy IEC),
 • v článku 33.1 (Vzájemná slučitelnost charakteristik) je doplněna nová položka pro nadměrné proudy ochranným vodičem PE v bezporuchovém stavu,
 • je doplněn nový článek 36 Zajištění napájení,
 • příloha B je shodná s šestým vydáním IEC 60050-826:2004.
Pozn.:
Text: „Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům, podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutné zařízení upravit podle nových předpisů a norem…“, uvedený v předmluvě ČSN 33 2000-1:2003 je v předmluvě nové ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 rovněž uveden.
 
Norma ČSN 33 2000-1 ed. 2 určuje základní pravidla pro návrh, stavbu a revize elektrického zařízení nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, užitných zvířat a věcí před úrazem a nebezpečím poškození, jež může vzniknout při normálním použití tohoto elektrického zařízení. Norma též obsahuje opatření pro řádné fungování těchto zařízení.
 
Tato norma je základní normou souboru norem ČSN 33 2000 a platí pro obytné budovy, budovy pro obchodní účely, veřejné budovy, průmyslové budovy, zemědělská a zahradnická zařízení, montované budovy, karavany, parkovací místa pro karavany, kempinky a podobná místa, staveniště, výstavy, trhy a další instalace pro dočasné účely, mariny, venkovní osvětlení a podobné instalace, prostory pro lékařské účely, mobilní nebo transportovatelné buňky, fotovoltaické systémy, zdroje nízkého napětí (pozn.: použité výrazy prostor nebo budova zahrnují i další související objekty).
 
Pozn.:
Je třeba připomenout, že tato norma se vztahuje na elektrické prvky a předměty pouze z hlediska jejich výběru a použití pro daný elektrický obvod. To platí i pro sestavy celků odpovídajících příslušným normám.
 
Vlastní norma je rozdělena do následujících kapitol:
 • Všeobecně
 • Citované normativní dokumenty
 • Základní ustanovení
 • Termíny a definice
 • Stanovení základních charakteristik
 • Účel, napájení a stavba
 • Třídění vnějších vlivů
 • Vzájemná slučitelnost
 • Údržba
 • Bezpečnostní opatření pro případ nouze
 • Jistota napájení
Dále obsahuje následující přílohy:
A (Termíny a definice – aplikační návod k vybraným termínům z IEC 60050-826 (ČSN IEC 60050-826),
ZA (Národní odchylky) a bibliografii.
 
ČSN 33 2000-5-534 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Kapitola 534: Zařízení pro ochranu před přepětím (vydání – květen 2009)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-534:2008, který je převzetím změny A1 IEC 60364-5-53 s modifikacemi. Stanovuje základní požadavky na ochranná opatření, která je třeba v elektrických instalacích o napětí do 1 000 V učinit, aby byla před přepětími zajištěna jak ochrana elektrických a elektronických zařízení, tak i ochrana osob a majetku.
 
Nová norma obsahuje opatření týkající se omezení napětí, aby se tak dosáhlo koordinace izolace v případech popsaných v HD 60364-4-443 (ČSN 33 2000-4-443), EN 60664-1 (ČSN EN 60664-1 ed. 2), EN 62305-4 (ČSN EN 62305-4) a CLC/TS 61643-12 (dosud nezavedena). Pro ochranu před přepětími mohou být použita přepěťová ochranná zařízení (SPD – nazývaná někdy též jako přepěťové ochrany), určité izolační transformátory, filtry nebo kombinace těchto prvků.
 
Tato norma uvádí požadavky na volbu a umístění:
 • SPD v elektrických instalacích budov tak, aby se omezila přechodová přepětí atmosférického původu přenášená napájecí distribuční sítí a aby se omezila spínací přepětí,
 • SPD určených pro ochranu před přechodovými přepětími způsobenými přímými údery blesku do budov chráněných systémem ochrany před bleskem nebo údery blesku v blízkosti takových budov.
Daná norma je podkladem, který v souvislosti s konkrétními podmínkami uvádění do provozu a provozování elektrických instalací určuje způsob plnění příslušných právních předpisů, jako jsou např. stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) a vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, předepisující požadavky na bezpečnost vnitřních silnoproudých rozvodů. Norma platí pro ochranu před přepětím v elektrických instalacích, tj. v rámci sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají koordinované charakteristiky, sloužící k plnění jednoho nebo několika určených úkolů, a navazuje na soubor EN 62305 (Ochrana před bleskem), a to zejména na část 4, která platí pro ochranu elektrických a elektronických systémů ve stavbách před bleskem (ČSN EN 62305-4).
 
Do této normy byla doplněna příloha NA (informativní) s přehledem zkratek a termínů použitých v této normě i ekvivalentních názvů používaných v technické praxi i v jiných technických normách. Vedle zkratek je v této příloze uveden původ každé zkratky (výrazy, z jejichž prvních písmen zkratka vznikla) a český význam každé zkratky.
 
Vlastní norma je rozdělena do následujících kapitol:
 • Předmluva
 • Citované normativní dokumenty
 • Přepěťová ochranná zařízení
 • Všeobecně
 • Volba a montáž přepěťových ochranných zařízení v instalacích budov
Dále obsahuje následující přílohy:
A (Instalace přepěťových ochranných zařízení v síti TN),
B (Instalace přepěťových ochranných zařízení v síti TT),
C (Instalace přepěťových ochranných zařízení v síti IT),
D (Instalace přepěťových ochranných zařízení typů 1, 2 a 3, např. v sítích TN-C-S),
ZA (Informace o klasifikaci SPD),
ZB (Zvláštní národní podmínky),
NA (Vysvětlení zkratek a termínů použitých v této normě) – národní příloha.
 

Změny norem:

 • ČSN 33 2000-1:2003/Změna Z1 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (vydání – květen 2009).
  Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-1:2003 a ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 do 1. května 2011.
 • ČSN 33 2000-3:1995/Změna Z3 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 3: Stanovení základních charakteristik (vydání – květen 2009).
  Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-3:1995 a ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 do 1. května 2011.
(pokračování)