Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Nové možnosti miniaturizace pojistkových systémů – „trojnulky“ na postupu

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nové možnosti miniaturizace pojistkových systémů
– „trojnulky“ na postupu

Ing. Vladimír Jedlička,
OEZ s. r. o.

V roce 2001 představila firma OEZ s. r. o. na veletrhu AMPER v Praze nový pojistkový odpínač FH000. Díky svým technickým parametrům - stavebnicovému řešení a rozsáhlému příslušenství - získal tento přístroj ocenění „Zlatý Amper 2001“. V následném období si získal i řadu přívrženců z řad projektantů i montážních firem. Určitým nesouladem však v tomto období byla skutečnost, že odpínač FH000 je deklarován jako přístroj s jmenovitým proudem 160 A a pojistkové vložky velikosti 000 pro jmenovité proudy 125 a 160 A prakticky nebyly na našem trhu k dispozici. Plné využití odpínače umožňovaly pouze pojistky pro jištění polovodičů (typ P51R06), zkratové propojky ZP00 (rozměrově použitelné - budou přeznačeny na ZP000), popřípadě pojistkové vložky firmy Siemens, která jediná byla schopna tuto proudovou hodnotu ve velikosti 000 nabídnout, avšak za cenu k této ojedinělosti příslušnou. Na jaře letošního roku se však tato situace radikálně změnila.

Obr. 1.

Nové pojistkové vložky PN000, 125 a 160 A
Útvar konstrukčního vývoje pojistek firmy OEZ s. r. o. připravil rozšíření řady pojistkových vložek velikosti 000 o hodnotě 125 a 160 A. Přesněji řečeno, řada pojistkových vložek PN000 s charakteristikou gG byla rozšířena o členy PN000, 125 A gG a PN000, 160 A gG.

Vývoj těchto hodnot byl obtížný v tom, že bylo nutné zcela změnit koncepci tavného vodiče a velmi pečlivě vyvážit jeho tepelné poměry. Tato práce by byla nemyslitelná bez použití výkonné počítačové techniky a speciálních programů. Výsledkem je pojistková vložka s běžným keramickým pouzdrem a měděným tavným vodičem, která představuje generačně nové řešení postupně použitelné i pro další velikosti pojistkových vložek. Ve srovnání s obdobnými vložkami PN00, 125 a 160 A gG nové řešení umožnilo výrazné snížení vlastních ztrát vložek, a to až o téměř 25 %, snížení hodnot I2t i omezeného proudu. Zejména nízké ztráty pak umožnily použití těchto vložek v odpínačích řady FH000. Za další mimořádný úspěch lze rovněž považovat dosažení použitelnosti vložky PN000, 125 A gG pro napětí 500 V (konkurence pouze 400 V). Toto umožní zastavení výroby pojistkových vložek PN00, 125 A gG, neboť jejich další výroba a používání postrádá smysl. Dosažené parametry uvádí tab.1.

Tab. 1. Parametry pojistkových vložek PN000, 125 a 160 A gG

Typ PN000 125 A gG PN000 160 A gG
Jmen. napětí 500 V AC 400 V AC
Jmen. proud 125 A 160 A
Ztráty 7,2 W 8,7 W
Hodnota I2t při 440 V 78000 A2s 170000 A2s
Hodnota I2t při 550 V 91000 A2s -
Vypínací schopnost 120 kA 120 kA

Tab. 2. Připojování odpínačů FH000 při použití pojistkových vložek PN000, 125 a 160 A, gG

Typ PN000 125 A gG PN000 160 A gG
Jmen. proud 125 A 160 A
Připojení Cu vodiči 50 mm2 (přímo) 70 mm2 (+ N95-FH000)
Připojení Al vodiči 70 mm2 (+ N95-FH000) 95 mm2 (+ N95-FH000)

Použití pojistkových vložek v odpínačích FH000
Pojistkové vložky PN000, 125 a 160 A gG byly od samého počátku vyvíjeny s cílem použití v uvedených odpínačích. Tomu bylo podřízeno zadání nízkých hodnot vlastních ztrát vložek a zejména pak zkoušky, které byly s tímto maximálním osazením odpínače prováděny. Při tom bylo testováno nejen oteplení svorek, ale rovněž i chování a odolnost odpínače při různých režimech vypínání pojistkových vložek. Všechny testy byly úspěšné. Rovněž použití dálkové signalizace u odpínačů FH000-3S/T nebo FH00-1S/T nemá žádná omezení. Podmínkou je však správně dimenzované a provedené připojení vodičů. Vzhledem k tomu, že třmenové svorky odpínačů řady FH000 jsou dimenzovány na připojení průřezu max. 50 mm2, je nutné pro větší průřezy použít připojovací nástavec N95-FH000. Správný způsob připojení uvádí tab. 2.

Obr. 2.

Skutečností je, že uvedené nástavce, které jsou dováženy ze zahraničí, by svou cenou mohly odrazovat od používání této kombinace pojistkových vložek a odpínačů. Tento problém bylo rozhodnuto řešit přípravou vlastních nástavců. Nové nástavce předpokládáme uvést na trh již do konce letošního roku.

V odpínačích FH000 lze používat nejen uváděné nově vyvinuté pojistkové vložky PN000, ale i již dříve připravené vložky P50R06 s charakteristikou gR (aR) pro jištění polovodičů, jejichž jmenovité proudy jsou rovněž do 160 A. Jedná se o principiálně jiné pojistky a pro jiný způsob užití. Zde, vzhledem k vyšším teplotám těchto vložek, je nutné počítat se snížením zatížitelnosti v souvislosti se způsobem připojení. Pro projektanty, kteří se touto problematikou zabývají je to známá záležitost – obdobná jako u větších velikostí (P51U06) a odpínačů LTL. Tabulku správného připojení, eventuálně následné redukce jmenovitého proudu lze nalézt v katalogu OEZ „Pojistky pro jištění polovodičů“ na str. 29.

Závěr
S nově vyvinutými pojistkovými vložkami PN000, 125 a 160 A, gG spolu s odpínačem FH000 ve všech jeho verzích a s jeho rozsáhlým příslušenstvím dostávají projektanti, montážní firmy i ostatní uživatelé úplný pojistkový odpínačový komplet, který jim umožní řešit řadu problémů z hlediska rozměrů, ale i ztrát a následně vznikajícího tepla v rozváděčích. A to vše za výhodných ekonomických podmínek a při zajímavém vzhledu odpínačů, který již dnes rovněž nelze podceňovat.

Podrobnější informace lze získat z katalogu OEZ s. r. o. „Pojistkové odpínače a lišty“ tel.: 0446/67 23 53 (nové tel. č. 465 672 353)

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 0446/67 21 11
fax: 0446/62 11 32
e-mail: oez@oez.cz
http://www.oez.cz