Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Nové normy ČSN (31)

číslo 12/2003

standardizace

Nové normy ČSN (31)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Tento příspěvek je úvodní informací o vydání nových norem ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, které zavádějí soubor evropských norem EN 50110:1996 „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ do národní normalizační soustavy ČSN. Vzhledem k tomu, že zavedením souboru evropských norem EN 50110 vznikla v oblasti „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ zcela nová situace, v časopisu ELEKTRO se budeme dané problematice věnovat ve třech samostatných příspěvcích: Nové normy ČSN (pokračování č. 31) (dnešní úvodní informace k dané problematice), Nové normy (pokračování č. 32) (podrobná informace o nových normách ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, nahrazujících soubor norem ČSN 34 3100 až 91), a Nové normy (pokračování č. 33) (podrobná informace o změnách norem souboru ČSN 34 3100 až 91), které vyplynuly ze zavedení evropských norem EN 50110-1 a 2 do soustavy ČSN).

V souvislosti s komplikovaným projednáváním návrhů norem ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 v rámci normalizačního řízení a z důvodu nesouhlasu MPSV ČR s vydáním byly návrhy norem ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„, ČSN EN 50110-2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)„ a návrhy změn ČSN 34 3100/Z9, ČSN 34 3101/Z2, ČSN 34 3102/Z2, ČSN 34 3103/Z2, ČSN 34 3104/Z1, ČSN 34 3106/Z2, ČSN 34 3107/Z1, ČSN 34 3108/Z3, ČSN 34 3109/Z1, ČSN 34 3110/Z1, ČSN 34 3191/Z1 a ČSN 33 1335/Z3, jež vyplynuly ze zavedení souboru norem EN 50110, schváleny v roce 2002 pouze jako pracovní materiály a nebyly vydány tiskem.

Teprve na základě změny stanoviska MPSV ČR (jeho souhlas s vydáním) bylo možné uvedené návrhy norem i změn norem vydat v listopadu 2003 tiskem. Podrobná informace o problematice zavedení souboru evropských norem EN 50110 bude uvedena v Elektrotechnické ročence 2004 v článku „Nové normy ČSN pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních„.

Je třeba připomenout, že dosud existovaly pro oblast „obsluha a práce na elektrických zařízeních„ tyto ČSN:

 • ČSN 34 3100:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

 • ČSN 34 3101:1987 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach.

 • ČSN 34 3102:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích.

 • ČSN 34 3103:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozváděčích.

 • ČSN 34 3104:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách.

 • ČSN 34 3106:1967 Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a televízii.

 • ČSN 34 3107:1970 Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrolýzach tavenin a roztokov.

 • ČSN 34 3108:1968 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.

 • ČSN 34 3109:1997 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách.

 • ČSN 34 3110:1968 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v pojízdných prostředcích.

 • ČSN 34 3112:1970 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů.

 • ČSN 34 3191:1985 Bezpečnostně technická ustanovení pro obsluhu a práci na průmyslových vf elektrotepelných zařízeních.

Pozn.: ČSN 34 3105 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech„ (z výše uvedeného souboru) byla revidována a nahrazena novou normou ČSN 33 1345 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech„ (vydání říjen 1992). Nové označení normy vyplynulo z celkové koncepce postupného převedení předpisových norem do třídy 33. Tato norma však byla nahrazena ČSN EN 50191 (33 1345) „Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení“ (vydání prosinec 2001).

ČSN 34 3100 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních„ je kmenovou (základní) normou pro soubor norem ČSN 34 3100 až 12 a ČSN 34 3191. ČSN 34 3100 stanoví základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů a napětí a v jejich blízkosti. Ostatní normy tohoto souboru obsahují doplňující předpisy (nyní pravidla pro elektrotechniku) pro obsluhu a práci na jednotlivých částech zařízení a na zvláštních elektrických zařízeních a také pro činnost nebo pobyt v jejich blízkosti.

Soubor evropských norem EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ je v souladu s legislativou EU. Soubor tvoří dvě normy: EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ a EN 50110-2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ (národní dodatky), které byly do soustavy ČSN zavedeny jako ČSN EN 50110-1 a ČSN 50110-2.

S přihlédnutím k důležitosti uvedených norem byly návrhy ČSN EN 50110-1 a ČSN 50110-2 (a návrhy změn ČSN 34 3100 až 91) projednány se všemi účastníky normalizačního řízení včetně příslušných technických normalizačních komisí: TNK 22 Elektrotechnické předpisy, TNK 97 Elektroenergetika a TNK 126 Elektrotechnika v dopravě. Přitom na základě požadavku ČSNI byly kromě přihlášených účastníků připomínkového řízení zařazeny i další.

Na doporučení ČSNI byl zpracovatelem (MEDIT Olomouc) vytvořen zpracovatelský tým ve složení:

 • Ing. Jaroslav Bárta, Energoprojekt Praha,
 • doc. Ing. Eva Konečná, CSc., Technická univerzita Liberec,
 • Ing. Bohuslav Kramérius, Ing. Antonín Kubela, ČD, s. o., DDC, o. z.,
 • Technická ústředna dopravní cesty Praha,
 • Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o. Praha,
 • Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz český,
 • Václav Macháček, Středočeská energetická a. s. Praha,
 • Ing. Vladimír Turnovec, ČÚBP Praha (v průběhu zpracování úkolů rezignoval na člena týmu).

