Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Osmý ročník Robosoutěže Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ovládli studenti Gymnázia Zlín V pátek 16. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově…

Více aktualit

Nové měniče frekvence TAIAN, typová řada 7300 CV

číslo 6/2004

elektrické pohony a výkonová elektronika

Nové měniče frekvence TAIAN, typová řada 7300 CV

Ing. Jan Bydžovský,
KONZULT Praha

Měniče frekvence typové řady 7300 CV navazují na osvědčené měniče TAIAN řady N2 a V2, které dodává firma KONZULT Praha. Využitím nových polovodičových prvků mohly být zmenšeny jejich rozměry, při dosažení nových uživatelských vlastností. Integrováním automatu PLC se rozšířila oblast jejich použití.

1. Základní údaje

V současné době jsou dodávány měniče frekvence nové typové řady 7300 CV s napájecím napětím 230 V pro výkony 0,4 až 2,2 kW a s napájecím napětím 3 × 400 V pro výkony 0,4 až 11 kW (viz obr. 1).

Obr. 1

Podstatnou inovací zmíněné typové řady je integrování programovatelného automatu PLC. Proto je možné použít měnič pro řízení jednoduchých technologických procesů bez nutnosti aplikace řídicího systému.

Uživatel měničů uvedené řady má k dispozici 120 základních parametrů, které jsou přehledně rozděleny do patnácti skupin. Měnič lze pomocí programu nastavit z ovládacího panelu nebo přes rozhraní RS-232 z PC. Lze k němu připojit externí paměťovou jednotku, do které je možné zapsat odladěnou sadu parametrů nebo naopak parametry v ní zapsané přenést do měniče. Ovládací panel je dodáván s displejem LCD nebo LED.

Do měničů frekvence celé řady, tj. od 0,4 do 11 kW, je zabudován vstupní odrušovací filtr pro odrušení ve třídě A podle ČSN EN 55011. Všechny měniče obsahují i brzdný tranzistor. Rozsah výstupní frekvence je 0 až 650 Hz.

Měnič lze provozovat ve skalárním nebo vektorovém režimu s otevřenou zpětnovazební momentovou smyčkou. Ve skalárním režimu má uživatel k dispozici osm nastavených závislostí U/f. Dále může definovat vlastní uživatelské závislosti. Pro vektorový režim jsou nastaveny dva pracovní režimy.

2. Možnosti řízení

Pomocí měniče lze řídit frekvenci z ovládacího panelu nebo pomocí externích signálů. Stejně jako u měničů frekvence řady N2 (obr. 1) a V2 (obr. 2) je možné řídit frekvenci s využitím normalizovaných analogových signálů. Měniče mají pět programovatelných logických vstupů. Díky programovému nastavení lze u každého vstupu zvolit 29 různých funkcí. Je to např. startovací vstup, zapínání předvolených frekvencí, přepínání komunikace, funkce motorpotenciometr, vypnutí PID regulátoru, zvyšování frekvence, start trojúhelníkových kmitů, zapnutí vnitřního PLC apod.

Obr. 2

K sériové komunikaci se využívá sběrnice RS-485, přičemž k řídicí jednotce lze připojit 124 měničů. Informace je možné přenášet prostřednictvím protokolů Modbus nebo Profibus.

Součástí měniče je PID regulátor. Jeho vnitřní struktura je programovatelná. Rovněž existuje několik možností, jak navázat derivační složku, lze omezit i velikost integrační složky a zavést offset (číslo, které udává relativní vzdálenost od určitého počátečního bodu; používá se zejména v programování, kdy je konkrétní adresa v paměti určena právě umístěním počátečního bodu a relativní vzdálenosti – offsetu – od něj – pozn. red.) výstupního signálu. Dále je možné s využitím softwaru připojit na výstup regulátoru filtr. Vhodnou konfigurací lze regulátor přizpůsobit i aplikaci v obtížně regulovatelné soustavě. Zesílení, proporcionální složka, časové konstanty a výstupní filtr jsou též programovatelné.

3. Automat PLC

Díky integrovanému PLC je možné nastavit sled pracovních operací technologie, přičemž s využitím snímačů polohy, teploty nebo tlaku je možné vytvořit vazbu na výrobní postup. Po ukončené operaci proces pokračuje, až je splněna požadovaná logická podmínka. Příkladem jednoduché aplikace měniče je jeho použití pro ovládání automatických dveří, kde pracovní cyklus je řízen integrovaným PLC. Měnič frekvence zajišťuje zrychlení při otevírání a pomalý dojezd při zavření dveří. Pro odladění programu automatu je k dispozici jednoduchý ladicí program, se symbolickým zápisem logických instrukcí.

4. Nové funkční vlastnosti

Některé funkční vlastnosti jsou stejné jako u měničů frekvence N2 a V2. Uživatelské možnosti podstatně rozšiřuje integrovaný automat PLC.

Uživatelé nových měničů mohou využívat tyto nové funkce:

  • Trojúhelníkové kmity, kdy frekvence narůstá ze zadané hodnoty na požadovanou velikost a klesá zpět na zadanou hodnotu. Rychlost nárůstu a zpomalení je programovatelná v rozmezí 0,1 až 60 s. Typické aplikace: zhutňovací vibrátory a textilní stroje.

  • Útlumová funkce úspory energie. Funkci lze použít v regulačním režimu, kdy při malé regulační odchylce přechází výstupní frekvence na definovanou hodnotu nebo na nulu. Typické použití: pumpy a ventilátory.

  • Zjednodušená funkce identifikace parametrů motoru ve vektorovém režimu (i při připojené mechanické zátěži k motoru).

  • Funkce zápisu sady vnitřních parametrů měniče do externí paměťové jednotky a funkce čtení zapsaných sad parametrů.

  • Nové funkce pro nastavení PID regulátoru.

KONZULT
U Libeňského pivovaru 3
180 00 Praha 8
tel.: 266 317 764, 284 820 106, 602 360 395
fax: 284 820 098
e-mail: konzult@worldonline.cz
http://www.konzult.cz