časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nová řada modulárních časových relé Lovato TM

číslo 8-9/2005

Nová řada modulárních časových relé Lovato TM

Ing. Jiří Kůs, LOVATO, s. r. o.

Časová relé řady TM v současné době patří k nejlepším výrobkům svého druhu na trhu ohledně šířky rozsahu časové stupnice a napájecích napětí. Díky těmto vlastnostem mohou být časová relé řady TM (obr. 1) použita v mnoha různých aplikacích. To přináší další výhody v podobě snížení počtu skladovaných položek a s tím spojených nákladů. Vynikající přesnost časování, stabilita a jedinečný design dovolují použít je v nejnáročnějších aplikacích, jakož i v kritických pracovních podmínkách.

TM P – vícerozsahové časové relé se zpožděním přítahu

Relé TM P (obr. 2) lze použít pro napětí v rozsahu 24 až 240 V AC a 24 až 48 V DC.

Obr. 1.

Obr. 1. Modulární časová relé Lovato řady TM

Toto relé je vybaveno zpožděním na přítahu a startem po připojení napájecího napětí. Horní otočný potenciometr umožňuje nastavení časového rozsahu a podle potřeby manuální buzení, popř. odbuzení vnitřního relé pomocí funkce ON, popř. OFF. Tato funkce je zvlášť užitečná během zkoušek elektrického rozváděče.

Základní charakteristika:

 • napájecí napětí: 24 až 48 V DC a 24 až 240 V AC –15 % +10 %,
 • rozsah časové stupnice: 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 1 h, 10 h, 1 d (den), 10 d, ON/OFF (pro přímé ovládání relé),
 • indikace napájení zelenou diodou LED a indikace stavu relé červenou diodou LED,
 • jeden reléový výstup s přepínacím kontaktem.

TM M1 – vícerozsahové multifunkční časové relé

Časové relé TM M1 (obr. 3) může být nezávisle napájeno střídavým nebo stejnosměrným proudem v rozsahu napětí 12 až 240 V AC/DC. Je vybaveno řídicím vstupem, který je podle požadavků aktivován zdrojem stejnosměrného (s nastavitelným kladným nebo záporným signálem) nebo střídavého napětí. Horní otočný potenciometr je určen k nastavení časového rozsahu nebo pro manuální buzení, popř. odbuzení vnitřního relé během zkoušení. Dolním otočným potenciometrem je možné navolit některou z osmi funkcí.

Základní charakteristika:

 • napájecí napětí: 12 až 240 V AC/DC –15 % +10 %;
 • řídicí vstup: 12 až 240 V AC/DC –15 % +10 %;
 • funkce:
  A zpožděný přítah – zpoždění sepnutí se startem při vybuzení relé,
  B impuls zadané délky se startem při vybuzení relé,
  C blikací relé začínající pauzou (OFF),
  D blikací relé začínající impulsem (ON),
  E zpožděný odpad ovládaný externím kontaktem se startem při vypnutí,
  F impuls zadané délky ovládaný externím kontaktem se startem při sepnutí,
  G impuls zadané délky ovládaný externím kontaktem se startem při rozepnutí,
  H zpožděný přítah/odpad – zpoždění sepnutí se startem při sepnutí externího kontaktu a zpoždění vypnutí se startem při rozepnutí externího kontaktu,
  I krokové relé při každém sepnutí externího kontaktu,
  J generátor impulsu s pevnou dobou impulsu 0,5 s (ON) a nastavitelným zpožděním vygenerování impulsu po připojení napájení relé,
 • rozsah časové stupnice: 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 1 h, 10 h, 1 d (den), 10 d, ON/OFF (pro přímé ovládání relé);
 • indikace napájení zelenou diodou LED a indikace stavu relé červenou diodou LED;
 • jeden reléový výstup s přepínacím kontaktem.

Obr. 2. Časové relé se zpožděním přítahu TM P
Obr. 3. Multifunkční časové relé TM M1
Obr. 4. Multifunkční časové relé TM M2

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

TM M2 – vícerozsahové multifunkční časové relé

Časové relé TM M2 (obr. 4) může být nezávisle napájeno střídavým nebo stejnosměrným proudem v rozsahu napětí 12 až 240 V AC/DC. Je vybaveno řídicím vstupem, který je podle požadavků aktivován zdrojem stejnosměrného (s nastavitelným kladným nebo záporným signálem) nebo střídavého napětí. Horní otočný potenciometr slouží k nastavení časového rozsahu nebo manuálního buzení, popř. odbuzení vnitřního relé během zkoušení. Otočný potenciometr třetí shora je určen k navolení jedné z osmi funkcí. Dolním otočným potenciometrem je možné programovat funkci jednoho výstupního relé, a to tak, aby bylo buď okamžitě buzeno po přivedení napájení, nebo zpožděno jako druhé relé.

