Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo
tiskem 14. 3. 2018. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Amper 2018 – 26. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Vliv magnetické bouře na transformátory elektrizační soustavy

Aktuality

ABB řešení pro řízení výroby získalo Zlatý Amper 2018 Společnost ABB obdržela prestižní cenu Zlatý Amper 2018 za ABB Ability™ Manufacturing…

ABB představí standard rychlého nabíjení elektrobusů OppCharge ABB na veletrhu Amper 2018 poprvé v České republice představí stanici pro nabíjení…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

ČEPS, a.s., našla dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2018 a 2019 Společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

Více aktualit

Nové normy ČSN (16)

číslo 7/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (16)

Ing.Vincent Csirik, ČSNI

Úvod
V oblasti značení vodičů a kabelů byla v prosinci 2000 vydána nová základní norma ČSN EN 60446 (33 0165) „Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi“, která nahradila dvě normy: ČSN IEC 446:1992 a ČSN IEC 446:1997. Přitom ČSN 33 0165:1992 „Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení“ zůstala v platnosti (pozn.: o této změně byla již podána informace v časopisu ELEKTRO č. 3/2001).

V roce 2002 nastaly v této oblasti další důležité změny, o kterých pojednává tento článek.

Nové normy V lednu 2002 byly vydány dvě nové normy: ČSN 33 0166 „Označování a používání žil ohebných kabelů“ (idt HD 308:1975) (vydání – leden 2002) a ČSN 33 0167 „Označování a používání žil kabelů“ (idt HD 3 S2:1976) (vydání – leden 2002).

Tyto normy zavádějí starší (avšak stále platné a v EU používané) harmonizační dokumenty CENELEC.

V současné době vychází ČSN 33 0166 ed. 2 (druhé vydání) „Označování žil kabelů a ohebných šňůr“ (idt HD 308 S2:2001) (vydání – červenec 2002), která od 2006-04-01 plně nahradí předcházející dvě normy, tj. ČSN 33 0166 (leden 2002) a ČSN 33 0167 (leden 2002) (pozn.: jedná se o souběžnou platnost až do roku 2006)!

Vzhledem k souběžné platnosti uvedených norem bylo nutné vydat změnu ČSN 33 0166/Z1 (vydání – červenec 2002) a ČSN 33 0167/Z1 (vydání – červenec 2002). Tyto změny obsahují pouze informaci o jejich souběžné platnosti.

V rámci uvedených změn bylo nutné novelizovat ČSN 33 0165 vydáním změny ČSN 33 0165/Z2 (vydání – červenec 2002).

Z předcházejícího textu vyplývá, že pro značení vodičů, kabelů a šňůr v současné době platí tyto normy ČSN:

 • ČSN EN 60446 (33 0165) „Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi“ (idt EN 60446:199, idt IEC 60446:1999) (vydání – prosinec 2000);

 • ČSN 33 0165 „Elektrotechnické předpisy
  – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení“ (vydání – říjen 1992)
  – ČSN 33 0165/ZMĚNA 1 (vydání – březen 1998),
  – ČSN 33 0165/ZMĚNA Z2 (vydání – červenec 2002);

 • ČSN 33 0166 „Označování a používání žil ohebných kabelů“ (idt HD 308:1975) (vydání – leden 2002) (pozn.: platí do 2006-04-01)
  – ČSN 33 0166/ZMĚNA Z1 (vydání – červenec 2002);

 • ČSN 33 0166 ed. 2 „Označování žil kabelů a ohebných šňůr“ (idt HD 308 S2:2001) (vydání – červenec 2002) (pozn.: tato norma od 2006-04-01 plně nahradí ČSN 33 0166 z ledna 2002 a ČSN 33 0167 z ledna 2002; do té doby je souběžná platnost těchto norem);

 • ČSN 33 0167 „Označování a používání žil kabelů“ (idt HD 3 S2:1976) (vydání – leden 2002) (pozn.: platí do 2006-04-01)
  – ČSN 33 0167/ZMĚNA Z1 (vydání – červenec 2002).

