časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2021 vyšlo
tiskem 4. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Pohony a výkonová elektronika

Hlavní článek
Elektromobilita 2021

Nová příručka firmy IN-EL – ochrana před bleskem a přepětím

Jan Lojkásek, IN-EL, spol. s r. o. | www.in-el.cz

V červenci 2020 vyšla další odborná příručka, a to svazek 24 edice DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí – aktualizované vydání), kterou napsal pan David Klimša.

Třetí vydání této velmi žádané příručky vychází z druhé edice souboru ČSN EN 62305 a je aktualizováno podle norem platných k 1. 1. 2020.

Autor toto téma podává logicky a srozumitelně. Velký důraz klade při návrhu jak vnější, tak i vnitřní ochrany před bleskem a přepětím na využití výpočetní techniky. Existuje celá řada programů, které elektrotechnikům podstatně usnadňují práci při výpočtu rizik.

Norma pro realizaci každé části systému ochrany nabízí několik variant. Žádná není univerzálně platná pro každou situaci. Tato příručka je průvodcem při návrhu hromosvodu a přepěťových ochran. Povede uživatele „za ruku“ přes jednotlivé křižovatky a ukáže výhody a nevýhody jednotlivých cest – směrů. Po rozhodnutí, kterým směrem pokračovat, nabídne konkrétní, praktické informace, které tak není nutné držet v paměti.

Pro úspěšný návrh hromosvodu a ochran před přepětím je důležité pochopit logiku celého systému. Nelze vymyslet žádný univerzální postup, podle kterého by se dal celý systém navrhnout. Systém ochrany nebude nikdy navrhovat počítač po vložení odpovědí na spoustu otázek. Každý dobrý systém bude navržen člověkem, který ví, co je jeho cílem, ví, jak věci fungují, a dokáže si představit, co se při úderu blesku děje.

Příručka je rozdělena na dvě části.

První část pojednává o blesku a dějích na jeho cestě do země. Dále také o výpočtu rizika, ale hlavně o vnějším LPS neboli o jímačích, svodech, uzemnění a pospojování. Vše z norem ČSN EN 62305-1 až 3 ed. 2.

Druhá část se zabývá ČSN EN 62305-4 ed. 2 a doplňuje mnoho praktických informací souvisejících s instalací vnitřního systému, hlavně svodičů přepětí

Příručka předpokládá, že čtenář má základní znalosti jak teoretické elektrotechniky, tak i příslušných norem. Jejím účelem totiž není opisovat text norem, ale podat vysvětlení jejich ustanovení a doplnit je dalšími informacemi, které autor pokládá za důležité. Je ale doplněna řadou názorných obrázků a tabulek.

V závěru příručky jsou čtyři přílohy:
– příklad zprávy o revizi vnější ochrany před bleskem (hromosvodu),
– příklad zprávy o revizi vnitřního systému ochrany proti přepětí,
– praktická pomůcka „Ochrana před bleskem podle souboru ČSN EN 62305“,
– praktická pomůcka „Přibližné hodnoty odporu zemničů podle jejich rozměrů a charakteru půdy“.

Kniha je určena projektantům, montérům i provozovatelům (včetně revizních techniků) vnějších i vnitřních ochran před bleskem. Je též vhodná jako základní literatura pro vzdělávání elektrotechniků na odborných středních i vysokých školách i pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám a přezkoušení jejich odborné způsobilosti.

Příručka je formátu B5, má 128 stran, 104 obrázků, 25 tabulek a 4 přílohy.

Příručka je vydána jak v tištěné, tak i v elektronické podobě (jako e-kniha) a je možno ji objednat na: https://obchod.in-el.cz

Cena tištěné příručky je 286 Kč včetně DPH 10 %, cena e-knihy 220 Kč včetně DPH 10 %.