Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Kolínský Kaufland nabízí rychlé dobití elektromobilů Vybrané lokality řetězce Kaufland po celé České republice postupně nabízejí svým…

Více aktualit

Nové normy ČSN (78)

Ing. Vincent Csirik, ČNI
 
V minulém čísle časopisu Elektro byla uvedena informace o vymezení oblasti působnosti základních elektrotechnických norem, jež tvoří pravidla pro elektrotechniku (dříve předpisové normy), a rozsah působnosti TNK 22 „Elektrotechnické předpisy“, který vymezuje elektrotechnické normy v oblasti elektrotechnických předpisových norem.
 
Tento článek pojednává o dané oblasti, kde byly v posledním období schváleny dvě důležité evropské normy, a to EN 60445:2007 (mod IEC 60445:2006) a EN 60446:2007 (idt IEC 60446:2007). Uvedené evropské normy se v současné době zavádějí do národní normalizační soustavy ČSN jako ČSN EN 60445 ed. 3 a ČSN EN 60446 ed. 2.
 
ČSN EN 60445 ed. 3 byl věnován článek Nové normy ČSN (77) a ČSN EN 60446 ed. 2 je předmětem tohoto příspěvku. Je třeba dodat, že vydáním ČSN EN 60446 ed. 2 budou pro barevné označování platit především tyto normy ČSN:
 
ČSN EN 60446 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi (idt EN 60446:1999; idt IEC 60446:1999) (vydání – prosinec 2000);
Tato norma poskytuje všeobecné zásady pro použití určitých barev nebo číselného značení k identifikaci vodičů, přičemž cílem je vyhnout se nejasnostem a zajistit bezpečný provoz. Tyto vodiče mohou být použity v kabelech nebo žilách, přípojnicích, v elektrickém zařízení a instalacích.
 
Pozn.: Platnost končí 1. března 2010 – souběžná platnost s ČSN EN 60446 ed. 2
 
ČSN EN 60446 ed. 2 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk- stroj, značení a identifikaci – Značení vodičů barvami nebo číslicemi (idt EN 60446:2007; idt IEC 60446:2007) (vydání – březen 2008)
(viz Nová norma)
ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení (vydání – říjen 1992)
Tato norma platí pro značení holých a izolovaných vodičů barvami, upřesňuje a doplňuje základní ustanovení uvedené v ČSN EN 60446. Účelem této normy je stanovit zásady pro provádění značení vodičů barvami, popř. číslicemi, použitých v elektrických zařízeních a rozvodech, včetně vývodů elektrických předmětů, jsou-li provedeny vodiči.
 
ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr (idt HD 308 S2:2001) (vydání – červenec 2002)
Tato norma platí pro identifikaci žil pevných a ohebných kabelů a šňůr, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje horní mez napěťového pásma II (platí pro elektrické instalace, distribuční soustavy, napájení pevných nebo pohyblivých zařízení používajících elektrický proud a šňůry přenosných zařízení).
 
Tento článek je věnován ČSN EN 60446 ed. 2 a změnám, které vyplynuly z vydání této normy.
 

Nová norma

ČSN EN 60446 ed. 2 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk- stroj, značení a identifikaci – Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60446:2007, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60446:2007. Norma s účinností od 1. března 2010 nahradí ČSN EN 60446:2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou, a částečně mění terminologii uváděnou v ČSN 33 0165:1992.
 
Daná norma poskytuje všeobecná pravidla pro používání určitých barev nebo písmenno-číslicového značení k identifikaci vodičů pro vyloučení dvojznačnosti a zajištění bezpečného provozu. Tyto barvy nebo písmenno-číslicové označení vodičů jsou určeny k použití u kabelů nebo žil, sběrnic, elektrických zařízení a instalací.
 

Změny oproti předchozí normě:

 • doplnění kapitoly 3 – Termíny a definice,
 • doplnění kapitoly 4 – Identifikace vodičů,
 • doplnění článků 5.3.4 až 5.3.6 – Používání dvoubarevných kombinací,
 • doplnění článku 6.2 – Označení určitých vybraných vodičů,
 • doplnění nové informativní přílohy A – Identifikace některých vodičů značených barevným kódem a písmenno-číslicovým značením,
 • vypuštění staré informativní přílohy A – Způsoby značení vodičů PEN v různých zemích.
Pozn.: Termíny a definice, které byly do této normy doplněny, jsou totožné s termíny a definicemi doplněnými do ČSN EN 60445 ed. 3 a byly již uvedeny v článku Nové normy ČSN (77).
 

V normě je mimo jiné uvedeno:

 • Povolené barvy značení vodičů: černá, hnědá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, šedá, bílá, růžová, tyrkysová.
 • Označení barvou se musí provádět u konců (zakončení) vodiče, přednostně však po jeho celé délce, a to buď barvou izolace, nebo barevnými značkami (markery), kromě holých vodičů, kde barevné označení musí být u konce vodičů a u připojovacích bodů.
 • Barevné označení nebo barevné značky (markery) nejsou požadovány pro:
  – koncentrické vodiče kabelů,
  – kovové stínění nebo armování kabelů, jsou-li použitá jako ochranné vodiče,
  – holé vodiče, kde trvalá identifikace není proveditelná,
  – cizí vodivé části použité jako ochranný vodič,
  – neživé části použité jako ochranný vodič.
 • Doplňkové označení, např. písmenno-číslicové, se připouští za předpokladu, že barevná identifikace zůstane jednoznačná.
Obecně lze uvést tato barevná značení (norma je pro různé případy ještě upřesňuje):
 • Nulové vodiče nebo vodiče středního bodu – světle modrá.
 • Vodiče vedení v síti AC – přednostní barvy černá, hnědá a šedá.
 • Ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování – musí být označeny dvoubarevnou kombinací zelená a žlutá.
 • Vodiče PEN – jsou-li izolované, musí být značeny jedním z těchto způsobů:
  – zelenou a žlutou po celé jejich délce a s doplňkovým značením modrou na koncích vodiče, nebo
  – modrou po celé jejich délce a s doplňkovým značením zelená a žlutá na koncích vodiče.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Termíny a definice.
 • Označování barvami.
 • Identifikace písmenno-číslicovým označením.
Dále obsahuje přílohy:
A (Identifikace určitých vybraných vodičů prostřednictvím barevného kódu a písmenno-číslicového označení) a ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).
 
ČSN EN 60446/Z1 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi (vydání – březen 2008)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN EN 60446:2000 a ČSN EN 60446 ed. 2:2007 (souběžná platnost končí 1. března 2010).
 
ČSN 33 0165/Z3 Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení (vydání – březen 2008)
Touto změnou se uvádí ČSN 33 0165:1992 do souladu s ČSN EN 60446 ed. 2:2008 (33 0165) především v oblasti terminologie.
(Pokračování)