časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nová řešení ISV a Maxi-PLS versus osvědčená klasika od světoznámého výrobce

číslo 11/2005

Nová řešení ISV a Maxi-PLS versus osvědčená klasika od světoznámého výrobce

Lukáš Rychetský, Rittal Czech, s. r. o.

Významné rozšíření sortimentu stavebnice přípojnicového systému Rittal

Se svým stojanovým rozváděčem ISV do 630 A uvedla firma Rittal před třemi lety úspěšně na trh výkonný instalační stojanový rozváděčový systém, který díky své modulární konstrukci vykazuje výborné vlastnosti: maximální hospodárnost, flexibilitu a bezpečnost. Tento systém nyní firma Rittal výrazně rozšiřuje o nabídku stojanových rozváděčů do 1 600 A. Kromě toho Rittal nabízí další inovace přípojnicového stavebnicového systému Maxi-PLS: nové moduly pro měřicí přístroje, držák přípojnice s možností umístění nástavbových prvků, kryty proti nebezpečnému dotyku a typové řešení požadavků zkoušky bezpečnosti zařízení při vnitřním obloukovém zkratu. Celou svoji rozšířenou nabídku sortimentu představí Rittal na elektrotechnickém veletrhu AMPER v Praze Letňanech ve dnech 4. až 7. dubna 2006.

Obr. 1. Přípojnicový stavebnicový systém Maxi PLS
Obr. 3. Přístrojový modul Rittal systému Maxi-PLS
Obr. 4. Odlehčovací záklopky integrované ve stropě skříně TS 8

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 4.

Instalační stojanové rozváděče (ISV) jsou doplňkem přípojnicového systému Rittal Maxi-PLS (obr. 1). Systémová koncepce firmy Rittal přitom byla důsledně realizována: nízkonapěťové rozváděče a spínací zařízení v silnoproudé oblasti výkonových proudů a stojanové rozváděče do 1 600 A od jednoho dodavatele. Zejména v technickém vybavení budov a v průmyslových podnicích nabízí tato kombinace rychlou a snadnou montáž i mimořádnou provozní spolehlivost a bezpečnost ovládání. Kompletní řešení, skládající se z rozváděčových skříní (obr. 2) s možností vzájemného řadového propojení a s předem namontovanými vnitřními prvky pro přímé uložení modulů plnících všechny funkce rozvodu, jištění a ochrany, doplňují důležité součásti silnoproudého rozvodu, jako např. odpínače výkonové zátěže a jezdcové držáky pojistek. Systém modulární konstrukce komponent ISV průkazně zjednodušuje a zkracuje montáž. Kromě zvýšení bezpečnosti spoří díky typově vyzkoušenému řešení náklady.

Obr. 2.

Obr. 2. Kryty k ochraně proti nebezpečnému dotyku pro rozváděčové skříně SV-TS 8 se svislými pojistkovými odpínači výkonové zátěže nn Rittal

Rozšířené spektrum aplikací do 1 600 A

Použití nového modulu ochrany proti nebezpečnému dotyku (750 × 600ední straně rozváděče ISV (obr. 3), a vhodné konstrukce nosného rámu s přerušovanou úrovní upevnění nyní výrobci umožňuje uložit sběrnicový systém Rittal SV 3052 s roztečí 185 mm do jmenovitého proudu 1 600 A nebo integrovat systém Maxi-PLS 2 000 A. Tím je dán základ pro montáž výkonových spínačů do 1 600 A a lištových odpínačů výkonové zátěže nn velikostí 00 až 3. I přes rozšíření programu zůstává kompatibilita s dosavadními řadami výrobků systému Maxi-PLS a ISV plně zachována.

Systém Maxi-PLS s možností umístění nástavbových prvků nad držáky přípojnic

Pro zvýšení hustoty uložení komponent a flexibility konstrukce vnitřního vybavení rozváděčové skříně modulárního stavebnicového systému Maxi-PLS zařadil Rittal do programu jako další komponentu držáky přípojnic, nad nimiž je možné umístit nástavbové prvky. Výrobci se tak podařilo dosáhnout kompletního zakrytí přípojnice Maxi-PLS 2 000 A aktivními prvky rozvodu. Kromě toho je dále možné využít držák přípojnic Maxi-PLS pro umístění nástavbových komponent v podobě standardizovaného a typově vyzkoušeného řešení pro přípojnice N a PE.

Obr. 5.

Obr. 5. Nový přípojnicový systém Ri-Line 60

Nová řešení ke zvyšování bezpečnosti

Ochranné zařízení proti nebezpečnému dotyku z ocelového plechu, tedy pro přístrojové moduly v napájecím (měřicím) poli, představuje do budoucna standardizované řešení ke zvýšení vnitřní ochrany proti nebezpečnému dotyku na stupeň IP2X – při otevřených dveřích skříně. U skříňového rozváděče TS 8 Rittal dále nabízí řešení pro odlehčení tlaku v případě obloukového zkratu v podobě nově koncipovaného střešního plechu (obr. 4). Tímto osvědčeným řešením firma splňuje požadavky dané normou DIN EN 60 349-1, příloha 2. Odlehčovací záklopku lze snadno integrovat do již existujících zařízení.

Obr. 6.

Obr. 6. Instalační nástěnný rozváděč ISV

Co přinesl rok 2005?

Nový přípojnicový systém Ri-Line 60 je první částí zásadní inovace systémů s odstupem přípojnic 60 mm. Oproti předchozímu systému významně spoří zejména montážní náklady. Je použitelný pro ploché obdélníkové přípojnice stejně jako pro profilované přípojnice z řady PLS. Systém bude kompletně představen na veletrhu AMPER 2006 (obr. 5).

Instalační nástěnný rozváděč ISV je odvozen od nástěnné skříně typu AE a je určen především pro instalaci standardních modulárních přístrojů (malé jističe, stykače, zásuvky apod.) na lištách DIN (obr. 6).

Sortiment přípojnic Maxi-PLS byl rovněž rozšířen, takže nyní jsou pro zde uvedený systém k dispozici přípojnice pro jmenovitý proud 3 200, 2 000 a 1 600 A.

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na předcházející straně nebo na adrese:

Rittal Czech, s. r. o.
Ke Zdibsku 182
250 66 Zdiby u Prahy
tel.: +420 234 099 000
fax: +420 234 099 099
e-mail: info@rittal.cz
internet: www.rittal.cz