Nové normy

ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (vydání – listopad 2003)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50110-1:1996 a nahrazuje ČSN 34 3100 z 1967-02-09, ČSN 34 3101 z 1987-02-02, ČSN 34 3102 z 1967-02-09, ČSN 34 3103 z 1967-02-09, ČSN 34 3104 z 1967-02-09, ČSN 34 3106 z 1967-02-09, ČSN 34 3107 z 1970-04-17, ČSN 34 3108 z 1968-05-02, ČSN 34 3109 z prosince 1997, ČSN 34 3110 z 1968-05-02, ČSN 34 3191 z 1985-09-04 a ČSN 33 1335 z 1989-04-14, které do 2005-12-31 platí souběžně s danou normou.

Norma platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Platí pro zařízení, která jsou provozována ve všech napěťových hladinách, od malého, přes nízké, vysoké až po velmi vysoké a zvlášť vysoké napětí. Dále norma ve svém znění stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich anebo v jejich blízkosti (pozn.: požadavky se týkají jak obsluhy, tak práce a údržby).

ČSN EN 50110-1 se stává základní normou v otázce bezpečnosti obsluhy a práce na elektrických zařízeních. Tato norma však pojednává ve svých článcích o základních bezpečnostních požadavcích a dále tyto požadavky nerozpracovává, jak jsme tomu zvyklí u našich národních norem. Sjednocení takové normy pro všechny členské státy CENELEC je velkým problémem, a to hlavně z toho důvodu, že v jednotlivých členských státech CENELEC jsou různé zvyklosti při provádění obsluhy, údržby a revizí elektrických zařízení a v tomto směru i odlišná legislativa (další informace v článku Nové normy ČSN (32) – viz úvod).

ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky (vydání – listopad 2003)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50110-2:1996 a doplňuje základní normu ČSN EN 50110-1 o národní dodatky. Citace zákonů, předpisů a norem jsou uvedeny v originále (v jazyce příslušného členského státu) a v obecné části v češtině.

Tato část 2 uvádí národní dodatky a obsahuje několik normativních příloh (jednu pro každý stát). Specifikuje další návrhy bezpečnostních požadavků nebo připojuje národní doplňky k těmto minimálním požadavkům. Do národní přílohy NA jsou pro Českou republiku zahrnuty zákony, vyhlášky a normy, které souvisejí se základní normou (další informace v článku Nové normy ČSN (32) – viz úvod).

Změny norem souboru ČSN 34 3100 až ČSN 34 3191

Změny norem ČSN 34 3100/Z9, ČSN 34 3101/Z2, ČSN 34 3102/Z2, ČSN 34 3103/Z2, ČSN 34 3104/Z1, ČSN 34 3106/Z2, ČSN 34 3107/Z1, ČSN 34 3108/Z3, ČSN 34 3109/Z1, ČSN 34 3110/Z1, ČSN 34 3191/Z1 a ČSN 33 1335/Z3, které vyplynuly ze zavedení souboru norem EN 50110, představují pouze úpravy základních norem tak, aby nebyly v rozporu se zavedenou evropskou normou.

To znamená, že změny uvedených norem byly provedeny u těch článků, kde by docházelo k duplicitě nebo kde články nové normy mají přísnější požadavky než normy stávající. Články nahrazovaných norem, které byly již zastaralé a neměly svoje opodstatnění, byly vypuštěny.

Současně byly aktualizovány citované normy a související ČSN. Jednotlivé změny doplnily text základní normy (souboru ČSN 34 3100 až 34 3191) tak, aby byla vyznačena návaznost na ČSN EN 50110-1 a upřesněna informace o souběžné platnosti s novou normou (další informace v článku Nové normy ČSN (33) – viz úvod).

Závěr

Závěrem je třeba zdůraznit, že zavedením souboru evropských norem EN 50110 vznikla v oblasti „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ zcela nová situace. ČSN EN 50110-1 obsahuje pouze minimální požadavky na bezpečnost, na kterých se členové CENELEC dohodli, a předpokládá, že podrobnější předpisy budou vytvořeny podle potřeby v národní legislativě nebo v předpisech místního významu, popř. v normách organizací. Souběžná platnost souboru norem ČSN 34 3100 až 34 3191 s novou normou umožní uživatelům technických norem postupný přechod na využívání nové normy a zároveň v období souběžné platnosti přepracovat místní provozní předpisy.

Obecně lze konstatovat, že problematika nahrazování předpisových norem v uvedené oblasti je velmi komplikovaná, neboť tvorba těchto norem probíhala v období, kdy závaznost technických norem byla stanovena zákonem. Do předpisových norem byla zařazována ustanovení obsahující povinnosti, které do dobrovolných technických norem podle zákona č. 22/1997 Sb. v současném znění již nepatří. V jednotlivých organizacích (především v oblasti energetiky a v oblasti dopravy) jsou místní provozní předpisy vypracovány s využitím již uvedených předpisových norem. Tato otázka bude řešena postupně, a to zejména v rámci zavádění evropských norem.

(pokračování)