časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Některé novinky OBO Bettermann v oboru upevňovací a spojovací techniky

číslo 4/2003

Amper 2003

Některé novinky OBO Bettermann v oboru upevňovací a spojovací techniky

Ing. Karel Parýzek, OBO Bettermann Praha

Firma OBO Bettermann je známa především svými elektroinstalačními úložnými a nosnými systémy. Příslušenství, nezbytné pro montážní práci s nimi, však zůstává jakoby v pozadí. Nicméně, věrna svému sloganu – vše od jednoho výrobce – vše z jedné ruky, nabízí firma obsáhlý komplex prvků spojovací a upevňovací techniky, prezentovaný katalogu VBS. Všechny prvky v něm jsou systémově a účelově provázány s jinými systémy OBO a ve skupině tvoří montážní celek.
Jako jeden z mnoha příkladů lze uvést kabelový nosný systém OBO ukotvený na hmoždinkách OBO, s rozbočnými krabicemi OBO, se svorkami OBO v kabelové trase, kde jsou kabely svazkovány páskami OBO.
Systému spojovací a upevňovací techniky je věnována stejná vývojová a výrobní pozornost jako ostatním. Je zaměřena především na racionalizaci montážních prací, na používání materiálů s lepšími vlastnostmi, na unifikaci apod. Vybrali jsme několik typických příkladů.

Obr. 1.

Odbočné kabelové krabice řady ECO

Řada konstrukčních detailů vytváří z těchto nových krabic (obr. 1) pohodlný a hospodárný prvek elektroinstalační techniky. Jedná se především o samotěsnicí vývodové otvory, kde pouhým odříznutím membrány zevnitř krabice lze vytvořit těsnicí otvor pro různé dimenze kabelu. Kromě toho jsou k dispozici další dva vývodové otvory s možností odříznutí zvenku. Druhým příkladem je nálitek na dně uprostřed krabice, který umožňuje libovolné natáčení bezšroubově připevněné svorkovnice o 360°. Třetím kladem jsou nálitky, jež po odříznutí vytvoří otvory pro odkapávaní zkondenzované vody. Čtvrtým příkladem jsou upevňovací příruby s podélnými otvory, které slouží k upevnění krabice a jejímu přesnému vyrovnání. Dalším příkladem je klenuté víko, které vytváří zvětšený prostor tam, kde je při instalaci potřeba – uprostřed. V neposlední řadě konstruktéři pamatovali na pohodlí elektromontérů při návrhu bezšroubového víka. To lze snadno sejmout a zavěsit na některý z dolních rohů spodního dílu. Dalším kladem jsou ideální rozměry a tvarování řady krabic pro 10, 12, 14 a 18 vývodů, tzn. nízké boční stěny a velký vnitřní prostor. K tomu je nutné připočítat přehledné plošky pro popisky kabelových vývodů. Jedná se o první řadu odbočných krabic, které je možné snadno spojovat bez dalších montážních prvků. Druhá krabice se připevní zasunutím úchytu do předchozí a připevňuje se jen jedním šroubem. To šetří čas a také materiál. Krabice jsou vyráběny z polyetylenu v barvách RAL světle šedá 7035 a čistě bílá 9010. Jedná se o materiál krátkodobě odolný do přibližně 100 °C a stálý vůči louhům a anorganickým kyselinám.

