časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové kompaktní výkonové jističe SENTRON VL

|

Elektro 5/2000

Luboš Holubec
SIEMENS s. r. o.

Nové kompaktní výkonové jističe SENTRON VL

Obr. 1.

Zcela nová kompletní řada jističů nejnovější technologie klade důraz především na flexibilitu a modularitu, čímž vychází vstříc nejprogresivnějším požadavkům trhu. Důsledným splněním požadavků vznikla řada jističů SENTRON VL, jejíž součástí je stejné příslušenství pro více stavebních velikostí, které lze snadno a rychle měnit a doplňovat přímo na místě.

Nová rodina…
kompaktních výkonových jističů pro nízkonapěťovou spínací techniku SENTRON VL firmy Siemens zahrnuje jističe v trojpólovém a čtyřpólovém provedení, v šesti stavebních velikostech pro jmenovité proudy od 16 A do 1 600 A a pro jmenovitá napětí do 690 V. V závislosti na spínací třídě je zkratová vypínací schopnost jističů 40, 70 a 100 kA při střídavém napětí 415 V.

… s obzvlášť malými nároky na místo
Velmi kompaktní a malý jistič do 250 A (do VL250) je vhodný jako hlavní jistič i jako jistič v rozvodných zařízeních. Jeho přednosti se uplatňují v provedení pro pevnou vestavbu i v násuvném a výsuvném provedení. Řada VL160X je nejmenší, s výškou pouze 157 mm a šířkami již od 105 mm, a je určena pro ochranu kabelů a vedení v elektrických rozvodech. Větší jističe VL160 a VL250 s výškou 175 mm mají výměnné nadproudové spouště. Základem spouště je termomagnetický nadproudový ochranný modul, který je nejhospodárnějším a nejlevnějším řešením. Vyšší požadavky na zkratovou spoušť, nastavitelnou na nízké hodnoty (např. na 1,5násobek nastavené hodnoty tepelné spouště), jsou bezproblémově plněny elektronickou spouští.

Obr. 1.

Tyto jističe zabezpečují časově selektivní ochranu dlouhých vedení proti jednofázovým zkratům, čímž významně šetří dodatečné finanční náklady při kladení kabelů a vedení. Úspory jsou velké i u aplikací ochran generátorů a motorů. Bez ohledu na způsob použití nabízí firma Siemens tyto jističe ve stejných stavebních velikostech. Kompaktní provedení SENTRON VL400, VL630 a VL800 se prosadilo i u VL1250 a VL1800. Rovněž v horním proudovém rozsahu, 1 250 A a 1 600 A, je kladen důraz na stejnou velikost jističů pro jednotný, zákaznicky příznivý program příslušenství. Jistič VL1600 je standardně dodáván s prodlouženými přípojnicemi pro 1 600 A.

Pro jističe SENTRON VL je k dispozici rozsáhlý program příslušenství, který splňuje všechny požadavky na obsluhu, možnosti připojení a na krytí svorek. Přednosti této řady - flexibilita a modularita.

Způsoby vestavby

 • pevné provedení
 • základní jistič SENTRON VL
 • zásuvné provedení
 • jednoduché a časově nenáročné doplnění jističe pro pevnou vestavbu zásuvným spodkem
 • výsuvné provedení
 • jednoduchá montáž a rychlé doplnění zásuvného provedení nebo provedení pro pevnou montáž výsuvnou jednotkou

Obr. 1.

Použití a provedení jističů SENTRON VL

 • ochrana elektrických zařízení, motorů a generátorů
 • výkonové odpínače a jističe pro rozběhové kombinace
 • nadproudové spouště pro úlohy ochrany
 1. tepelně elektromagnetické spouště
  nejhospodárnější a nejlevnější řešení ochrany elektrických zařízení
 2. elektronické provedení – označované jako ETU – pro funkci ochrany při přetížení „L“, okamžité ochrany při zkratu „I“, krátkodobě zpožděné ochrany „S“ a ochrany při zkratu proti zemi „G“
  jemné nastavení velikosti provozního proudu motoru
  časově selektivní nastavení se zpožděním až 500 ms
  blikající „active“ dioda LED indikuje bezporuchový provoz
  komunikační adaptér pro odečet parametrů, nastavení hodnot a pro dokumentaci při použití laptopu
 • RCD (DI modul) pro podchycení malých zkratů proti zemi je nastavitelný od 30 mA do 3 A s možností časového zpoždění

Obr. 1.

Vnitřní příslušenství - okamžitá instalace na místě

 • dvě rodiny vnitřního příslušenství; do VL400 a pro VL630 až VL1600
  nejjednodušší a nejrychlejší montáž způsobem tzv. click in place
  časové a finanční úspory (díky nízkým skladovým nákladům)
 • pomocné kontakty z  osvědčeného programu 3SB
 • napěťové a podpěťové vypínací cívky
  pro všechny běžné napěťové rozsahy

Vnější příslušenství – způsoby připojení

 • šroubové připojení, třmenové svorky, kruhové svorky pro měděné nebo hliníkové kabely
  rychle vyměnitelné způsobem click in place
 • přípojnice pro každou konfiguraci rozváděče
 • zadní přípojnice nebo svorníky pro zadní přívod
  připojovací svorníky pro zadní přívod do 400 A otočné v úhlu po 15°
 • ploché nástavce pro optimální přizpůsobení připojovanému kabelu

Ovládací pohony
Pro každý požadavek zákazníka nabízí pohodlné zapnutí a vypnutí:

 • sklopná páka pro svislé ovládání
 • čelní otočné pohony
  uzamykatelné a ovladatelné při zavřených dveřích
 • otočný pohon s dveřní spojkou
 • motorový pohon
  synchronizovatelný do VL800
  jednoduché elektrické připojení pro dálkové ovládání
 • pro každý pohon do dveří rozváděče, rovněž pro kombinaci ve výsuvném provedení lze dodat odpovídající krycí rám

SIEMENS s. r. o.
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel.: 02/33 03 11 11
fax: 02/33 03 24 95
http://www.siemens.cz
http://www.ad.siemens.de/energieverteilung