Základní charakteristika:

 • napájecí napětí: 12 až 240 V AC/DC –15 % +10 %;
 • řídicí vstup: 12 až 240 V AC/DC –15 % +10 %;
 • funkce:
  A zpožděný přítah – zpoždění sepnutí se startem při vybuzení relé,
  B impuls zadané délky se startem při vybuzení relé,
  C blikací relé začínající pauzou (OFF),
  D blikací relé začínající impulsem (ON),
  E zpožděný odpad ovládaný externím kontaktem se startem při vypnutí,
  F impuls zadané délky ovládaný externím kontaktem se startem při sepnutí,
  G impuls zadané délky ovládaný externím kontaktem se startem při rozepnutí,
  H zpožděný přítah/odpad – zpoždění sepnutí se startem při sepnutí externího kontaktu a zpoždění vypnutí se startem při rozepnutí externího kontaktu,
  I krokové relé při každém sepnutí externího kontaktu,
  J generátor impulsu s pevnou dobou impulsu 0,5 s (ON) a nastavitelným zpožděním vygenerování impulsu po připojení napájení relé;
 • rozsah časové stupnice: 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 1 h, 10 h, 1 d (den), 10 d, ON/OFF (pro přímé ovládání relé);
 • indikace napájení zelenou diodou LED a indikace stavu relé červenou diodou LED;
 • dva reléové výstupy – jeden se zpožděným přepínacím kontaktem a druhý se zapínacím kontaktem 1/0.

Obr. 5. Asymetrické blikací relé s nezávislými časy TM PL
Obr. 6. Schodišťový automat TM LS
Obr. 7. Časové relé se skutečným zpožděným odpadem TM D

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 7.

TM PL – vícerozsahové asymetrické blikací relé s nezávislými časy

Časové relé TM PL (obr. 5) může být nezávisle napájeno střídavým nebo stejnosměrným proudem v rozsahu napětí 12 až 240 V AC/DC. Je vybaveno řídicím vstupem, který je podle požadavků aktivován zdrojem stejnosměrného (s nastavitelným kladným nebo záporným signálem) nebo střídavého napětí. Propojením ovládacího obvodu bude cyklus začínat pauzou (OFF), po které bude následovat impuls (ON). Otočné potenciometry se používají pro nastavení časového rozsahu a jemného nastavení časů pro intervaly ON a OFF.

Základní charakteristika:

 • napájecí napětí: 12 až 240 V AC/DC –15 % +10 %,
 • řídicí vstup: 12 až 240 V AC/DC –15 % +10 %,
 • rozsah časové stupnice: 1 s, 10 s, 1 min, 10 min, 1 h, 10 h, 1 d (den), 10 d, 30 d, 100 d,
 • indikace napájení zelenou diodou LED a indikace stavu relé červenou diodou LED,
 • jeden reléový výstup s přepínacím kontaktem.

TM LS – schodišťový automat

Časové relé TM LS (obr. 6) má rozsah napájecího napětí 220 až 240 V AC. Je vybaveno ovládacím obvodem umožňujícím dodávat dostatečný proud pro padesát světelných vypínačů. Časové relé vykonává funkci zpožděného návratu, kdykoliv je vstup aktivován jedním z připojených vypínačů.

Obr. 8.

Obr. 8. Časové relé pro rozběh elektromotorů TM ST

Pokud je relé ve vypnutém stavu a vypínač je stisknut na více než 3 s, relé zůstane sepnuto po dobu 1 h. Dalším stisknutím tlačítka na min. 3 s se relé okamžitě odbudí a vypne. Je-li relé v sepnutém stavu a stiskne-li se některý vypínač na déle než 3 s, relé zůstane sepnuto po dobu 1 h. Posuvný přepínač umožňuje volbu automatické (AUT) nebo manuální funkce – ve druhém případě bude relé trvale buzeno.

Základní charakteristika:

 • napájecí napětí: 220 až 240 V AC –15 % +10 %,
 • nastavení časového zpoždění: 0,5 až 20 min,
 • indikace napájení zelenou diodou LED,
 • jeden reléový výstup se zapínacím kontaktem.

TM D – vícerozsahové časové relé se skutečným zpožděným odpadem

Časové relé TM D (obr. 7) může být nezávisle napájeno střídavým nebo stejnosměrným proudem v rozsahu napětí 12 až 240 V AC/DC. Relé je buzeno při přivedení napájení na svorky a disponuje funkcí zpožděného vypnutí s novým startem při odbuzeném relé. Horním otočným potenciometrem se volí rozsah časové stupnice.

Základní charakteristika:

 • napájecí napětí: 24 až 240 V AC/DC –15 % +10 %,
 • rozsahy stupnice: 0,6 s, 6 s, 60 s, 120 s,
 • indikace napájení zelenou diodou LED,
 • jeden reléový výstup s přepínacím kontaktem.

TM ST – vícerozsahové časové relé pro rozběh elektromotorů

Časové relé TM ST (obr. 8) je podle požadavku dodáváno se střídavým napájením 24 až 240 V AC nebo stejnosměrným napájením 24 až 48 V DC. Relé je určeno pro řízení stykačů při rozběhu indukčního motoru v zapojení hvězda-trojúhelník. Horním otočným potenciometrem se volí rozsah časové stupnice. Další dva potenciometry slouží k nastavení doby rozběhu v zapojení do hvězdy a přechodového času pro bezpečné přepnutí z hvězdy do trojúhelníku.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

LOVATO s. r. o.
Za Nádražím 1735
397 01 Písek
tel.: 382 265 482
fax: 382 265 526
www.lovato.cz