časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nová zásuvka Tango s proudovým chráničem

|

číslo 3/2004

elektroinstalační materiál

Nová zásuvka Tango s proudovým chráničem

Ing. Lubomír Šrek, ABB s.r.o.,
Elektro-Praga

Používání elektrických zařízení v každodenním životě bohužel skrývá také nebezpečí. Především v domácnostech a na zahradách stále dochází ke smrtelným úrazům elektrickým proudem. Je jim však možné snadno předejít. Nebezpečí číhá ve vadném prodlužovacím přívodu, v roztavené izolaci přívodů kuchyňských přístrojů a žehliček, v porušené izolaci přívodů vysoušečů vlasů, zkrátka v každodenním zacházení s elektrickými spotřebiči. Zákonodárci uznali existující nebezpečí, a proto pro obytné budovy, které byly postaveny po roce 1994, je používání proudových chráničů ve zvláštních objektech a prostorech povinné.

Obr. 1

To platí například pro:

 • koupelny a bazény,
 • venkovní zásuvky,
 • zásuvky, ke kterým se připojují spotřebiče provozované ve venkovním prostředí.

Budovy postavené před rokem 1994 bohužel většinou nemají žádnou ochranu před poruchovým proudem. Obecně se však doporučuje proudovými chrániči pokud možno dodatečně vybavit i tyto starší elektroinstalace. Instalace proudového chrániče do hlavního nebo podružného rozváděče však může znamenat značný zásah do elektroinstalace a může být spojena s vysokými náklady.

Nabídka dalšího řešení

Jako rychlé a cenově dostupné řešení firma ABB navrhuje možnost nahradit obyčejné zásuvky zásuvkami s vestavěným proudovým chráničem. Instalace je jednoduchá, rychlá a čistá. Zpravidla nevyžaduje ani takové náklady jako montáž proudového chrániče do rozváděče. Firma ABB má k dispozici specifické řešení – zásuvku s vestavěným proudovým chráničem designu Tango. Vedle případů, kdy je použití proudových chráničů nařízeno normou, nabízí se také aplikace v široké škále dalších řešení, ideálních právě pro zařazení zásuvky s proudovým chráničem.

V domovních prostorách to je např.:

 • v kuchyních,
 • v dětských pokojích,
 • na balkonech,
 • v domácích dílnách,
 • v garážích,
 • v obývacích pokojích.

Obr. 2

Zásuvka najde plné využití také v komerčních prostorách, jako jsou:

 • školy,
 • sportovní zařízení,
 • letiště,
 • laboratoře,
 • nemocnice,
 • školicí centra,
 • komunální budovy,
 • pracovní prostory,
 • domovy důchodců, hotely a pečovatelské domy.

Dále ji lze také použít ve speciálních zařízeních typu nouzových a mobilních elektrogenerátorů, transformoven, v lokomotivách a podobných aplikacích.

Výhody pro domovní sektor:

 • decentralizovaná ochrana proudovým chráničem pro renovace a adaptace,
 • přímá použitelnost v obvodech TN-C (L, PEN),
 • rychlá a čistá montáž bez požadavků na sekání,
 • žádné falešné spouštění vlivem nepřehledných okruhů a spojení,
 • vizuální kontrola stavu,
 • provozuschopnost a ovladatelnost přímo v místě použití,
 • v případě aktivace je vypnut pouze připojený přístroj.

Obr. 3

Výhody pro komerční sektor:

 • decentralizovaná ochrana pro volně přístupné zásuvky,

 • uživatelé mohou zprovoznit aktivovanou ochranu sami, nezávisle na personálu údržby,

 • nevzniká panika, nedochází k nehodám nebo pochybnostem, protože jsou odpojeny jen vadné spotřebiče a přístroje,

 • vizuální kontrola stavu.

Technické údaje:

 • jmenovité napětí 230 V AC,
 • jmenovitý proud 16 A,
 • jmenovitý vybavovací proud In = 30 mA (citlivost na pulsní proud),
 • jmenovitá frekvence 45 až 60 Hz,
 • vybavovací čas při 5 × In max. = 30 ms,
 • jmenovitý zkratový proud 3 000 A,
 • odolnost proti nárazovým proudům 250 A, 8/20 µs,
 • indikace provozního stavu: zapínací páčka,
 • elektrická/mechanická životnost: 1 000/3 000 působení,
 • instalační poloha: libovolná,
 • teplota okolního prostředí: –25 až +80 °C,
 • stupeň ochrany krytím: IP40,
 • klimatická odolnost v souladu s EN 61008,
 • připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm2 (bezšroubové svorky),
 • vestavná hloubka: 32 mm.

Bezpečnostní zásuvka Tango s vestavěným proudovým chráničem

 • bez výstupních chráněných vodičů 5526A-A02359 (typ FIF 16);
 • s výstupními chráněnými vodiči 5526A-A02369 (typ FIF 16/2).

Z měřicího systému typu FIF 16/2 jsou vyvedeny vodiče pro připojení další zásuvky, která bude rovněž chráněna. Stejně tak budou chráněny všechny další zásuvky, jež jsou k této zásuvce průběžně připojeny.

Prodej zásuvky Tango s proudovým chráničem byl zahájen v listopadu 2003. Zásuvka je dodávána v barvách bílá, slonová kost a bordó.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:
ABB s. r. o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com 
https://nizke-napeti.cz.abb.com/