Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Otevření rychlodobíjecí stanice elektromobilů E.ON v Berouně V Berouně je otevřena nová rychlodobíjecí stanice pro elektromobility společnosti E.ON. 

Více aktualit

Nové normy ČSN (54)

číslo 1/2006

Nové normy ČSN (54)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Jak již bylo uvedeno (např. v ELEKTRO č. 6/2005), je soubor norem ČSN 33 2000 „Elektrické instalace budov„ (do konce roku 2002 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – změna názvu) postupně doplňován novými normami, které jsou výsledkem revize dosavadních norem (zavádějících revidované znění harmonizačních dokumentů – HD) nebo zaváděnými novými harmonizačními dokumenty, připravenými v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technickou komisí TC 64 Elektrické instalace v budovách, popř. subkomisemi SC 64A a SC 64B.

Soubor norem ČSN 33 2000 je rozdělen do sedmi částí (viz tabulka NKA2 ČSN 33 2000-1:2003):

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Předmětem tohoto článku je Část 7 uvedeného souboru, ve které byly vydány další důležité normy:

 • ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace budov – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek.

 • ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Místnosti a kabiny se saunovými kamny.

 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích.

 • ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech.

Poznámka: V CENELEC jsou postupně přečíslovávány harmonizační dokumeny souboru HD 384 na HD 60364. Označení souboru ČSN 33 2000 (přejímající soubor HD 384 a nově HD 60364) se však nemění.

Ze zmíněných nových norem uvádí tento článek bližší informace o ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-713 (bližší informace o ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-754 budou předmětem článku v příštím čísle ELEKTRO).

Nové normy a změna normy

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Místnosti a kabiny se saunovými kamny (vydání – prosinec 2005)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-7-703:2005, který je identickým převzetím IEC 60364-7-703:2004. Uvedená norma s účinností od 2007-06-01 nahrazuje ČSN 33 2000-7-703 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny z března 1997 (souběžná platnost).

ČSN 33 2000-7-703 Oproti nahrazované normě mění počet a rozsah zón v sauně, upřesňuje požadavky na připojení saunových kamen a případných dalších spotřebičů, upřesňuje požadavky na typ a ukládání přívodních vodičů. Hlavní změna spočívá v aktualizaci požadavků, které vyplývají z vývoje zařízení určených pro saunu, s ohledem na prefabrikované kabiny. Dále, jako vyvolaná potřeba elektroinstalatérů, byla podrobněji popsána ochrana před úrazem elektrickým proudem vzhledem k tepelným účinkům rozděleným podle hloubky jejich průniku do konstrukce sauny.

Zvláštní požadavky této normy se vztahují na:

 • saunové kabiny zhotovené na místě, např. venku či v místnosti,

 • místnosti, v nichž jsou instalována saunová kamna nebo kde bylo instalováno saunové topidlo; v tomto případě se takto vybavená místnost celá považuje za saunu.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • proudové obvody, kromě obvodu pro napájení saunových kamen, se vybaví doplňkovou ochranou, jedním či více proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA,

 • elektrická zařízení musí mít minimálně krytí IP24,

 • v prostorech, kde je k čištění použit proud vody, musí mít elektrické zařízení minimální stupeň ochrany krytí IPX5.

V normě jsou definovány tři zóny:

 • v zóně 1 mohou být instalována pouze saunová kamna a jejich součásti,

 • v zóně 2 nejsou zvláštní požadavky z hlediska odolnosti zařízení proti horku,

 • v zóně 3 musí být použito zařízení s minimální odolností do teploty 125 °C a izolace vodičů musí odolávat teplotě alespoň 170 °C.

Elektrické rozvody mají být přednostně instalovány vně zón.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Stanovení základních charakteristik.
 • Bezpečnost – ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy.
 • Výběr soustav a stavba vedení.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení – odpojování, spínání a řízení.
 • Ostatní zařízení.

Dále obsahuje přílohu ZA (normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

ČSN 33 2000-7-703/ZMĚNA Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny (vydání – prosinec 2005)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-703:1997 a ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005 (do 2007-06-01).

ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace budov – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek
Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 364-7-713:1996 (harmonizační dokument zatím nebyl vydán). Požadavky uvedené normy platí pro:

 • elektrická zařízení nábytku (včetně vestavěného nábytku), která jsou připojena k elektrické instalaci budovy,
  Poznámka: Jsou to např. postele, policové skříně, vitríny, výkladní skříně, propagační skříňky, psací stoly, katedry, přednáškové pulty, ve kterých jsou instalována elektrická zařízení, jako jsou např. svítidla, zásuvky, spínače, a kde jsou instalovány elektrické rozvody.

 • pro nábytek pevně připojený k elektrickým rozvodům budovy i pro stavebnicový nábytek a nábytek připojovaný vidlicí ze zásuvky, jestliže pro tyto předměty neplatí jiné publikace IEC (ČSN).
  Poznámka 1: Elektrické zařízení nábytku může být připojeno k jednofázovému napájení Ł 240 V a celkový proud nesmí být vyšší než 16 A.
  Poznámka 2: Pro elektrická zařízení, která jsou kladena na hořlavé podklady a do hořlavých hmot, dále platí ČSN 33 2312.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • Elektrická zařízení a jejich doplňky určené pro použití v nábytku musí být voleny dle situace a prostředí, dle rizika mechanického poškození a rizika vzniku požáru.

 • Spojení pevné instalace budovy a elektrického zařízení nábytku musí být provedeno buď pevným připojením, nebo pomocí vidlice ze zásuvky.

 • Výběr vedení určeného pro připojení nábytku k síti.

 • Každé vedení uvnitř nábytku vystavené pohybu má být provedeno ohebným kabelem nebo vodiči.

 • Použité vodiče musí mít měděné jádro s průřezem minimálně 1,5 mm2.

Poznámka: Průřez měděného jádra ohebného kabelu a vodičů může být zmenšen až na 0,75 mm2, jestliže tímto kabelem nebo vodičem není napájena zásuvka a délka tohoto vedení nepřesahuje 10 m.

Kabely a vodiče musí být vhodně chráněny před poškozením (též proti vytržení a zkroucení).

Bezpodmínečně musí být dodrženy pokyny výrobce pro svítidla, které obsahují místa jejich vhodného umístění a bezpečné vzdálenosti od hořlavých částí.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Nábytek.
 • Všeobecně.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení.

Dále obsahuje přílohu NA (označení elektrických výrobků určených pro montáž na hořlavé podklady a do hořlavých materiálů).

(pokračování)