časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nová generace rozváděčových skříní Moeller

|

Ing. Milan Hubálek, Ph.D., Moeller Elektrotechnika s. r. o.
 

Úvod

Firma Moeller je známa ucelenou nabídkou nejen instalačních přístrojů, ale i rozváděčových skříní a rozvodnic. Rozsah nabídky rozváděčů firmy Moeller sahá od malých plastových rozvodnic pro domovní či kancelářské použití, přes oceloplechové rozváděče až po velké samostatně stojící skříně či rozváděče s vysokým stupněm krytí. Mezi základní řady rozváděčových skříní patří oblíbený systém Profi Line a samostatně stojící skříně SVTL. Za dobu své existence si skříně těchto řad získaly značnou oblibu. Tím se kromě běžných drobných novinek, jež jsou do sortimentu doplňovány průběžně, dočkaly i nové generace, která nepřináší pouze vylepšení v detailech, ale i systémové změny. Inovované řady těchto skříní spatří světlo světa právě v těchto měsících.
 

Od Profi Line k Profi Plus

Generačním následovníkem rozváděčového systému Profi Line je systém Profi Plus (obr. 1). První základní charakteristikou nového systému je skutečnost, že umožňuje vše co jeho předchůdce. Druhým podstatným rysem je skutečnost, že dovoluje mnohem více než jeho předchůdce.
 
Celý systém lze rozdělit na tři podskupiny, a to na rozváděče pro montáž pod omítku, rozváděče pro montáž na omítku a samostatně stojící rozváděčové skříně. Všechny tři varianty jsou k dispozici v základním provedení s krytím IP30 a ve vysokém krytí IP54.
 
Řešení pro montáž pod omítku koncepčně zcela vychází ze systému Profi Line. Opět jde o třístupňový systém skládající se z ochranného rámu pro zazdění, montážního rámu pro přístroje a rámu s dveřmi. Tím je zaručena nejen maximální flexibilita, ale i pohodlnost montáže. Dveře s rámem lze montovat až po dokončení všech stavebních úprav, nehrozí tedy jejich poškození při zazdívání. Přístrojový montážní rám umožňuje kompletovat elektrické prvky rozváděče mimo vlastní skříň, např. v pohodlí dílny.
 
Koncepce skříní na omítku doznala několika změn. První z nich se týká verze IP30. Profi Plus je stavebnicový systém i z pohledu vnějšího pláště skříně (obr. 2). To přináší několik výhod. Protože základním stavebním a nosným prvkem je zadní rám skříně, lze bočnice a vrchní a spodní kryt doplnit až po montáži přístrojové části. Tím je zajištěna maximální přístupnost pro zapojení přívodů a vývodů. Druhou výhodou stavebnice je menší skladová a logistická náročnost a též univerzalita. Bočnice a vrchní a spodní kryty jsou univerzální pro danou výšku, resp. šířku rozváděče.
 
Podstatnou novinkou, která se týká obou verzí rozváděčů na omítku i samostatně stojících skříní, je skutečnost, že vnitřní přístrojový rám nemusí být vůbec použit. Přístrojové lišty (samostatné nebo např. s držákem umožňujícím změnit hloubku), montážní desky a sady lze montovat přímo na nosný rám na zadní stěně rozváděče. To je výhodné zejména v případech, kdy skříň obsahuje pouze menší počet instalačních přístrojů a použití kompletního rámu by nebylo ekonomické. Další výhodou je větší nosnost bez využití přístrojového rámu.
 
Samostatně stojící skříně jsou koncepčně obdobou skříní na omítku. Rozdíl je především ve skutečnosti, že jde o skříně svařované, a to i v případě krytí IP30. Jejich vnitřní konstrukce je shodná a při osazování lze využít jak zadní rám pro přímou montáž, tak i montážní přístrojový rám. Důležitou novinkou, která je aplikovatelná i ve skříních na omítku, je možnost použít montážní přístrojový rám pouze pro část výšky skříně. To umožňuje efektivní kombinaci např. výkonové a instalační části v jednom rozváděči.
 
Systém Profi Plus přináší i nové univerzální prvky. Jde zejména o různé montážní sady. Ty se zpravidla skládají z montážní základny a krycí desky. Typickým příkladem jsou sady pro jističe NZM (obr. 3). S jejich pomocí se snadno namontuje a zakryje příslušný jistič, aniž by bylo třeba ohýbat plechy apod. V nabídce je mnoho variant, lze volit ze sad pro jednotlivé jističe až třeba pro sadu umožňující kombinovat různé jističe NZM ve velikostech 1 až 3. Obdobné sady lze nalézt např. pro sběrnicový systém SASY 60i.
 

XVTL – evoluční následovník SVTL

Rozváděčové skříně XVTL (obr. 4) představují generačně pokročilejšího nástupce skříní SVTL. Opět platí základní pravidlo: co bylo možné u SVTL, je možné i u XVTL. Skříně jsou nabízeny pro dva různé stupně krytí, a to IP40 a IP55. Skříně XVTL jsou nyní již v základu k dispozici v několika výškách (1 400, 1 600, 1 800 a 2 000 mm). Nová je i hloubka 300 mm.
 
Samozřejmostí skříní XVTL je kompatibilita se systémem Profi Plus. Opět lze s použitím adaptérů integrovat přístrojový montážní rám Profi Plus, a vytvořit tak plnohodnotný instalační rozváděč. Novinkou je skutečnost, že stejně jako u skříní Profi Plus nemusí být přístrojový montážní rám instalován přes celou výšku skříně. Druhou novinkou je adaptér, který ve své podstatě představuje zadní montážní rám ze skříní Profi Plus. Pro vnitřní výbavu lze tedy identickým způsobem využít oba systémy vnitřního uspořádání Profi Plus. Kromě kompatibility s Profi Plus je většina prvků XVTL kompatibilní i se systémem rozváděčových skříní xEnergy.
 
Další informace mohou zájemci získat na adrese:
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 440
fax: 267 990 419
 
Obr. 1. Rozváděčový systém Profi Plus
Obr. 2. Koncepce systému Profi Plus
Obr. 3. Jistič NZM s otočnou rukojetí v rozváděči Profi Plus, montovaný pomocí speciální sady BPZ-NZM
Obr. 4. Rozváděčová skříň XVTL