časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (16)

|

číslo 7/2002

Standardizace

Nové normy ČSN (16)

Ing.Vincent Csirik, ČSNI

Úvod
V oblasti značení vodičů a kabelů byla v prosinci 2000 vydána nová základní norma ČSN EN 60446 (33 0165) „Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi“, která nahradila dvě normy: ČSN IEC 446:1992 a ČSN IEC 446:1997. Přitom ČSN 33 0165:1992 „Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení“ zůstala v platnosti (pozn.: o této změně byla již podána informace v časopisu ELEKTRO č. 3/2001).

V roce 2002 nastaly v této oblasti další důležité změny, o kterých pojednává tento článek.

Nové normy V lednu 2002 byly vydány dvě nové normy: ČSN 33 0166 „Označování a používání žil ohebných kabelů“ (idt HD 308:1975) (vydání – leden 2002) a ČSN 33 0167 „Označování a používání žil kabelů“ (idt HD 3 S2:1976) (vydání – leden 2002).

Tyto normy zavádějí starší (avšak stále platné a v EU používané) harmonizační dokumenty CENELEC.

V současné době vychází ČSN 33 0166 ed. 2 (druhé vydání) „Označování žil kabelů a ohebných šňůr“ (idt HD 308 S2:2001) (vydání – červenec 2002), která od 2006-04-01 plně nahradí předcházející dvě normy, tj. ČSN 33 0166 (leden 2002) a ČSN 33 0167 (leden 2002) (pozn.: jedná se o souběžnou platnost až do roku 2006)!

Vzhledem k souběžné platnosti uvedených norem bylo nutné vydat změnu ČSN 33 0166/Z1 (vydání – červenec 2002) a ČSN 33 0167/Z1 (vydání – červenec 2002). Tyto změny obsahují pouze informaci o jejich souběžné platnosti.

V rámci uvedených změn bylo nutné novelizovat ČSN 33 0165 vydáním změny ČSN 33 0165/Z2 (vydání – červenec 2002).

Z předcházejícího textu vyplývá, že pro značení vodičů, kabelů a šňůr v současné době platí tyto normy ČSN:

 • ČSN EN 60446 (33 0165) „Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi“ (idt EN 60446:199, idt IEC 60446:1999) (vydání – prosinec 2000);

 • ČSN 33 0165 „Elektrotechnické předpisy
  – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení“ (vydání – říjen 1992)
  – ČSN 33 0165/ZMĚNA 1 (vydání – březen 1998),
  – ČSN 33 0165/ZMĚNA Z2 (vydání – červenec 2002);

 • ČSN 33 0166 „Označování a používání žil ohebných kabelů“ (idt HD 308:1975) (vydání – leden 2002) (pozn.: platí do 2006-04-01)
  – ČSN 33 0166/ZMĚNA Z1 (vydání – červenec 2002);

 • ČSN 33 0166 ed. 2 „Označování žil kabelů a ohebných šňůr“ (idt HD 308 S2:2001) (vydání – červenec 2002) (pozn.: tato norma od 2006-04-01 plně nahradí ČSN 33 0166 z ledna 2002 a ČSN 33 0167 z ledna 2002; do té doby je souběžná platnost těchto norem);

 • ČSN 33 0167 „Označování a používání žil kabelů“ (idt HD 3 S2:1976) (vydání – leden 2002) (pozn.: platí do 2006-04-01)
  – ČSN 33 0167/ZMĚNA Z1 (vydání – červenec 2002).

O ČSN EN 60446:2000 již byla podána informace v časopisu ELEKTRO (2001, č. 3). ČSN 33 0166 (leden 2002) a ČSN 33 0167 (leden 2002) mají omezenou platnost do 2006-04-01, proto se bude přednostně využívat ČSN 33 0166 ed. 2 (červenec 2002), která tyto normy od 2006-04-01 plně nahradí. Změny ČSN 33 0166/Z1 a ČSN 33 0167/Z1 oznamují jen souběžnou platnost. Z uvedeného vyplývá, že bude účelné informovat o ČSN 33 0166 ed. 2 a změně ČSN 33 0165/ZMĚNA Z2 jako o nových normách ČSN.

