časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové možnosti miniaturizace pojistkových systémů – „trojnulky“ na postupu

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nové možnosti miniaturizace pojistkových systémů
– „trojnulky“ na postupu

Ing. Vladimír Jedlička,
OEZ s. r. o.

V roce 2001 představila firma OEZ s. r. o. na veletrhu AMPER v Praze nový pojistkový odpínač FH000. Díky svým technickým parametrům - stavebnicovému řešení a rozsáhlému příslušenství - získal tento přístroj ocenění „Zlatý Amper 2001“. V následném období si získal i řadu přívrženců z řad projektantů i montážních firem. Určitým nesouladem však v tomto období byla skutečnost, že odpínač FH000 je deklarován jako přístroj s jmenovitým proudem 160 A a pojistkové vložky velikosti 000 pro jmenovité proudy 125 a 160 A prakticky nebyly na našem trhu k dispozici. Plné využití odpínače umožňovaly pouze pojistky pro jištění polovodičů (typ P51R06), zkratové propojky ZP00 (rozměrově použitelné - budou přeznačeny na ZP000), popřípadě pojistkové vložky firmy Siemens, která jediná byla schopna tuto proudovou hodnotu ve velikosti 000 nabídnout, avšak za cenu k této ojedinělosti příslušnou. Na jaře letošního roku se však tato situace radikálně změnila.

Obr. 1.

Nové pojistkové vložky PN000, 125 a 160 A
Útvar konstrukčního vývoje pojistek firmy OEZ s. r. o. připravil rozšíření řady pojistkových vložek velikosti 000 o hodnotě 125 a 160 A. Přesněji řečeno, řada pojistkových vložek PN000 s charakteristikou gG byla rozšířena o členy PN000, 125 A gG a PN000, 160 A gG.

Vývoj těchto hodnot byl obtížný v tom, že bylo nutné zcela změnit koncepci tavného vodiče a velmi pečlivě vyvážit jeho tepelné poměry. Tato práce by byla nemyslitelná bez použití výkonné počítačové techniky a speciálních programů. Výsledkem je pojistková vložka s běžným keramickým pouzdrem a měděným tavným vodičem, která představuje generačně nové řešení postupně použitelné i pro další velikosti pojistkových vložek. Ve srovnání s obdobnými vložkami PN00, 125 a 160 A gG nové řešení umožnilo výrazné snížení vlastních ztrát vložek, a to až o téměř 25 %, snížení hodnot I2t i omezeného proudu. Zejména nízké ztráty pak umožnily použití těchto vložek v odpínačích řady FH000. Za další mimořádný úspěch lze rovněž považovat dosažení použitelnosti vložky PN000, 125 A gG pro napětí 500 V (konkurence pouze 400 V). Toto umožní zastavení výroby pojistkových vložek PN00, 125 A gG, neboť jejich další výroba a používání postrádá smysl. Dosažené parametry uvádí tab.1.

Tab. 1. Parametry pojistkových vložek PN000, 125 a 160 A gG

Typ PN000 125 A gG PN000 160 A gG
Jmen. napětí 500 V AC 400 V AC
Jmen. proud 125 A 160 A
Ztráty 7,2 W 8,7 W
Hodnota I2t při 440 V 78000 A2s 170000 A2s
Hodnota I2t při 550 V 91000 A2s -
Vypínací schopnost 120 kA 120 kA

Tab. 2. Připojování odpínačů FH000 při použití pojistkových vložek PN000, 125 a 160 A, gG

Typ PN000 125 A gG PN000 160 A gG
Jmen. proud 125 A 160 A
Připojení Cu vodiči 50 mm2 (přímo) 70 mm2 (+ N95-FH000)
Připojení Al vodiči 70 mm2 (+ N95-FH000) 95 mm2 (+ N95-FH000)

Použití pojistkových vložek v odpínačích FH000
Pojistkové vložky PN000, 125 a 160 A gG byly od samého počátku vyvíjeny s cílem použití v uvedených odpínačích. Tomu bylo podřízeno zadání nízkých hodnot vlastních ztrát vložek a zejména pak zkoušky, které byly s tímto maximálním osazením odpínače prováděny. Při tom bylo testováno nejen oteplení svorek, ale rovněž i chování a odolnost odpínače při různých režimech vypínání pojistkových vložek. Všechny testy byly úspěšné. Rovněž použití dálkové signalizace u odpínačů FH000-3S/T nebo FH00-1S/T nemá žádná omezení. Podmínkou je však správně dimenzované a provedené připojení vodičů. Vzhledem k tomu, že třmenové svorky odpínačů řady FH000 jsou dimenzovány na připojení průřezu max. 50 mm2, je nutné pro větší průřezy použít připojovací nástavec N95-FH000. Správný způsob připojení uvádí tab. 2.

Obr. 2.

Skutečností je, že uvedené nástavce, které jsou dováženy ze zahraničí, by svou cenou mohly odrazovat od používání této kombinace pojistkových vložek a odpínačů. Tento problém bylo rozhodnuto řešit přípravou vlastních nástavců. Nové nástavce předpokládáme uvést na trh již do konce letošního roku.

V odpínačích FH000 lze používat nejen uváděné nově vyvinuté pojistkové vložky PN000, ale i již dříve připravené vložky P50R06 s charakteristikou gR (aR) pro jištění polovodičů, jejichž jmenovité proudy jsou rovněž do 160 A. Jedná se o principiálně jiné pojistky a pro jiný způsob užití. Zde, vzhledem k vyšším teplotám těchto vložek, je nutné počítat se snížením zatížitelnosti v souvislosti se způsobem připojení. Pro projektanty, kteří se touto problematikou zabývají je to známá záležitost – obdobná jako u větších velikostí (P51U06) a odpínačů LTL. Tabulku správného připojení, eventuálně následné redukce jmenovitého proudu lze nalézt v katalogu OEZ „Pojistky pro jištění polovodičů“ na str. 29.

Závěr
S nově vyvinutými pojistkovými vložkami PN000, 125 a 160 A, gG spolu s odpínačem FH000 ve všech jeho verzích a s jeho rozsáhlým příslušenstvím dostávají projektanti, montážní firmy i ostatní uživatelé úplný pojistkový odpínačový komplet, který jim umožní řešit řadu problémů z hlediska rozměrů, ale i ztrát a následně vznikajícího tepla v rozváděčích. A to vše za výhodných ekonomických podmínek a při zajímavém vzhledu odpínačů, který již dnes rovněž nelze podceňovat.

Podrobnější informace lze získat z katalogu OEZ s. r. o. „Pojistkové odpínače a lišty“ tel.: 0446/67 23 53 (nové tel. č. 465 672 353)

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
tel.: 0446/67 21 11
fax: 0446/62 11 32
e-mail: oez@oez.cz
http://www.oez.cz