časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nejnovější generace měničů kmitočtu nabízí nové funkce a standardy

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Nejnovější generace měničů kmitočtu nabízí nové funkce a standardy

Ing. Hynek Václavík,
Danfoss s. r. o.

VLT® AutomationDrive FC 300 představuje novou generaci měničů kmitočtu umožňující řídit celé spektrum pohonů – od standardních až po servomechanismy – na jakémkoli stroji nebo výrobní lince. VLT® AutomationDrive FC 300 je první série nové generace měničů a brzy budou následovat série FC 100 A FC 200.

VLT® AutomationDrive FC 300 nabízí nové funkce jako např. automatické vylaďování chodu motoru a automatickou sebekontrolu. Součástí tohoto produktu jsou také systémy aktivního vyhledávání poruch a včasného varování a tyto funkce lze nastavit tak, aby vyhovovaly potřebám konkrétních aplikací. Logický regulátor provozu, vestavěný do standardních měničů, nabízí široké spektrum základních PLC funkcí, zatímco volitelný regulátor VLT® MCO 300 nabízí kompletní nabídku PLC funkcí.

Obr. 1.

Možnost připojení k jakémukoli zařízení

VLT® AutomationDrive lze snadno upravit pro jakýkoli střídavý motor a zařízení. Je možné jej používat u samostatných zařízení nebo pro celou výrobní linku. S použitou špičkovou technologií je implementace, provoz, rekonfigurace a údržba snazší než kdy dříve. Uživatelé si navyknou používat VLT® AutomationDrive téměř okamžitě, protože každý model je vybaven dobře známým špičkovým uživatelským rozhraním VLT®.

Splní každé přání

AutomationDrive FC 300 je první sérií nové modulární koncepce měničů Danfoss, která je vysoce adaptabilní a programovatelná. Splňuje normu IEC 61131-3 pro otevřené programovací jazyky a dobře komunikuje se všemi běžnými standardizovanými platformami.

Při modifikaci aplikace lze softwarové a hardwarové moduly měniče snadno konfigurovat tak, aby vyhovovaly provedeným modifikacím. Díky vestavěnému regulátoru provozu je možné VLT® AutomationDrive velice snadno přizpůsobit a rekonfigurovat podle přání a potřeb zákazníka.

Spolehlivý měnič kmitočtu

VLT® AutomationDrive obsahuje systém včasného varování, který za uživatele provádí nejkritičtější úkoly. Tyto systémy upravují chod zařízení tak, aby obsluze poskytly dostatek času na reakci a zabránily vzniku škod a zdržení a zároveň tím prodloužily využitelný čas. VLT® AutomationDrive je vysoce odolný vůči opotřebení. Zranitelné součástky, jako například ohebné interní spoje, byly eliminovány a volitelné přípojné moduly mají samostatné kryty.

Jeden systém řídí všechno

Společnost Danfoss se rozhodla vytvořit novou generaci měničů kmitočtu s jediným systémem, který řídí celé spektrum operací, od jednoduchého řízení rychlosti až po sofistikované servomechanismy. Tyto měniče kmitočtu lze použít u jakéhokoli typu střídavého motoru na jakémkoli zařízení nebo výrobní lince. Výhody této koncepce pro zákazníka jsou četné a značné. Např. všechny verze používají stejné rozhraní. Jakmile se uživatel naučí programovat a ovládat jeden měnič, bude schopen používat i všechny ostatní verze této generace. Znalost jednoho tedy znamená znalost všech. Jakmile je nový měnič kmitočtu AutomationDrive nainstalován na zařízení nebo výrobní linku, programování, provoz a údržba se rychle stanou rutinními a snadnými úkoly. Zaměstnanci tak ušetří drahocenný čas, protože mohou u všech modelů použít stejné procedury pro splnění jednoduchých i komplikovaných úkolů.

Obr. 2.