Trubka Quick-Pipe s uzavíratelným víkem

Systém Quick-Pipe umožňuje čistou a bezpečnou instalaci např. silových, datových, optických, koaxiálních kabelů a dalších druhů vedení na stěně nebo na stropě. Quick-Pipe představuje výhody otevíratelných instalačních kanálů a pevných trubek v jednom. Systém nabízí mnoho výhod. Odpadá obtížné potahování trubek. Kdykoliv je možné celou trasu podélně otevřít, včetně tvarových dílů, a další vedení jednoduše vložit. Je možné ukládat kabely různých druhů vedení, aniž by bylo nutné demontovat koncové konektory nebo zástrčky. Na rozdíl od kabelových kanálů, které se montují přímo na zeď, je trubka Quick-Pipe vsazena do osvědčených příchytek Junior-Quick. Výborně se proto montuje i na nerovné plochy. Skládá se ze spodního dílu a víka z tvrzeného PVC spojených měkkou komponentou technikou zvanou 2-k, víko je tedy součástí trubky a nelze je ztratit. Použití je zcela jednoduché. Namontují se příchytky Junior-Quick a trubky se zacvaknou do příchytek. Po vložení kabelů trubkou se otočí o 180° a tím dojde k jejímu uzavření. Tvarovky systému Quick-Pipe se skládají ze dvou polovin, které se jednoduše zaklapnou do sebe, přičemž je lze lehce opětně otevřít šroubovákem. Tvarovky umožňují vytvářet vnější, vnitřní a plochá kolena, tzv. T-kusy a spojky. Obr. 2. Systém Quick-Pipe je dodáván ve čtyřech metrických velikostech: M16, M20, M25, M32. Trubky jsou k dispozici v dvoumetrových délkách, v sadách s počtem příchytek odpovídajícím balené délce. Krytí po uzavření je IP44. Systém Quick-Pipe je vyráběn z tvrzeného PVC, dodává se v barvě světle šedé a čistě bílé.

Rychlé a bezpečné upevnění kabelů na plynosilikátové stěny prvky 910/GN a 910/GD

Speciálně pro upevnění tenkostěnných prvků, např. kabelových kanálů, nabízí firma OBO kolík 910/GN. Výhoda pro uživatele spočívá v tom, že nemusí vrtat ani šroubovat. Kolík se zatluče kladivem, přičemž kónické plošky zajistí rozevření ve zdi a tím stabilní rychlé a bezpečné ukotvení. Kolíky z polyamidu se dodávají v délce 37 mm a příčném průřezu 4,2 × 7,5 mm, což odpovídá velikosti otvorů ve dnech kanálů OBO řady WDK a GEK.

Obecně pro montáž na plynosilikátové stěny lze použít hmoždinku 910/GD rozměru 6 × 35 mm nebo 8 × 50 mm (obr. 2). Hmoždinky z polyamidu vyztužené skleněným vláknem lze díky jejich mechanické pevnosti přímo natlouci kladivem do plynosilikátových tvárnic pevnostní třídy G2 a G4 bez nutnosti předvrtávat otvory. Mez pevnosti i v nejhorším plynosilikátu třídy G2 je 0,2 kN.

Obr. 3.

Obočná krabice do vlhkého prostředí B9/T

I tato krabice byla zkonstruována na základě požadavků praxe k univerzálnímu použití v elektroinstalacích. Krabice B9/T (obr. 3) je vyrobena ze dvou různých plastových komponent bez příměsi halogenidů. Krabice a víčko jsou vyrobeny z tvrdého plastu, který zajišťuje pevnost. Měkčí plast je použit v místech budoucích průchodů a jako těsnění víka. Krabice je opatřena osmi vývody se závitem Pg 16 nebo metrickým závitem M20 × 1,5. Závitové vývody jsou zaslepeny průraznou membránou, která i při proražení pouhým kabelem zajistí krytí IP67.

V případě montáže vývodek OBO typu VTEC (obr. 4) je možné membránu zcela odstranit, vývodka pak zajistí ochranu proti vytržení a stupeň krytí rovněž IP67. Konstrukce odbočné krabice umožňuje univerzální použití v případě běžných montáží na zeď a strop. Na kabelové nosné systémy OBO KTS je možné osadit krabice na montážní desky mimo prostor určený pro kabely. Krabici lze opatřit svorkou VBX/KL60, upevněnou na dno v libovolné poloze v rozsahu 360°. Celý výrobek je zhotoven ze světlešedého polyprolylenu (RAL 7035) bez příměsi halogenidů.

Obr. 4.

Kabelové vývodky VTEC

V širokém programu vývodek nabízí OBO Bettermann kabelové vývodky řady VTEC (obr. 4), a to i pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu. Vývodky této řady jsou dodávány ve všech možných provedeních a rozměrech: v plastu i kovu, se závity řady Pg i metrickými. Vývodky typu Ex vyhovují platným technickým normám.

Další vývodky z řady VTEC VM nabízejí nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení v tahu a utěsnění vývodů. Speciální lamelová technika dosahuje stupně krytí IP68 a mimořádně širokého těsnicího rozsahu. Například: VTEC VM M12 × 1,5 zajistí krytí IP68 pro průměry kabelů 3,5 až 7 mm. Závity kabelových vývodek jsou metrické a kvalita utěsnění se s časem nemění. Optimální řešení závitu (stoupání) zaručuje trvalou odolnost proti vibracím. Vývodky se vyrábějí z vysoce kvalitního polyamidu neobsahujícího halogeny v barvách světle šedé, stříbrošedé a černé.

Příchytka OBO Rastclip

Obr. 5.

Jedná se o zcela nový způsob upevnění kabelů a instalace vlastní příchytky (obr. 5). Příchytka je obzvláště vhodná pro problémové podklady, jako je např. beton, cihly a silikátové tvárnice. Po vyvrtání otvorů průměru 6 mm lze bez použití nástroje příchytky jednoduše nasunout. Po nasazení kabelu do horní části příchytky se objímka s kabelem ručně zacvakne a tím je kabel připevněn. Rastclip je možné pomocí šroubováku kdykoliv později bez poškození znovu otevřít.

Upevňovací program StarQuick

Je to nový rozsáhlý program kvalitních příchytek (obr. 6) vhodných především pro venkovní použití, jako jsou garáže, mosty a otevřené venkovní konstrukce. Vlivy počasí zde nehrají žádnou roli. Příchytky jsou vyrobeny z polyamidu stabilizovaného proti UV záření a povětrnostním podmínkám. Program zahrnuje prvky třinácti různých rozměrů s rozsahem upnutí 10 až 65 mm. Umožňuje bezproblémovou instalaci různých trubkových a kabelových soustav. Systém lze použít pro plastové i kovové trubky a je vhodný pro elektrické i sanitární instalace. Obr. 6. Montáž probíhá rychle, bez komplikací a hlavně bez nářadí. Jednotlivé příchytky lze spojovat drážkovanými boky do nekonečných řad. Upevnění je možné i na profilových lištách a zajišťuje vysokou zatížitelnost a stabilní polohu trubek.

Systém nosníkových svorek OBO

V posledních několika letech přibývá zvláště průmyslových staveb a hal, jejichž konstrukce jsou navrhovány z pozinkovaných konstrukčních profilů montovaných jako stavebnice přímo na stavbě. Vyvstává problém, jak na tyto povrchově upravené konstrukce montovat nejenom elektrické instalace. Při klasickém způsobu vrtáním a navařováním různých konstrukcí by došlo k poškození ochranné zinkové vrstvy. OBO Bettermann dodává celou řadu nosníkových svorek, jejichž základem je násuvný třmen z pérové pozinkované oceli se zpětnými háčky. Tyto třmeny se nasouvají na pásnice tzv. Iprofilů a na další nosné prvky. Široká nabídka svorek umožňuje kotvení závitových tyčí, tzv. Cprofilů, trubek, řetízků, ocelových lan, pásků apod. Pro velká zatížení jsou vhodné šroubovací svorky buď lisované typu TK 213 nebo odlitky FL3 s mezí pevnosti 9,3 kN.

Víceúčelová hmoždinka OBO

Již desetiletí vyráběné hmoždinky OBO (obr. 2) slouží pro upevňování do různých materiálů. OBO představuje několik hmoždinek v jedné. Tělo hmoždinky má různě velké průměry dříku. Tyto průměry vymezují rozsah použití. Pro standardní upevnění v otvorech o průměru 6, 7 a 8 mm nyní stačí pouze jedna hmoždinka. Do předvrtaného otvoru, např. 6 mm, se přesně vejde část dříku s minimálním průměrem. Po zasunutí se zúží zbylá část a přizpůsobí se menšímu průměru. Zde se použije šroub 4 mm. Hmoždinka se však vejde i do otvoru 8 mm, přičemž se použije šroub 6 mm, který rozpíná dřík hmoždinky s větším průměrem. Praktická výhoda je, že je zapotřebí menší počet velikostí hmoždinek a přitom se dosáhne spolehlivého upevnění i v nekvalitně vyvrtaných otvorech. Nové hmoždinky se vyrábějí ve dvou různých velikostech z vysoce kvalitního polyamidu neobsahujícího halogeny.

Bližší informace podají pracovníci OBO Bettermann

OBO BETTERMANN Praha s. r. o.
Modletice 81
P. O. Box 96
251 01 Říčany
tel.: 323 610 111
fax: 323 610 120
e-mail: info@obo.cz
http://www.obo.cz