časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Není přepínač jako přepínač a pro aplikace ve zdravotnictví to platí dvojnásob

Ing. Roman Smékal | GHV Trading, spol. s r. o | www.ghvtrading.cz

Obzvláště ve zdravotnických zařízeních jsou požadavky na elektrickou instalaci přísné a provozní spolehlivost a dostupnost elektrické energie hraje více než kdekoliv jinde životní roli. Automatické přepínací zařízení ATICS® kombinuje maximální bezpečnost a chytré doplňkové funkce do jediného kompaktního zařízení. Co vše umí a proč.

Obr. 1. Automatické přepínací zařízení ATICS2-63A-ISOOsvědčený a jedinečný
Jako specialista na inovativní řešení v oblasti elektrické bezpečnosti vyvinula firma BENDER automatické přepínací zařízení ATICS®. Zařízení pracuje s jedním společným přepínacím hřídelem a inteligentní řídicí elektronikou. Jeho kompaktní design vyniká nad ostatními konvenčními řešeními a nabízí zřetelné výhody. Přepínače ATICS® jsou kompaktní zařízení typu „vše v jednom“. Nahrazují tradiční vícesložkové systémy s velkými nároky na prostor a instalační náročností. Zároveň nabízí více standardních funkcí a další možnosti rozšíření.

Kompaktní systémové řešení
Záskokové automaty ATICS® vše v jednom jsou v současnosti nejkompaktnějším řešením na trhu. Všechny komponenty jsou integrovány do jednoho pouzdra a jsou vzájemně optimálně přizpůsobeny. To snižuje případnou chybu při montáži a zapojení. Kromě toho nabízí výhody, pokud jde o údržbu a servis.

Funkce přepínání
Jde o patentované řešení přechodu s mechanickým a elektrickým blokováním a spínacími kontakty. Splňuje ty nejnáročnější požadavky jak normy ČSN EN 33 2000-7- 710 i samostatné normy ČSN EN 60947-6- 1. Kromě standardních čtyřpólových a dvoupólových provedení pro přepínání 3(N) AC sítí je k dispozici dvoupólová verze pro přepínání jednofázových transformátorů s primárním napětím 400 V. Tedy dvoupólová verze pro 400 V.

Monitorování zkratu
Tato funkce je unikátním řešením přepínačů sítě ATICS. Systém nadále funguje správně a vyhýbá se tzv. slepení kontaktů, a to i v případě zkratu. Unikátní patentovaná detekce umožňuje rychlé přepnutí v případě zkratu na prioritním napájení a při vzniku zkratu implementuje předem určené zpoždění přepnutí, aby mohlo dojít k přetavení pojistky nebo vybavení jištění daného vývodu a následně přepne na záložní přívod.

Monitorování napětí a zátěže
Monitorování napětí na obou vstupech a také na výstupu poskytuje maximální bezpečnost a přehledné informace na displeji zařízení. Přepínač také monitoruje zátěž na straně přepínače i zátěž transformátoru.

Integrovaný hlídač izolačního stavu – provedení ATICS-ISO
Měřením izolačního stavu zdravotnické IT sítě ochranného oddělovacího transformátoru lze redukovat další komponenty a případnou kabeláž tak, aby byly splněny všechny požadavky norem ČSN 33 2000-7-710 a ČSN EN 61 557-8.

Lokalizace poruchy izolace
Díky integrovanému generátoru lokalizačního proudu lze snadno připojit volitelně dostupný systém lokalizace poruch izolace EDS151 vhodný pro zdravotnické prostory při splnění požadavků normy ČSN EN 61 557-9. Tuto funkčnost uvítá každý, kdo již někdy hledal poruchu izolace na odděleních JIP nebo ARO za plného provozu bez přerušení napájení.