Konfigurace podle potřeb zákazníka

Modularita je jedním ze základních kamenů nové generace měničů kmitočtu VLT®AutomationDrive. Nabízí vysoký stupeň efektivnosti z hlediska nákladů, protože měniče kmitočtu mohou být změněny a přestavěny podle měnících se potřeb zákazníka. Standardní model zakoupený nyní lze později vylepšit s pomocí dodatečně zakoupených modulů nebo doplňkově nabízeného softwaru a rozhraní, které nabízí vysoce sofistikované funkce. Stačí jen připojovat další a další moduly jako u dětské stavebnice.

Standardní měnič VLT® AutomationDrive má řadu funkcí vlastní optimalizace, které umožňují jeho provozování na většině běžných průmyslových aplikací pouze s firemně přednastavenými parametry. Doplňkově nabízené moduly pak umožňují použití i na velmi speciálních zařízeních a strojích. Nová generace měničů VLT® AutomationDrive tak nabízí vysoce efektivní řešení s dostatečným výkonem a doplňkovými moduly, které dokonale uspokojí individuální a měnící se potřeby každého zákazníka.

Kompatibilita s existujícími produkty

VLT® AutomationDrive FC 300 byl navržen tak, aby byl v maximální možné míře kompatibilní se systémem řízení pohonu VLT dosud existujícím u zákazníka. Ať už systém řízení pohonu zahrnuje zařízení jiných výrobců, nebo starší produkty firmy Danfoss, nebo kombinaci obojího, VLT® AutomationDrive je tím správným řešením. I uživatelské rozhraní bude obsluze okamžitě povědomé, neboť se jedná o modernizovanou verzi dobře známého špičkového uživatelského rozhraní používaného u měničů kmitočtu VLT.

Velikost montážní plochy měničů generace VLT®AutomationDrive je stejná nebo menší než u měničů řady VLT® 5000 a VLT® 2800, což umožňuje snadnou výměnu a montáž těsně vedle sebe v řadách. Uživatel může dokonce i nadále používat stejné řídicí tabulky a schémata elektrického zapojení, protože každý měnič nové generace lze naprogramovat tak, aby byly stejné funkce na svorkách pod stejným číslem jako u již nainstalovaných starších měničů VLT®.

Kompatibilita s budoucími produkty

Díky otevřenému modulárnímu designu může být VLT® AutomationDrive snadno přizpůsoben, aby splňoval budoucí technologické požadavky. Již nyní je plně kompatibilní s technologiemi, jako je Ethernet a PCMCIA, umožňující dálkové ovládání a programování. Je připraven i na budoucí řešení na bázi umělé inteligence. Do výroby se připravuje modul BluetoothTM, který nabídne možnost mobilního připojení k měniči AutomationDrive. S pokračujícím rozvojem techniky bude brzo možné měnič AutomationDrive, který si dnes zakoupíte, monitorovat, ovládat a nastavovat přes Internet, mobilní telefon nebo PDA. Až budou uvedeny na trh moduly, které tyto funkce budou nabízet, stačí je koupit a připojit k měniči.

Budoucí kompatibilita nové generace měničů AutomationDrive je podpořena aktivní účastí společnosti Danfoss v řadě mezinárodních odborných komisí a výzkumných týmech, které se zabývají budoucími průmyslovými standardy. To vše napomáhá inovačnímu úsilí společnosti Danfoss a poskytuje neustále nové přínosy a konkurenční výhody našim zákazníkům.

Přátelský k uživateli

VLT® AutomationDrive přichází s unikátním uživatelským rozhraním, které dramaticky zlepšuje komunikaci mezi člověkem a strojem. Toto uživatelské rozhraní podporuje řadu jazyků včetně češtiny, dokáže zobrazit všechny typy abeced a může být nastaveno podle individuálních potřeb zákazníka. Nastavení měniče AutomationDrive je dále zjednodušeno špičkovým nastavovacím PC softwarem VLT®.

Rozhraní LCP používané u měničů VLT® AutomationDrive nabízí tři úrovně podle různých skupin uživatelů: základní, zkušení a pokročilí. Základní úroveň zobrazuje informace, jako např. frekvenci, otáčky a provozní proměnné nastavené uživatelem (např. průtok a tlak). Stisknutím tlačítka se zobrazí stručné menu pro zkušenější uživatele. V tomto menu lze naprogramovat konkrétní nastavení pro každé jednotlivé zařízení. Pro pokročilé uživatele je k dispozici kompletní menu. Toto menu obsahuje všechny dostupné parametry ve snadno použitelném formátu. Texty nápovědy (Help) v rámci tohoto menu obsahují definice jednotlivých parametrů.

