časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Národní technické muzeum úspěšně zlepšuje podmínky pro uchování a prezentaci sbírek

Národní technické muzeum | www.ntm.cz

Národní technické muzeum i v době koronavirové epidemie pokračuje v úsilí o zlepšení podmínek pro uchování a prezentaci sbírek. V depozitárním areálu NTM v Čelákovicích zahájilo stavební práce na čtvrté moderní depozitární hale CD04 a objektech pro zvýšení zabezpečení a zlepšení uložení sbírkových předmětů muzea. Ve čtvrtek 13. května 2021 proběhlo v Čelákovicích za přítomnosti ministra kultury Lubomíra Zaorálka slavnostní poklepání na základní kámen.

„Právě jsme učinili první krok k nové a moderní depozitární hale Národního technického muzea. Péče o sbírky a jejich bezpečnost je tou méně viditelnou, ale zásadní částí muzejní práce. Díky moderní péči o sbírkové předměty můžeme nejen my, ale i další generace obdivovat práci našich předků, zamýšlet se nad jejich důvtipem, umem i fantazií,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Generální ředitel NTM Karel Ksandr doplnil: „I ve složité době epidemie nepolevujeme v péči o naše sbírky. Jsem velice rád, že se nyní na tomto poli podařilo dosáhnout dalších úspěchů a rád bych kolegům poděkoval za jejich dlouhodobou aktivní práci. Současně bych chtěl potvrdit, že ani v této složité době v NTM neomezíme odbornou činnost muzea, se kterou péče o sbírky úzce souvisí. Bez adekvátního uchovávání sbírek je také nemyslitelná jejich prezentace veřejnosti.“

Národní technické muzeum spravuje na 77 000 předmětů, které dokládají vývoj techniky, průmyslu, dopravy, architektury a vědy na našem území. Sbírkové předměty odborně zpracovává a získané poznatky prezentuje nejširší veřejnosti. Dlouhodobě klade důraz na rozvoj depozitárních prostor, kde jsou sbírky uloženy, a na ochranu a restaurování jednotlivých sbírkových předmětů tak, aby byla uchována jejich hodnota do budoucnosti a aby mohly být vystavovány. Pro potřeby železniční sbírky byl v roce 2012 zakoupen Železniční depozitář NTM v Chomutově, naprostá většina sbírkových předmětů NTM je však vedle expozic v Praze na Letné a v pobočce muzea v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích uložena v depozitáři v Čelákovicích.

Depozitární areál NTM v Čelákovicích se rozkládá na pozemcích o celkové ploše cca 77 000 m², které byly pro potřeby muzea získány v 60. letech 20. století. Na této ploše bylo od této doby až do roku 2012 vybudováno celkem 11 depozitárních objektů, přičemž je zde prostorová kapacita ještě pro několik dalších budov, jak vyplývá z posledního generelu rozvoje areálu z roku 2015.

Nyní začala nová etapa dlouhodobého rozvoje depozitárního areálu NTM v Čelákovicích a výstavba dalších objektů pro zlepšení uchování a správu sbírkových předmětů. Návrh a projektová dokumentace nových depozitárních objektů, vstupního objektu a celkový generel areálu byly zpracovány v architektonickém ateliéru ARN STUDIO z Hradce Králové.

„Depozitární haly NTM na okraji Čelákovic jsou inspirované technickou poetikou letištních hangárů na zelených loukách a civilistním světem malíře Kamila Lhotáka, rovněž milovníka techniky. Kompaktní vnější fasáda depozitárních hal v sobě uchovává technické poklady. Veškeré stavební, architektonické a dispoziční úpravy jsou podřízeny principu bezpečnosti a stability vnitřního klimatu. Hlavním úkolem depozitárních hal je poskytovat dlouhodobou ochranu sbírkovým předmětům, pro které jsou určeny, aby mohly být v neporušeném stavu uchovány pro budoucí generace, zkoumány a využívány k šíření vědomostí. Vstupní pavilon bude svým významem velice důležitý kontrolní bod, do kterého budou směřovat veškeré informace z areálu. Architektonické řešení reflektuje materiály použité na nově realizovaných stavbách v areálu. Organický přesný eliptický tvar odkazuje na dynamiku a techniku vzdušných i vodních plavidel. Kovová fasáda bude schopna reagovat na oslunění. Motoricky ovládaný systém zastínění, který zajistí příjemné pracovní prostředí v průběhu celého roku a další prvky současných technologických systémů by měly posunout stavbu k minimální provozní energetické náročnosti“, uvedl Ing. arch. Jiří Krejčík, ARN STUDIO.

V rámci projektu „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice“ (reg. č. CZ.06.3.33/0.0/ 0.0/16_026/0001625), podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), NTM úspěšně dokončilo zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele stavebních prací – Hala CD04“ a uzavřelo smlouvu o dílo s vybraných dodavatelem, společností IMOS Brno, a. s. V následujících dvou letech v areálu NTM v Čelákovicích budou probíhat stavební práce a vznikne tak dlouho očekávaná a potřebná v pořadí již čtvrtá moderní depozitární hala CD04, která konstrukčně a dispozičně navazuje na osvědčené dvě poslední depozitární haly CD02 a CD03 postavené a zprovozněné v letech 2009 až 2012. Celková užitná plocha pro uložení sbírkových předmětů nové haly CD04 bude činit 2 500 m². Hala CD04 zlepší podmínky uložení sbírkových předmětů NTM a v neposlední řadě také umožní realizaci projektu vybudování Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE NTM) na Masarykově nádraží, o jehož financování bylo rozhodnuto Usnesením vlády České republiky č. 53 ze dne 21. ledna 2019. V areálu budoucího MŽE NTM, v prostorách bývalého depa kolejových vozidel Nádraží Praha – střed, jsou v současnosti umístěny sbírkové předměty, které bude možno přemístit do nově vybudované haly CD04 v Čelákovicích. Cena za CD04: 114 mil. vč. DPH. Přibližně 85 % je hrazeno z prostředků Evropské unie.

[Tiskové materiály NTM.]