časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nová generace přístroje REVEX – typ 2051

|

číslo 4/2002

Amper 2002

Nová generace přístroje REVEX – typ 2051

Ing. Ivan Dítě, Illko s. r. o.

Když v roce 1998 vstoupila v platnost nová norma pro kontroly a revize elektrických spotřebičů ČSN 33 1610, nastala mezi odbornou veřejností debata, kam ten či onen spotřebič zařadit, jakým způsobem a jak často měřit jeho parametry. Profesionální revizní technici, firmy, organizace, školy – ti všichni se začali vybavovat měřicími přístroji a začali vykonávat pravidelné kontroly spotřebičů. Na zvýšenou poptávku zareagovali výrobci a dovozci měřicí techniky, a tak se na trhu objevilo množství přístrojů pro kontroly a revize spotřebičů, od nejjednodušších po komfortní přístroje s možností připojení k počítači, výrazně se lišících i cenou. Jedním z nejprodávanějších se pro svou jednoduchost, nízkou cenu a také proto, že jako jeden z mála dokázal realizovat všechna měření uvedená v nové normě, stal přístroj REVEX 51 firmy ILLKO s. r. o. z Blanska.

Krátce o přístroji REVEX 2051

Na úspěch „původního“ přístroje REVEX chce firma ILLKO s. r. o. navázat přístrojem nové generace, který uvádí na trh pod názvem REVEX 2051 (obr. 1). Ten se svými parametry řadí mezi evropskou špičku. „Nový“ REVEX v sobě slučuje přednosti svého předchůdce, tj. především jednoduchost obsluhy a kompletnost funkcí měření požadovaných normou, s vysokým komfortem při evidenci spotřebičů, záznamu měřených hodnot do paměti a jejich zpracování na PC.

Obr. 1.

Naprostou novinkou je nejen možnost měřit spotřebiče podle ČSN 33 1610, ale i vykonávat periodické revize pracovních strojů podle normy ČSN EN 60204-1, a to díky schopnosti měřit úbytek napětí na ochranném vodiči při proudu 10 A.

Konstruktéři přístroje mysleli i na časté případy měření trojfázových a pevně připojených spotřebičů. Rozsah možností měření uvedených spotřebičů je u přístroje REVEX 2051 ojedinělý. Uživatel má na výběr několik variant připojení spotřebiče k přístroji: od měřicích šňůr s krokosvorkami, přes speciální trojfázové adaptéry po možnost měřit unikající proudy pomocí klešťového transformátoru!

Opraváři spotřebičů, ale jistě nejen oni, ocení nadstandardní měřicí funkce, jako je měření výkonu, měření proudu procházejícího spotřebičem, teploty a otáček.

Uživatelé, kteří měří parametry velkého počtu spotřebičů, jistě přivítají možnost uložení naměřených výsledků do paměti, jejich zpracování na počítači, evidenci a rozlišení spotřebičů čárovým kódem.

Při vývoji přístroje byla věnována velká pozornost zajištění bezpečnosti obsluhy, měřeného spotřebiče i zaručení odolnosti přístroje REVEX 2051 při nesprávnému použití (připojení k vnějšímu napětí při měření odporů apod.). Přístroj má vestavěno mnoho bezpečnostních, kontrolních a ochranných funkcí (viz dále).

Všechny střídavé veličiny jsou měřeny metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota), a na výsledky měření tedy nemá vliv zkreslení. Uživatelské rozhraní tvoří přehledná klávesnice a podsvětlený alfanumerický displej LCD o velikosti 2 × 16 znaků.

Použití přístroje a měřené veličiny

Měřicí přístroj REVEX 2051 je určen pro profesionální měření při revizích a kontrolách všech typů spotřebičů i pro rychlou kontrolu spotřebičů a ručního nářadí. Proto jej lze provozovat ve dvou režimech:

 • v „jednoduchém“ režimu jsou zablokovány rozšiřující funkce a práce s přístrojem je omezena na volbu měřené veličiny stiskem tlačítka a na následný start vlastního měření. To značně zjednodušuje obsluhu a umožňuje použít jej i osobami poučenými, které nejsou podrobně seznámeny s jeho funkcemi;
 • v „plném“ režimu je přístup do nabídky funkcí povolen, a tak lze maximálně využít všechny možnosti, které přístroj REVEX 2051 nabízí.