Snadná obsluha – nekompromisní bezpečnost
Nejvyšší prioritou ve zdravotnických prostorech skupiny dvě je bezpečnost pacientů a personálu. Zařízení ATICS® pro automatické přepínání a monitorování napájení provádí komplexní autotesty a aktivně signalizuje poruchy napětí. Samozřejmostí je splnění požadavku normy na dobu přepnutí kratší než 0,5 sec.

Snadná obsluha – nekompromisní bezpečnost
Nejvyšší prioritou ve zdravotnických prostorech skupiny dvě je bezpečnost pacientů a personálu. Zařízení ATICS® pro automatické přepínání a monitorování napájení provádí komplexní autotesty a aktivně signalizuje poruchy napětí. Samozřejmostí je splnění požadavku normy na dobu přepnutí kratší než 0,5 sec.

Bezpečnost a spolehlivost
ATICS® byl vyvinut v úzké spolupráci s TÜV a splňuje nebo překračuje všechny národní i mezinárodní normy a předpisy.

Funkční bezpečnost podle IEC 61508 kategorie SIL 2 (Safety Integrity Level)

Automatické přepínače sítí použité ve zdravotnických prostorech musí splňovat podle článku 710.536.101 normy ČSN EN 33 2000-7-710 také požadavky norem ČSN EN 60947-6-1. Bohužel ne všechna zařízení, instalovaná ve zdravotnických zařízeních skutečně tyto normy splňují.

Přepínače ATICS splňují následující normy:
– ČSN EN 33 2000-7-710
– STN EN 33 2000-7-710
– DIN VDE 0100-710
– IEC 60364-7-710
– ČSN EN 60947-6-1
– ČSN EN 61508-1
– ČSN EN 61508-2
– ČSN EN 61508-3
– ČSN EN 61557-8
– ČSN EN 61558-1

Tolerance jedné chyby
ATICS® splňuje požadavky na odolnost vůči jedné chybě v souladu se zdravotnickou normou. To znamená, že i v případě jediné vnitřní poruchy je zaručeno spolehlivé napájení systému.

Bezpečné oddělení
Aby se dosáhlo maximální bezpečnosti, provádí ATICS® přepnutí za pomoci jednoho společného hřídele. Tím se zabrání nesprávnému provozu a bezpečně se oddělí jednotlivé přívody podle požadavků příslušné normy.

Manuální režim
V případě nouze lze ATICS® nastavit do manuálního režimu a poté ručně přepnout; signalizační panely MK2430 nebo dotykové panely CP900 připojená přes systém sběrnice automaticky informují o tomto přechodu do manuálního režimu.

Snadná instalace
Díky konceptu inteligentního zařízení typu „vše v jednom“ ATICS® výrazně snižuje náklady na instalaci, údržbu a servis.

Snížené prostoje
ATICS® pracuje extrémně spolehlivě. Uživatel může snadno provádět povinné roční testy bez přerušení napájení oddělení pomocí volitelného bypass modulu. To šetří čas a peníze a snižuje rizika během revizních prací.

Snížené riziko poškození
Inteligentní monitorovací systém pomáhá předcházet nákladnému poškození ostatních součástí systému. Poruchy izolace jsou okamžitě signalizovány. Volitelný systém pro vyhledávání poruchy izolace EDS lze použít k okamžité detekci místa poruchy a přiřadit tak k odpovídající zátěži.

Komplexní řešení
Kromě automatického přepínacího a monitorovacího zařízení je nabízena řada komponent, které jsou k němu optimálně přizpůsobené. Ať již jsou to ochranné oddělovací transformátory řady ES710 pro napájení zdravotnických prostor, hlídače izolačního stavu isoMED427, signalizační panely CP900 a MK2430, monitory reziduálních proudů RCM, převodníky pro centralizaci a sběr dat COM465IP atd. Firma zákazníkům nabízí komplexní podporu, pokud jde o plánování, projekci, realizaci a provoz jejich zdravotnického zařízení. Pro více informací mohou zájemci kontaktovat pracovníky společnosti GHV Trading