časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové možnosti připojení jističů Modeion

číslo 3/2005

Nové možnosti připojení jističů Modeion

Dříve se prodávaly jističe BA51*33, BA51*37, J2UX a J21U pouze v provedení s předním nebo zadním přívodem. K připojení kabelů se výhradně používala kabelová oka. Pro případnou operativní změnu v připojení tedy nebyl téměř žádný prostor. Při požadavku na změnu připojení bylo nutné objednat nový jistič s jiným provedením přívodu. To však byla časově i finančně velmi náročná záležitost.

Obr. 1.

Obr. 1. Komplet spínacího bloku BD250NE305 s připojovacími doplňky pro vstupní a výstupní svorky, s izolačními přepážkami, montážními šrouby a držákem pomocných vodičů

Vítanou změnou v připojování jističů řady BA51… byla možnost aplikovat V-svorky pro přímé připojení kabelů. Tyto svorky se začaly prodávat samostatně, protože je bylo možné využít také k připojování pojistkových spodků. V praxi se ale nakonec prokázalo, že objednávání samostatných svorek pro třípólové jističe je komplikované. Proto společnost OEZ zavedla prodej tzv. připojovacích sad.

Vrcholu v nabídce možností připojování bylo dosaženo u jističů Modeion. Po zkušenostech s připojováním jističů řady BA51… a BA511… se připojovací sady jističů Modeion staly součástí stavebnicového systému jističů. K samostatně prodávaným sadám je přiložen návod k použití.

Dnes jsou standardní součástí spínacího bloku „305„ jističů BD250 a BH630 připojovací sady CS-B*-A011. Svorky jističů BL1000 a BL1600 jsou standardně upevněny na spínacím bloku. Těmito svorkami je možné připojit měděné či hliníkové pasy nebo tzv. flexibary (ohebné přípojnice – pozn. red.). Pod označením „305„ se tak prodává komplet spínacího bloku (obr. 1), který je nutno doplnit už jenom blokem nadproudové spouště nebo odpínače. Tímto krokem se způsob prodeje jističů Modeion svou jednoduchostí velmi přiblížil potřebám většiny uživatelů.

Obr. 2.

Obr. 2. Příklad připojení BA511-37 400 A s dvojitými V-svorkami

Komu nevyhovují základní připojovací sady, může si k jističi objednat a doplnit sady třmenových nebo blokových svorek, s jejichž pomocí je možné připojit měděné nebo hliníkové pasy, flexibary a kabely bez kabelových ok.

Pozoruhodný je zejména velký rozsah průřezů kabelů, které lze připojit přímo k jističům Modeion BD250 a BH630 v třídě krytí IP20. Jističe BD250 v pevném i výsuvném provedení je tak možné připojit jedním kabelem průřezu 16 až 240 mm2 nebo dvěma paralelními kabely průřezu 25 až 240 mm2. Jističe BH630 v pevném i výsuvném provedení lze připojit jedním kabelem o průřezu od 25 do 240 mm2 nebo dvěma paralelními kabely o průřezu od 25 do 240 mm2. Rozsah připojení blokových svorek je v porovnání s klasickými V-svorkami z hlediska průřezu a tvaru měděných a hliníkových vodičů širší.

Při použití připojovací sady CS-37-2W16 jističe BA511*37 s klasickými V-svorkami je možné připojit např. kruhový slaněný vodič jen do průřezu 185 mm2 s pouze částečným krytím svorek (obr. 2).

Bloková svorka je určena pro všechny tvary měděných a hliníkových vodičů do průřezu 240 mm2 a poskytuje velmi účelně vyřešené krytí IP20 pomocí krytu OD-BH-KS03 (obr. 3).

Obr. 3.

Obr. 3. Příklad připojení BH630 s dvojitými blokovými svorkami s krytím IP20

Připojovací sady je možné vzájemně kombinovat. To znamená, že jedna strana jističe může být připojena např. měděnými pasy a druhá hliníkovými kabely. Pro případ, že je v rozváděči zapotřebí potenciálová svorka, je možné použít připojovací sadu pro lankové vodiče o průřezu od 1,5 do 6 mm2. Lankové vodiče se ke svorkám připojují tzv. fastonovými konektory (plochý kolík – plochá dutinka, tj. elektrické spojení typu faston – pozn. red.), které jsou součástí balení sady.

Další velmi důležitou výhodou, kterou nabízí stavebnicové připojovací sady, je možnost snadno nahradit starší jističe J2UX v pevném i výsuvném provedení, jakož i jističe s elektronickou nadproudovou spouští J2UX75T novými jističi BD250… a BH630…. K dispozici jsou připojovací a montážní sady, které usnadňují záměnu jističů bez nutnosti kompletní výměny hlavních přípojnic. To vede především k úspoře času potřebného pro montáž, a tudíž v konečném důsledku i k finanční úspoře.

K nejdůležitějším výhodám stavebnicových připojovacích sad patří především možnost jejich rychlé záměny, např. u výrobce rozváděče nebo na stavbě při uvádění jističů do provozu. Připojovací sady jsou běžně dostupné v distribuční síti velkoobchodů České republiky i na Slovensku.

OEZ, s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
Tel.: 465 672 151
Fax: 465 672 151
e-mail: oez@oez.cz
http://www.oez.cz