časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nová generace chladicích jednotek firmy Rittal

|

číslo 8-9/2002

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nová generace chladicích jednotek firmy Rittal

Zajištění optimálních klimatických podmínek uvnitř rozváděče je téma, které je velmi často podceňováno. Je však třeba si uvědomit, že nepříznivé podmínky v rozváděči mají často negativní vliv na funkci, spolehlivost a životnost veškerých uvnitř instalovaných přístrojů. Především složitá elektronická zařízení jsou velmi citlivá na udržování takových parametrů jako je teplota, relativní vlhkost a čistota vzduchu uvnitř rozváděče. Tento fakt je o to zrádnější, že nepříznivé klimatické podmínky se nemusí projevit ihned, ale až při dlouhodobém působení, kdy snižují spolehlivost a zkracují životnost instalovaných přístrojů. Hodnota těchto přístrojů a škody, které svojí nefunkčností tyto přístroje mohou způsobit, bývají přitom mnohonásobně vyšší, než cena zařízení, které je schopno optimální podmínky v rozváděčích zajistit.

Firma Rittal sledovala při vývoji nové generace chladicích jednotek TopTherm tři základní cíle:

  1. nové typy musí být maximálně flexibilní z hlediska možného nastavení a přizpůsobení svých parametrů požadavkům zákaznických aplikací;

  2. nová řada musí obsahovat co nejméně základních typů; to znamená optimalizaci výrobního procesu při dosažení nejvyšší možné kvality a snížení logistických nákladů jak ve výrobě, tak při distribuci, tak u zákazníka;

  3. implementovat maximum inovačních zdokonalení do sériové výroby a tím cenově zpřístupnit tyto inovace co nejširšímu okruhu zákazníků;

Obr. 1.

Modulární výstavba
Výsledkem tohoto snažení je řada, která obsahuje osm základních typů - 3 nástřešní a 5 nástěnných jednotek v novém designu (obr. 1). Těchto osm typů pokrývá nejžádanější rozsah chladicích výkonů od 300 W do 4 kW (typy L35, L35). Finální modulární koncept snižuje celkový počet potřebných dílů, zaručuje standard nejvyšší kvality a je optimální pro montáž a i servis.

Výrazná změna v systému kabeláže jednotek využívajícím “kabelových stromů” zakončených konektory ulehčí případnou výměnu pouze konkrétního montážního dílu, jako např. ventilátoru, řídicí jednotky nebo jiných elektrických komponentů.

Systém napájení chladicích jednotek připouští toleranci ±10 % jmenovitého napájecího napětí, což při případném kolísání nepříliš stabilní sítě dává stále určitou uspokojující jistotu funkčnosti.

Všechny jednotky napájené třífázovým proudem pracují bez nutnosti změny zapojení v soustavách 400 V/50 Hz i 460 V/60 Hz. Tím odpadá potřeba speciálního provedení a nebo cenově náročných úprav chladicích jednotek např. v případě exportu do zemí s odlišnou napěťovou soustavou (např. použití nestandardních transformátorů). Ulehčí se tím projektování a zjednoduší i logistika.

Výměna volitelně používaných filtračních vložek je u nových typů jednotek též velmi jednoduchá. Nový upevňovací systém lamelových mřížek má životnost nejméně 1 000 výměn. Pro všech osm typů jednotek jsou k dispozici celkem pouze čtyři velikosti filtračních vložek, které umožňují použití chladicích jednotek i při extrémních okolních podmínkách.

Elektronická řídicí jednotka
Dosavadní termostaty byly u nových typů chladicích jednotek nahrazeny moderní elektronikou, která řeší i mnoho doplňkových a nebo zcela nových funkcí. Nastavení jednotky se provádí elektronicky zvenčí. Všechny jednotky mají vstup pro připojení dveřního spínače rozváděče pro realizaci funkce časového zpoždění rozběhu. Tato funkce slouží k ochraně chladicí jednotky. Při nebezpečí vzniku námrazy se kompresor a vnější ventilátor automaticky vypnou. Jednotlivé provozní funkce je možné sledovat díky zeleným a červeným, blikajícím nebo svítícím diodám. LED. Bezpotenciálové kontakty integrovaného relé lze využít pro signalizaci překročení vnitřní teploty. Ještě více nabízí provedení s komfortní regulací. Ve funkci Master / Slave spolu může komunikovat až deset jednotek, což značně rozšiřuje možnosti použití. Systémová diagnóza (jako např. výstraha výskytu kondenzátu, hlídání teploty okolí) zefektivňuje práci i v případě servisního zásahu. Všechna hlášení jsou ukládána do paměti jednotky. Dvěma signalizačním relé je pak možno přiřadit různá systémová hlášení. Prostřednictvím speciální doplňkové karty s uživatelským rozhraním I2C, RS 485 a RS 232 mohou chladicí jednotky komunikovat se systémem Rittal Computer Multi Control a díky tomu být integrovány do komplexnějšího sytému řízení a kontroly.

Obr. 2.

Optimální cirkulace vzduchu
U nástřešních chladicích jednotek je nasáván vnějším okruhem vzduch zepředu. Výstup vzduchu může být po obou stranách, vzadu, popř. nahoře. To umožňuje nejvyšší variabilitu při umístění a řazení skříní.

Cirkulaci vzduchu vnitřního okruhu efektivně řeší nový systém uspořádání vstupních a výstupních trysek, který nabízí centrální nasávání vzduchu středem a volitelný výstup vzduchu po jednotlivých stranách (vpředu, vzadu, vpravo a vlevo - viz obr. 2). Tento variabilní systém vedení vzduchu umožňuje přivést chladný vzduch např. přímo před nebo za montážní desku. Tímto způsobem i přístroje s vlastním chlazením, jako např. frekvenční měniče, mohou být zásobeny chladným vzduchem bez doplňkového vodicího plechu. A protože se výparník u všech typů jednotek nachází v přetlakové oblasti, není zapotřebí ani žádného dalšího zamezení zpětného toku vzduchu.

Vestavěná kontrola hladiny kondenzátu zaručuje dokonce i při neodborné montáži nebo provozu chladicí jednotky vysokou úroveň ochrany jednotky. Od chladicího výkonu 1 kW je na přání integrována pumpa pro odčerpávání kondenzátu do odpařovací jednotky. To se využívá především u větších sestav rozváděčových skříní, kde je tím zajištěn společný odvod kondenzátu.

Principiálně stejné vlastnosti mají i nástěnné chladicí jednotky. Tyto jednotky jsou svými rozměry a vlastnostmi přizpůsobeny nejširšímu sortimentu malých i velkých skříní. Optimální cirkulace vzduchu v rozváděči je zajištěna maximální možnou vzdáleností mezi vstupem a výstupem vzduchu. Tím lze uspokojit i velice náročné požadavky na chlazení nejrůznějších rozváděčových sestav. Řídicí elektronika jednotek je - tak jako i u všech nástřešních typů - umístěna v chlazeném vnitřním okruhu a v případě servisu snadno přístupná přes montážní otvory.

V případě zájmu je možno tyto chladicí jednotky shlédnout v expozici firmy Rittal v době konání veletrhů MSV (pavilon Z, stánek č. 47 v přízemí), popř. Invex v Brně, nebo přímo v sídle firmy na adrese:

Rittal Czech, s. r. o.
Ke Zdibsku 182
250 66 Zdiby u Prahy
tel.: 02/ 34 09 90 00
fax: 02/ 34 09 90 99
e-mail: info@rittal.cz