Lze měřit tyto jednotlivé veličiny:

 • přechodový odpor proudem 200 mA,
 • úbytek napětí na ochranném vodiči pracovních strojů a přechodový odpor proudem 10 AC,
 • izolační odpor napětím 500 V, 250 V a 100 V,
 • náhradní unikající proud,
 • proud ochranným vodičem a dotykový proud se záměnou vodičů L a AN,
 • rozdílový a dotykový proud se záměnou vodičů L a AN,
 • spotřebu a proud odebíraný zkoušeným zařízením ze sítě,
 • proud ochranným vodičem pomocí klešťového transformátoru,
 • rozdílový proud pomocí klešťového transformátoru,
 • procházející proud pomocí klešťového transformátoru,
 • teplotu termoelektrickým článkem typu K nebo infračerveným bezkontaktním snímačem,
 • otáčky.

Výhodná je možnost aretovat tlačítko START při některých měřeních, což zvláště ocení technici při revizích výpočetní techniky.

REVEX 2051, jak již bylo zmíněno, je vybaven také řadou bezpečnostních, ochranných a kontrolních funkcí:

 • kontrolou nebezpečného dotykového napětí na ochranném kolíku v napájecí zásuvce,
 • kontrolou připojení ochranného kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE,
 • kontrolou velikosti unikajícího proudu před započetím vlastního měření.

Uvedené kontroly proběhnou automaticky při zapnutí nebo při každém stisku tlačítka START. Jsou-li pochybnosti o jeho správné činnosti, lze jej pomocí vestavěných normálů testovat ohledně správné funkce měření unikajících proudů a izolačního odporu.

Rozsáhlé příslušenství, které je k přístroji REVEX 2051 nabízeno, rozšiřuje možnosti jeho využití k měření prarametrů téměř jakéhokoliv spotřebiče. Volitelné příslušenství obsahuje několik druhů trojfázových adaptérů na všechny trojfázové zásuvky používané v současné době, pomocí kterých lze měřit unikající a dotykové proudy trojfázových spotřebičů. Ojedinělá je u tohoto typu měřicích přístrojů možnost měřit unikající a dotykové proudy s využitím klešťového transformátoru. Pomocí kleští lze měřit i proud procházející spotřebičem. Pro měření teploty je k přístroji nabízeno klasické dotykové čidlo (termoelektrický článek typu K) i bezkontaktní infračervený snímač teploty. Volitelné příslušenství je ještě doplněno sondou pro snímání otáček a čtečkou čárového kódu.

Paměť na měřené veličiny a spolupráce s PC

Oproti staršímu typu zaznamenal REVEX 2051 také značný pokrok ve zpracování naměřených hodnot. Přístroj je vybaven pamětí s kapacitou pro uložení výsledků měření asi 1 000 spotřebičů. Do ní je možné naměřené hodnoty uložit, doplnit je identifikačními znaky spotřebiče a později přenést do PC, kde je lze dále zpracovávat a archivovat. Pro identifikaci spotřebičů lze s výhodou využít čárový kód. Identifikační číslo spotřebiče je možné k naměřeným hodnotám doplnit načtením pomocí čtečky čárového kódu (číslo lze zadat i ručně).

K přístroji REVEX 2051 je vytvořen počítačový program pracující pod Windows, který umožňuje spravovat databázi spotřebičů a databázi zákazníků (jedná-li se o revize pro více zákazníků). Obsahuje formuláře pro vytváření revizních zpráv a zápisů o kontrolách spotřebičů.

Závěr

REVEX 2051 je bez nadsázky jedním z nejlépe technicky vybavených přístrojů pro revize a kontroly elektrických spotřebičů, které jsou na českém trhu nabízeny, a jistě patří mezi nejlepší v Evropě. Dokonale splňuje požadavky norem ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 pro revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí. Díky možnosti měřit úbytek napětí na ochranném vodiči proudem 10 AC jej lze použít při revizích pracovních strojů podle ČSN EN 60204-1. Je samozřejmostí, že konstrukce přístroje odpovídá normám řady ČSN EN 61557, bezpečnostní normě ČSN EN 61010-1 a normám pro EMC.

Předností přístroje jsou i jeho malé rozměry, 155 × 195 × 85 mm, a malá hmotnost – přibližně 1,9 kg.

Pro jednoduché ovládání a současně rozsáhlé možnosti měření a zpracování výsledků najde přístroj REVEX 2051 uplatnění u revizních techniků, opravářů, ve školách i státních institucích a všude tam, kde je nutné vykonávat revize spotřebičů v souladu s příslušnými normami.

ILLKO s. r. o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
tel./fax: 0506/41 73 55
e-mail: illko@bknet.cz
http://www.illko.cz