O ČSN EN 60446:2000 již byla podána informace v časopisu ELEKTRO (2001, č. 3). ČSN 33 0166 (leden 2002) a ČSN 33 0167 (leden 2002) mají omezenou platnost do 2006-04-01, proto se bude přednostně využívat ČSN 33 0166 ed. 2 (červenec 2002), která tyto normy od 2006-04-01 plně nahradí. Změny ČSN 33 0166/Z1 a ČSN 33 0167/Z1 oznamují jen souběžnou platnost. Z uvedeného vyplývá, že bude účelné informovat o ČSN 33 0166 ed. 2 a změně ČSN 33 0165/ZMĚNA Z2 jako o nových normách ČSN.

ČSN 33 0166 ed. 2 (druhé vydání) „Označování žil kabelů a ohebných šňůr“ (idt HD 308 S2:2001) (vydání – červenec 2002)
Tato norma je identickým převzetím harmonizačního dokumentu HD 308 S2:2001 a platí pro identifikaci žil pevných a ohebných kabelů a šňůr, a to pro elektrické instalace, distribuční soustavy, napájení pevných nebo pohyblivých zařízení používajících elektrický proud a pro šňůry přenosných zařízení.

Norma sjednocuje text ČSN 33 0166:2002 a ČSN 33 0167:2002 a ruší úvodní ustanovení, část článku 3.1.2.3 a článek 8.3 ČSN 33 0165:1992. Důležitou částí této čtyřstránkové normy jsou tabulka 1 a tabulka 2. Tyto tabulky uvádějí barvy žil podle počtu žil a rovněž, v případě kabelů se čtyřmi nebo pěti žilami, pořadí rotace těchto barev (tabulka 1 je pro kabely se zeleno/žlutou žilou a tabulka 2 pro kabely bez zeleno/žluté žíly). Pro fázové vodiče jsou v normě doporučeny barvy: hnědá nebo černá nebo šedá(!).

ČSN 33 0165/Z2 (vydání – červenec 2002)
ČSN 33 0165:1992 „Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení“ doplňuje informace uvedené v ČSN EN 60446, ČSN 33 0166, ČSN 33 0166 ed. 2 a v ČSN 33 0167. Z těchto důvodů bylo třeba ČSN 33 0165:1992 novelizovat tak, aby nebyla v rozporu s uvedenými normami. Současně bylo třeba aktualizovat odvolávky na jiné ČSN (citované normy) a vyřešit otázku barevných odstínů.

Změna ČSN 33 0165/Z2 je rozsáhlou změnou, která plně aktualizovala znění uvedené normy a přináší nové informace pro uživatele ČSN 33 0165:1992.

Byly aktualizovány tabulky 7, 8, 9 s ohledem na skutečnost, že německé normy DIN VDE ani anglické BS podobné označování již neobsahují. S přihlédnutím na odkazy v předpisových normách na značení uvedených v těchto tabulkách (např. 2A, 3C, 5C atd.) a vyjádření výrobců kabelů a vodičů k používání této formy značení se ponechaly tyto tabulky jako doporučené (v záhlaví jsou uvedené tabulky doplněny textem „dosud používané v ČR“).

Příloha A byla nahrazena novým zněním. Původně se při výběru odstínu používala čísla z přílohy k ČSN 67 3067:1972, která však byla nahrazena novým zněním, přičemž toto nové znění již uvedenou přílohu neobsahuje.

V současné době při výběru barevných odstínů se v Evropě postupuje podle stupnice RAL (pozn.: tato vzorkovnice barevných odstínů je dostupná u všech výrobců a distributorů nátěrových hmot).

Na základě projednání dané problematiky s výrobci a distributory kabelů a vodičů byla navržena tabulka, která uvádí pro poznávací barvy černá, hnědá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá (tmavá), modrá (světlá), fialová, šedá a růžová odpovídající číselný kód, číselné označení odstínu podle barevné stupnice RAL a číselné označení odstínu podle dřívějšího označení (podle již neexistující přílohy ČSN 67 3067:1972).

Doporučené barevné odstíny podle uvedené přílohy A mají pouze informativní charakter. Účelem dané přílohy (tabulky) je umožnit koordinovaný postup při výběru vhodných barevných odstínů.

Závěrem je třeba připomenout, že pro značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů byla v květnu 2001 vydána ČSN EN 60445 ed. 2 (33 0160) „Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace – Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmenno-číslicového systému“, která má vazbu na ČSN EN 60446 a byla připravena stejnou technickou komisí IEC č. 16.

(pokračovíní)