Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Nové normy ČSN (55)

číslo 2/2006

Nové normy ČSN (55)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V časopise ELEKTRO 1/2006 (Nové normy ČSN (54)) byla podána informace o rozdělení souboru norem ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov do sedmi částí:

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Předmětem článku (Nové normy ČSN (54)) byla Část 7 uvedeného souboru, ve které byly vydány další důležité normy:

 • ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace budov – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek,

 • ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Místnosti a kabiny se saunovými kamny,

 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích,

 • ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech.

Z těchto nových norem byly v článku (Nové normy ČSN (54)) uvedeny bližší informace jen o ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-713.

Tento článek obsahuje bližší informace o ČSN 33 2000-7-708 ed. 2, ČSN 33 2000-7-708/Z1 a ČSN 33 2000-7-754.

Nové normy a změna normy

ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích (vydání – leden 2006)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.7.708 S2:2005, který je převzetím IEC 60364-7-708:1988 a její změny A1:1993 s modifikacemi. Uvedená norma s účinností od 2007-07-01 (spolu s ČSN 33 2000-7-754) nahrazuje ČSN 33 2000-7-708:1998 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech (souběžná platnost).

Tato ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 nahrazuje ČSN 33 2000-7-708:1998 v části, která se zabývá elektrickými rozvody parkovacích míst pro karavany v kempincích, a platí pro elektrickou instalaci v kempech sloužící k napájení obytných vozidel (včetně karavanů) nebo stanů.

Poznámka: Z důvodu zamezení směšování dvou odlišných témat, jakými jsou požadavky na elektrickou instalaci kempů pro karavany a na elektrická zařízení uvnitř karavanů, byla původní ČSN 33 2000-7-708:1998 rozdělena do dvou částí:

 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006, která se vztahuje pouze na kempy pro karavany,
 • ČSN 33 2000-7-754:2006, která se vztahuje pouze na karavany.

Tato norma požaduje použití samostatného proudového chrániče s vypínacím reziduálním proudem 30 mA pro každou zásuvku určenou pro připojení karavanu či obytného automobilu a jednoznačně řeší hloubku ukládání vodičů napájejících zařízení k elektrickému napájení karavanů. Hlavní technická změna oproti předchozí normě spočívá v aktualizaci požadavků vyplývajících z vývoje požadavků na bezpečnost připojování karavanů k pevným elektrickým rozvodům jejich parkovacích míst v kempincích a ve vyjmutí požadavků na elektrická zařízení karavanů z této normy a jejich přenesení do ČSN 33 2000-7-754:2006.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • jmenovité napájecí napětí elektrických instalací pro napájení obytných vozidel pro volný čas nesmí překročit 230 V AC při jednofázovém napájení nebo 400 V při třífázovém napájení,

 • tam, kde je síť TN, musí být instalace řešena pouze jako TN-S,

 • pro připojení elektrického zařízení stanovišť karavanů je možno použít následující způsoby provedení napájecího vedení:
  – kabelovým vedením (kabelové vedení se ukládá minimálně v hloubce 0,6 m),
  – venkovním vedením (všechny vodiče venkovního vedení musí být izolované);

 • zásuvky musí být umístěny tak, aby spodní část zásuvky byla ve výšce 0,5 m až 1,5 m od země,

 • pro připojení každého obytného vozidla musí být minimálně jedna zásuvka,

 • jak již bylo uvedeno, každý zásuvkový vývod musí být chráněn samostatně proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. V každém případě musí být odpojován i nulový vodič.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Ochrana před nepřímým dotykem neživých částí.
 • Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.
 • Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 • Výběr a stavba elektrického zařízení.
 • Spínací a řídicí zařízení.

Dále obsahuje:

 • přílohu A (Výběr z požadavků pro základ připojovacích souprav),
 • přílohu ZA (Zvláštní národní podmínky pro Velkou Británii, Dánsko a Španělsko).

ČSN 33 2000-7-708/ZMĚNA Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech (vydání – leden 2006)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-708:1998, ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006 a ČSN 33 2000-7-754:2006.

ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech (vydání – leden 2006)

Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.7.754 S1:2005, který je převzetím IEC 60364-7-708:1988 a její změny A1:1993 s modifikacemi. Uvedená norma s účinností od 2007-07-01 (spolu s ČSN 33 2000-7-708) nahrazuje ČSN 33 2000-7-708:1998 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech (souběžná platnost).

Zvláštní požadavky této normy se použijí pro elektrickou instalaci v karavanech) a obytných automobilech pro jmenovité napětí nepřesahující 440 V.

Poznámka: Z důvodu zamezení směšování dvou odlišných témat, jakými jsou požadavky na elektrickou instalaci kempů pro karavany a na elektrická zařízení uvnitř karavanů, byla původní ČSN 33 2000-7-708:1998 rozdělena do dvou částí:

 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006, která se vztahuje pouze na kempy pro karavany,
 • ČSN 33 2000-7-754:2006, která se vztahuje pouze na karavany.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • systém elektrické instalace může být uzpůsoben pro jeden či více nezávislých rozvodů; každý z nezávislých rozvodů musí být napájen pomocí samostatného připojovacího zařízení;

 • elektrické rozvody musí obsahovat ochranný vodič napojený na ochranný kontakt připojovacího zařízení karavanu. K tomuto vodiči musí být připojeny všechny přístupné vodivé části elektrických zařízení a všechny ochranné kontakty zásuvek v karavanu;

 • pokud je zásuvka umístěna tak, že je vystavena působení vlhkosti, musí být tato zásuvka či její kryt v provedení stupně ochrany krytem alespoň IP55;

 • k provedení elektrických rozvodů musí být užito těchto typů vodičů:
  – ohebných jednožilových vodičů (H07- HV-K) uložených v instalačních trubkách, lištách apod. z nekovových hmot;
  – pevně slaněných vodičů s minimálním počtem žil 7 (H07 V-R) uložených v instalačních trubkách, lištách apod. z nekovových hmot;
  – ohebných vodičů s pláštěm z polychloroprenu (H05 RN-F) nebo jim ekvivalentních;

 • odbočování nebo spojování vodičů musí být provedeno v odbočných krabicích poskytujících dostatečnou mechanickou ochranu. V odbočných krabicích, jejichž víko je snímatelné bez použití nástroje, musí být spoje vodičů izolovány;

 • vodiče určené pro síť nízkého napětí (nn) musí být vedeny odděleně od vodičů sítě malého napětí (mn) a musí být zajištěny tak, aby se zabránilo nebezpečí plynoucímu z možnosti kontaktu vodičů obou sítí;

 • v blízkosti niky pro přívodku (obsahující přívodku pro připojení karavanu) musí být štítek obsahující tyto údaje:
  – jmenovité napětí,
  – jmenovitý proud,
  – jmenovitou frekvenci,

 • na vnější straně karavanu (na snadno dosažitelném místě) musí být umístěn hlavní spínač pro jakoukoliv vnitřní elektroinstalaci karavanu. Tento hlavní spínač musí odpojovat všechny živé vodiče (včetně středního, je-li užit);

 • každý spotřebič pevně připojený k elektrickým rozvodům musí být vybaven ke kontrole a ovládání spínačem, který je součástí spotřebiče. Pokud takovýto spínač není součástí spotřebiče, předřadí se tento spínač před spotřebič;

 • svítidla mají být přednostně upevněna ke konstrukci či obkladu karavanu.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Rozdělení instalace.
 • Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.
 • Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 • Výběr a stavba elektrického zařízení.
 • Výběr soustavy vedení.
 • Výběr a stavba vedení podle vnějších vlivů.
 • Průřezy vodičů.
 • Elektrické spoje.
 • Spínací a řídicí zařízení.
 • Odpojování a spínání.
 • Svítidla a světelné rozvody.
 • Elektrická instalace v příslušenství obsahujícím vanu nebo sprchu.

Dále obsahuje:

 • přílohu A (Výběr z požadavků pro základ připojovacích souprav),
 • přílohu ZA (Zvláštní národní podmínky pro Belgii).

(pokračování)


*) karavan: obyvatelný přívěs, který splňuje požadavky pro konstrukci a používání silničních vozidel