ČSN 33 0166 ed. 2 (druhé vydání) „Označování žil kabelů a ohebných šňůr“ (idt HD 308 S2:2001) (vydání – červenec 2002)
Tato norma je identickým převzetím harmonizačního dokumentu HD 308 S2:2001 a platí pro identifikaci žil pevných a ohebných kabelů a šňůr, a to pro elektrické instalace, distribuční soustavy, napájení pevných nebo pohyblivých zařízení používajících elektrický proud a pro šňůry přenosných zařízení.

Norma sjednocuje text ČSN 33 0166:2002 a ČSN 33 0167:2002 a ruší úvodní ustanovení, část článku 3.1.2.3 a článek 8.3 ČSN 33 0165:1992. Důležitou částí této čtyřstránkové normy jsou tabulka 1 a tabulka 2. Tyto tabulky uvádějí barvy žil podle počtu žil a rovněž, v případě kabelů se čtyřmi nebo pěti žilami, pořadí rotace těchto barev (tabulka 1 je pro kabely se zeleno/žlutou žilou a tabulka 2 pro kabely bez zeleno/žluté žíly). Pro fázové vodiče jsou v normě doporučeny barvy: hnědá nebo černá nebo šedá(!).

ČSN 33 0165/Z2 (vydání – červenec 2002)
ČSN 33 0165:1992 „Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení“ doplňuje informace uvedené v ČSN EN 60446, ČSN 33 0166, ČSN 33 0166 ed. 2 a v ČSN 33 0167. Z těchto důvodů bylo třeba ČSN 33 0165:1992 novelizovat tak, aby nebyla v rozporu s uvedenými normami. Současně bylo třeba aktualizovat odvolávky na jiné ČSN (citované normy) a vyřešit otázku barevných odstínů.

Změna ČSN 33 0165/Z2 je rozsáhlou změnou, která plně aktualizovala znění uvedené normy a přináší nové informace pro uživatele ČSN 33 0165:1992.

Byly aktualizovány tabulky 7, 8, 9 s ohledem na skutečnost, že německé normy DIN VDE ani anglické BS podobné označování již neobsahují. S přihlédnutím na odkazy v předpisových normách na značení uvedených v těchto tabulkách (např. 2A, 3C, 5C atd.) a vyjádření výrobců kabelů a vodičů k používání této formy značení se ponechaly tyto tabulky jako doporučené (v záhlaví jsou uvedené tabulky doplněny textem „dosud používané v ČR“).

Příloha A byla nahrazena novým zněním. Původně se při výběru odstínu používala čísla z přílohy k ČSN 67 3067:1972, která však byla nahrazena novým zněním, přičemž toto nové znění již uvedenou přílohu neobsahuje.

V současné době při výběru barevných odstínů se v Evropě postupuje podle stupnice RAL (pozn.: tato vzorkovnice barevných odstínů je dostupná u všech výrobců a distributorů nátěrových hmot).

Na základě projednání dané problematiky s výrobci a distributory kabelů a vodičů byla navržena tabulka, která uvádí pro poznávací barvy černá, hnědá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá (tmavá), modrá (světlá), fialová, šedá a růžová odpovídající číselný kód, číselné označení odstínu podle barevné stupnice RAL a číselné označení odstínu podle dřívějšího označení (podle již neexistující přílohy ČSN 67 3067:1972).

Doporučené barevné odstíny podle uvedené přílohy A mají pouze informativní charakter. Účelem dané přílohy (tabulky) je umožnit koordinovaný postup při výběru vhodných barevných odstínů.

Závěrem je třeba připomenout, že pro značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů byla v květnu 2001 vydána ČSN EN 60445 ed. 2 (33 0160) „Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace – Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmenno-číslicového systému“, která má vazbu na ČSN EN 60446 a byla připravena stejnou technickou komisí IEC č. 16.

(pokračovíní)