časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové klešťové multimetry

|

číslo 3/2002

Inovace, technologie, projekty

Nové klešťové multimetry

Gustav Holub

Zmenšování rozměrů elektrických systémů a rozvodných zařízení, stejně jako snaha o úspory elektrické energie významným způsobem ovlivňují i nabídku klešťových měřicích přístrojů. Podle analýzy prodeje se zájem zákazníků stále více přesouvá do kategorie menších měřicích přístrojů. Většina uživatelů v současné době již nepotřebuje rozměrné čelisti klešťového přístroje ani velké měřicí rozsahy řádu jednotek nebo i desítek kiloampérů. Zákazníci spíše volí přístroje malých rozměrů, se kterými je možné manipulovat v malých prostorech, s optimálním tvarem čelistí pro konkrétní použití. Stále vyšší požadavky jsou rovněž kladeny na přesnost rozsahů a na elektrickou bezpečnost.

Firma GHV Trading – autorizovaný distributor firem Chauvin Arnoux a BEHA – přichází na český trh s novinkami právě z tohoto segmentu měřicí techniky. V dalším textu jsou zmíněné měřicí přístroje představeny. Současně jsou rámcově srovnány nové klešťové multimetry obou firem.

Obr. 1.

1. Malé klešťové multimetry F01 a F03 firmy Chauvin Arnoux

Firma Chauvin Arnoux, přední výrobce klešťových měřicích přístrojů, ve své nabídce doposud neměla malé klešťové multimetry. Tento segment trhu přenechávala poměrně širokému spektru konkurence. Koncem loňského roku však požadavky trhu přispěly k názoru změnit její dosavadní postoj, a proto firma Chauvin Arnoux přichází na trh s malými klešťovými multimetry typu F01 a F03.

Přestože jde o malé přístroje, jsou navrženy s velkou přesností a profesionalitou. Základní princip měření se nijak zvlášť neliší od podobných přístrojů ostatních výrobců. Skutečný znalec a profesionál, který potřebuje dlouhodobě spolehlivě a přesně měřit – často v nestandardních podmínkách –, však ocení množství „drobných“ funkcí a vlastností, které uvedené malé klešťové přístroje řadí do vyšší, profesionální kategorie.

Měřicí přístroje F01 i F03 jsou ve stejném pouzdru (70 × 193 × 37 mm, hmotnost 260 g). I při malých rozměrech působí velmi robustně. Materiál pouzdra je nehořlavý a zaručuje vysokou mechanickou odolnost. Měřicí čelisti ve tvaru V umožňují měřit na vodičích do průměru 26 mm.

Oba přístroje jsou shodně vybaveny pro měření základních parametrů: AC proudu, AC a DC napětí, odporu a testu propojení. Střídavé veličiny jsou měřeny jako RMS (skutečná efektivní hodnota) a definovaná přesnost měření je zaručována do kmitočtu 5 kHz. Ke komfortu přístrojů F01 a F03 přispívá automatické přepínání rozsahů, automatické vypnutí přístroje po stanovené době a akustická signalizace nebezpečného napětí.

Přístroj F03, který kromě měření střídavého proudu dovoluje měřit i proud stejnosměrný, má i automatické nastavení nuly.

K nadstandardnímu vybavení multimetru F03 dále patří:

  • možnost změnit prahovou hodnotu odporu při akustickém testu propojení,
  • kompenzace odporu měřicích vodičů do hodnoty 2 W,
  • akustická indikace tlačítkové volby.

Obr. 2.

V nestandardních podmínkách, kdy nelze spolehlivě sledovat údaje na displeji, uživatelé ocení funkci HOLD a Min/Max a podsvětlení displeje (poslední dvě funkce jsou pouze u typu F03). Kromě již zmíněných měření elektrických veličin lze pomocí vnitřního nebo externího čidla (tzv. K-článku) přístroje F03 měřit teplotu. Oba multimetry jsou standardně dodávány s ochranným pouzdrem a vodiči (F03 rovněž s teplotním čidlem). Jako nadstandardní příslušenství lze objednat širokou škálu měřicích svorek, hrotů a šňůr.