Obr. 3.

Bezporuchová instalace

VLT® AutomationDrive byl navržen s cílem zajistit bezporuchovou instalaci a provoz. Je minimálně stejně odolný jako předchozí generace měničů Danfoss, možná i více. Jeho odolnost je nesnadné vyčerpat. Optimální výkon je snadno dosažitelný díky inteligentním spojům a automatickému vylaďování chodu motoru, včetně automaticky prováděné sebeanalýzy. VLT® AutomationDrive učinil ovládání a provoz mnohem snazším. Každý dokáže vyměnit poškozený měnič kmitočtu AutomationDrive a nastavit nový měnič stisknutím několika málo tlačítek. Menší měniče mohou být demontovány tak, že doplňkové moduly a konektory zůstanou nepoškozeny a i nadále připojeny ke všem vodičům, připraveny k použití u náhradního měniče. Kompletní nastavení lze do náhradního měniče přehrát přes rozhraní LCP, PCnástroje nebo Fieldbus.

Inteligentní Logický regulátor provozu

Každý VLT® AutomationDrive má vlastní „mozkové“ centrum zvané Logický regulátor provozu, který zvládá základní PLC funkce. Regulátor provozu umožní uživateli opustit koncepci centrálního regulátoru PLC a ovládat všechny měniče kmitočtu a motory z obyčejného terminálu. Jednou z největších výhod vestavěného Logického regulátoru provozu je jeho snadná programovatelnost. Lze jej snadno naprogramovat bez jakéhokoli předchozího školení.

Doplňková nabídka zahrnuje univerzální programovatelný regulátor „VLT® Programmable Logic Controller MCO 300„, regulátor specificky pohonářských aplikací „VLT® Motion Control PLC MCO 310„, doplňkové vstupy/výstupy a širokou nabídku komunikačních protokolů Fieldbus.

Doplňkově nabízený univerzální programovatelný regulátor VLT® Programmable Logic Controller je kompatibilní s normou IEC 61131-3 a umožňuje uživateli převést úplnou kontrolu zařízení na měnič kmitočtu samotný. Tím se ušetří velké množství kabelů a zároveň to umožní přímý přístup v reálném čase ke všem parametrům měniče pro celé spektrum ovládacích a kontrolních funkcí.

Inteligentní kontrolní systémy a systém chlazení

VLT® AutomationDrive nabízí inteligentní varovné systémy, včetně automatické sebekontroly, monitorování motoru, systémů včasného varování a inteligentního systému chlazení. Tyto systémy a celková kvalita měniče VLT® AutomationDrive prodlužují celkovou bezporuchovou provozní dobu zařízení.

Řešení vytvořené pro dokonalý výkon

Společnost Danfoss věnovala při vývoji nových měničů kmitočtu vždy velkou pozornost požadavkům, které přináší pokračující automatizace výroby, dále potřebě sofistikovanějšího ovládání měničů kmitočtu ve výrobních provozech a provozním požadavkům na výkon v různých prostředích po celém světě. Důkladné znalosti potřeb zákazníků dokáže využít při vývoji inovačních, aplikačně orientovaných řešení nastavitelných podle přání zákazníka a odolných vůči jakýmkoli prostředím. Všechny produkty jsou vytvořeny tak, aby podávaly dokonalý výkon a odolávaly každodennímu působení i nejnáročnějších pracovních prostředí. Toto jsou kvality, které učinily ze společnosti Danfoss světovou jedničku mezi výrobci měničů kmitočtu. Firma Danfoss zajišťuje servis svých výrobků ve 120 zemích světa.

Danfoss s. r. o.
V Chotejně 15/765
102 00 Praha 10
tel.: 283 014 111
fax: 272 701 753
e-mail: danfoss.cz@danfoss.com
http://www.danfoss.com/drives