Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

Nové měniče frekvence TECO

číslo 6/2005

Nové měniče frekvence TECO

Ing. Jan Bydžovský,
KONZULT Praha spol. s r. o.

Firma KONZULT Praha spol. s r. o., která již třináct let prodává a zajišťuje servis měničů frekvence TAIAN N2, E2, V2, uvádí nyní na náš trh novinku firmy TECO, jíž jsou měniče frekvence řady 7300CV s integrovaným programovatelným logickým automatem (PLC).

Uvedené měniče jsou dodávány pro tento rozsah výkonů:

 • jednofázové napájení (1 × 230 V) 0,4 až 2,2 kW,
 • třífázové napájení (3 × 400 V) 0,4 až 55 kW.

Podstatnou inovací měničů uvedené řady je integrovaný PLC (Programmable Logic Controller, programovatelný automat). Díky tomu je možné použít měnič pro řízení jednoduchých technologických procesů bez nutnosti aplikace řídicího systému. Pomocí PLC lze nastavit sled pracovních operací technologického procesu a pomocí čidel polohy, teploty nebo tlaku realizovat vazbu na technologický proces. Pro odladění programu PLC je k dispozici jednoduchý ladicí program se symbolickým zápisem logických instrukcí.

Použití nejnovějších konstrukčních prvků vedlo ke zmenšení rozměrů a rozšíření uživatelských možností. Pohled na měnič o výkonu 1,5 kW je na obr. 1. Frekvence je řízena z uživatelského panelu prostřednictvím externích logických a analogových signálů nebo z PLC. Ovládací panel měniče je dodáván ve dvou modifikacích: jako verze LCD nebo LED s možností dálkového ovládání přes spojovací kabel až do vzdálenosti 5 m.

Obr. 1.

Obr. 1. Měnič frekvence řady TECO 7300CV o výkonu 1,5 kW

Příklady možných aplikací:

 • řízení automatických dveří,
 • manipulátory a transportní zařízení,
 • balicí a plnicí stroje,
 • míchací stroje,
 • programově řízené vibrační třídicí stroje,
 • časové řízení tepelných procesů spojených s pohybem materiálu,
 • vodní zásobníky pro udržování konstantního tlaku v potrubí.

Základní technické parametry měničů frekvence řady 7300CV:

 • rozsah výstupní frekvence 0,1 až 650 Hz,
 • vektorové řízení v otevřené smyčce nebo řízení U/f,
 • integrovaný PLC,
 • síťový odrušovací filtr pro odrušení ve třídě A jako součást měničů do výkonu 11 kW,
 • brzdný tranzistor pro přímé připojení brzdných odporů jako součást měničů do výkonu 11 kW,
 • šest multifunkčních programovatelných logických vstupů,
 • ovládání logických vstupů tranzistory NPN nebo PNP,
 • programovatelný regulátor PID (Proportional-Integral-Differential, proporcionálně-integračně-derivační),
 • dva programovatelné analogové vstupy,
 • elektronická programovatelná tepelná ochrana měniče a motoru,
 • dva programovatelné logické výstupy (kontakty bezpotenciálových relé).

PLC

Uživatel má možnost si na počítači pomocí grafického softwaru v prostředí operačního systému Windows vytvořit uživatelský program pro řešenou aplikaci. Vytvořený program lze odladit a simulovat v režimu off-line, tj. bez připojeného měniče, a následně přenést po sériové lince RS-232 do paměti měniče a funkčně vyzkoušet. Program se skládá z grafických symbolů připomínajících elektrické schéma. Uživatel může upravovat a nastavovat parametry jednotlivých souborů. Soubor obsahuje základní logické funkce, a to čítače, časovače, analogové komparátory, komparátory IRC (inkrementální rotační čidlo) a bloky pro řízení měniče frekvence.

Obr. 2.

Obr. 2. Základní zapojení měničů řady 7300CV při využití PLC

K dispozici jsou:

 • 4 časovače ve 4 režimech,
 • 8 časovačů v 7 režimech,
 • 4 analogové komparátory ve 3 režimech,
 • 4 komparátory IRC ve 2 režimech,
 • 8 bloků pro řízení frekvence,
 • 8 vnitřních paměťových prvků a 8 pevně definovaných registrů,
 • 7 programovatelných vstupů a 2 programovatelné výstupy pro styk s řízeným systémem.

Příklad zapojení měniče s jednofázovým napájením s využitím LPC je na obr. 2. K dispozici jsou logické vstupy S1 až S4. Vstup S5 lze programovat jako vstup impulsů ze snímače IRC. Vstup S6 se programuje jako logický vstup, nebo jako vstup pro analogové napětí. PLC kromě řízení frekvence výstupního napětí pro motor ovládá ještě programovatelné reléové výstupy Q1 a Q2.

Nové uživatelské funkce:

 • trojúhelníkové kmity při možnosti programování frekvence a amplitudy (pro aplikační oblasti třídicích strojů, zhutňovacích vibračních strojů a textilních strojů),

 • nastavení útlumového režimu měniče při aplikaci regulátoru PID, a to v závislosti na regulační odchylce,

 • možnost připojení paměťové jednotky a výběr z až deseti sad přednastavených parametrů,

 • automatická identifikace motoru bez odpojení zátěže.

Sériová komunikace:

 • standardní sériové rozhraní RS-232,
 • volitelné přídavné desky pro komunikační protokoly Profibus a DeviceNet,
 • paměťová jednotka připojitelná přes rozhraní RS-232.

Programování měničů je usnadněno rozdělením uživatelských funkcí do patnácti skupin, které odpovídají jednotlivým nastavením měniče. Příkladem je identifikace motoru, programování vstupů, nastavení parametrů regulátoru PID, definování analogových vstupů a další. Měniče lze programovat z ovládacího panelu nebo pomocí počítače, připojeného přes sériové rozhraní RS-232 s využitím dodávaného ladicího programu.

U měničů jsou splněny požadavky elektromagnetické kompatibility podle ČSN EN 61800-3 (Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 3: EMC-norma výrobku zahrnující specifické zkušební metody). Součástí měničů do 55 kW je síťový odrušovací filtr pro odrušení třídy A podle ČSN EN 55011 (Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení – Charakteristiky rádiového rušení – Meze a metody měření). Dále měniče splňují požadavky elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 50178 (Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích).

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na této straně nebo na adrese:

KONZULT Praha spol. s r. o.
U Libeňského pivovaru 10
180 00 Praha 8
tel.: 284 820 106, 266 317 764
fax: 284 820 098
e-mail: konzult.praha@tiscali.cz, info@konzult.cz
internet: www.konzult.cz