2. Klešťový multimetr CHB 140 firmy BEHA

Přestože firma BEHA není v oblasti klešťových měřicích přístrojů tak renomovaným výrobcem jako firma Chauvin Arnoux, dokáže zákazníkům nabídnout velmi praktický jednoduchý měřicí přístroj s příznivým poměrem užitných vlastností k ceně. Důkazem toho je především bezkontaktní zkoušečka VT 10, klešťové multimetry CHB 15 a CHB 35 nebo zkoušečka UNITEST 2000 a, v poslední době velmi žádaná.

Klešťový multimetr CHB 140, který rozšiřuje typovou řadu klešťových multimetrů CHB 15 a CHB 35, má všechny předpoklady pro to, aby se zařadil mezi již zmíněné úspěšné přístroje, a to nejen pro svou velmi příznivou cenu. Je určen pro široké použití v profesionální praxi (montáž, výroba i servis), ale právě díky své ceně a vysokému stupni bezpečnosti (CAT III/600 V, krytí IP40) jistě najde uplatnění i mezi amatéry, kteří jej využijí při domácí údržbě, vyhledávání poruch nebo při jednoduchých opravách elektrických zařízení.

Obr. 3.

Konstrukce čelistí přístroje umožňuje měřit střídavé proudy i v těžko přístupných místech na vodičích do průměru 28 mm. Přístroj má dva rozsahy pro měření střídavých proudů: 40 A a 400 A. Přesnost měření 2 % je garantována pro střídavé proudy standardního kmitočtu 50/60 Hz, pro vyšší kmitočty do 400 Hz je udávána přesnost měření 3 %.

Kromě základní funkce dokáže multimetr CHB 140 měřit stejnosměrné a střídavé napětí do 600 V, malé odpory do 400 W. Navíc je vybaven funkcí akustický test propojení. Funkce DATA HOLD a Min/Max zvyšují komfort obsluhy. Uživatel je ocení zejména při měřeních, kdy pro těžko přístupný vodič není možné během měření číst údaje přímo z displeje. Přístroj je napájen ze dvou baterií 1,5 V LR 44. Je dodáván v koženkovém pouzdru, včetně páru šňůr zakončených měřicími hroty.

Srovnání technických parametrů popsaných přístrojů je uvedeno v tab. 1.

Tab. 1. Základní technické parametry

Funkce CHB 140 F01 F03
RMS ano ano
měření AC proudu 0 až 40/400 A 0 až 40/400 A 0 až 40/400 A (600 A)
pracovní kmitočet 50 až 400 Hz 10 až 5 000 Hz 10 až 5 000 Hz
měření DC proudu 0 až 40/400 A
automatické nastavení nuly ano
typická přesnost 2 % č. h. + 10 dig. 2 % č. h. + 2 dig. 2 % č. h. + 2 dig.
přepínání rozsahů manuální automatické automatické
měření DC napětí 0 až 400/600 V 0 až 40/400/600 V 0 až 40/400/600 V (900 V)
měření AC napětí 0 až 400/600 V 0 až 40/400/600 V 0 až 40/400/600 V
typická přesnost 1 % č. h. + 5 dig. 1 % č. h. + 2 dig. 1 % č. h. + 2 dig.
odpor 0 až 400 W 0 až 400 W 0 až 400/4 000 W
akust. test propojení ano (<40 W) ano (<40 W) ano (<1 až 40 W)
test diod ano
rozměry 65 × 185 × 35 mm 70 × 193 × 37 mm 70 × 193 × 37 mm
hmotnost 175 g 260 g 260 g
automatický offset měřicích vodičů ano
akustická signalizace nebezpečného napětí ano (>45 V) ano (>45 V)
měření teploty ext./int. čidlo
volba DC/AC manuální automatická automatická
DATA/HOLD ano ano ano
Min/Max ano ano
podsvětlení displeje ano
automatická funkce POWER-OFF ano ano ano
průměr měř. vodiče 28 mm 26 mm 26 mm
napájení 2 × 1,5 V 9 V 9 V
přenosné pouzdro ano ano ano
měřicí šňůry ano (vč. hrotů) ano ano

Další informace o uvedených měřicích přístrojích zájemcům sdělí pracovníci firmy GHV Trading, popř. se s těmito přístroji mohou seznámit ve stánku GHV Trading na veletrhu AMPER 2002.

GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 05/ 41 23 55 32-4, 41 23 53 86
fax: 05/41 23 53 87
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz