časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nová generace termostatů ABB

|

Ing. Dušan Zajíček, ABB s. r. o., Elektro-Praga

Společnost ABB s. r. o., Elektro-Praga, má ve svém sortimentu mnoho nejrůznějších výrobků. Jednou z významných a dynamicky rostoucích skupin jsou regulátory teploty, kde se projevuje celkový trend úspor energie. Regulátory jsou k dispozici ve všech designových řadách ABB. Protože se firma ABB neustále snaží, aby všechny produkty jejich uživatelům co nejlépe sloužily a odrážely požadavky doby a zákazníků, dává nyní na trh novou generaci programovatelných přístrojů s displejem.

Univerzální termostat

Termostat nové generace může fungovat jako prostorový, podlahový nebo kombinovaný termostat pro různé druhy tepelných
zdrojů, ventilů nebo chladicích zařízení v obytných či administrativních objektech. Ovládací část je dodávána samostatně a je k dispozici v designových řadách Tango®, Neo®, Element® a Time® ve všech barevných variantách (obr. 1). Rozsah volitelných teplot 0 až 50 °C postačuje pro všechna běžná použití. Silová jednotka s bezpečným bezpotenciálovým kontaktem 16 A umožňuje připojit síťové napájení (L, N), ovládané zařízení a popř. vnější snímač teploty nebo ovládací kontakt (obr. 2).
Přehledný displej s automaticky řízeným podsvícením a jemným rozlišením je dobře čitelný i pro uživatele s horším zrakem. Horní řádek poskytuje informaci o dnu v týdnu, datu a aktuálním čase. Na druhém, větším řádku se zobrazuje symbol zvoleného provozního režimu, měřená teplota a indikátor zapnutého či vypnutého výstupu v režimu topení nebo chlazení. Na třetím řádku je uvedena aktuální požadovaná teplota a další pomocné informace. Dolní řádek displeje popisuje funkci jednotlivých tlačítek a informuje tak v každém okamžiku o možnostech nastavování. Ovládání přístroje je možné také zamknout a odemknout delším stiskem všech čtyř tlačítek.

Přístroj může pracovat v režimu manuálním, automatickém a dovolená. V automatickém režimu reguluje podle časového programu. Jednotlivé časové značky je možné upravovat, kopírovat, mazat nebo vkládat nové. Značek může být celkem až sedmdesát s rozlišením pět minut. Každá značka může platit pro jeden den v týdnu, pro všední nebo víkendové dny a je jí v základním režimu „1“ přiřazena komfortní nebo útlumová teplota. Ta je platná až do následující časové značky. Časový program celého dne je pro lepší názornost zobrazen v podobě grafu. V rozšířeném automatickém režimu „3+“ jsou k dispozici tři nezávislé časové programy, kde lze jednotlivým značkám přiřadit libovolné teploty. Režim dovolená je vymezen datem spuštění a počtem dní (1 až 98 nebo trvale) a volitelnou teplotou.

Termostat využívá dvoustavovou regulaci s hysterezí a zpožďující zpětnou vazbou. Ve většině případů je nejvýhodnější ponechat v činnosti tzv. adaptivní regulaci, kdy se parametry regulace neustále přizpůsobují tak, aby bylo minimalizováno kolísání žádané teploty při co možná nejméně častém spínání výstupního relé. Také je možné aktivovat funkci předvídání, která v automatickém režimu zajistí, aby komfortní teploty bylo dosaženo bez zpoždění, v naprogramovaném okamžiku.

Obr. 2. Příklad zapojení silové jednotky

Přístroj lze také softwarově vypnout

V menu jsou dále k dispozici nejrůznější nastavení, jako je funkce vnějšího snímače teploty (regulace, popř. omezení teploty podlahy) nebo ovládacího kontaktu (přepínání režimů a stavů), teplotní offset, způsob regulace, omezení teplot pro topení i chlazení, počet provozních hodin, protimrazová teplota, zobrazení měřené nebo požadované teploty, ochrana ventilů, inverze výstupu aj.

Spínací hodiny

Druhou variantou samostatně dodávané ovládací části jsou spínací hodiny (obr. 3), kde je opět nutná kombinace se silovou jednotkou. Zjednodušeně lze říci, že pro tento přístroj platí totéž co pro termostat, pouze zde není regulace teploty. Hlavní údaj na displeji je aktuální čas, texty ON/OFF označují zapnutý/vypnutý stav výstupního relé. V režimu Astro se zadané časy pro zapnutí a vypnutí připojeného zařízení automaticky přizpůsobují východu a západu slunce, které se během roku mění. V menu lze nastavit zeměpisnou délku, šířku, časové pásmo s možností korekce. Nechybí ani možnost zadat maximální náhodnou odchylku od časových značek pro režim dovolená. Přístroj lze provozovat také jako jednoduchý časovač, tzv. minutku – pro milovníky displejů tak představuje alternativu standardního mechanického přístroje pro spínání elektrických topných žebříků v koupelnách, ventilátorů apod.

Informace k přístrojům ABB lze získat na:
http://www.abb.cz/elektropraga


Obr. 1. Programovatelný termostat Tango®
Obr. 2. Příklad zapojení silové jednotky
Obr. 3. Programovatelné spínací hodiny Time®