časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Národní technické muzeum rozšířilo svou výjimečnou chemickou laboratoř

Národní technické muzeum | www.ntm.cz

... o mikroskop pro prvkovou analýzu

Chemická laboratoř NTM získala s finanční podporou ochranného svazu autorského Gestor ke své práci nový optický mikroskop Leica DM6 spojený s metodou elementární analýzy LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Přístroj kromě mimořádně kvalitních snímků s vysokou hloubkou ostrosti umožňuje prvkovou analýzu v mikroměřítku na základě výběru analyzovaného bodu v plnohodnotném optickém zobrazení. Je přínosem především pro analýzu anorganických pigmentů, kovových povlaků, kovů a slitin. Přístroj tohoto typu je zatím jediný v České republice.

mikroskop pro prvkovou analýzu

Karel Ksandr, generální ředitel NTM říká: „Velice si vážím toho, že v NTM pracuje tak výjimečné pracoviště, jako je chemická laboratoř. Jeho analýzy jsou předpokladem pro práci našich restaurátorů a konzervátorů, kteří mají na starost ochranu našeho sbírkového fondu. Význam tohoto vědeckého pracoviště přesahuje nejen rámec NTM, ale i ostatních muzejních pracovišť v České republice.“

Ivana Kopecká, vedoucí oddělení preventivní konzervace NTM, upřesňuje: „Podstatnou část práce laboratoře tvoří materiálové analýzy sbírkových a historických materiálů. Laboratoř spolupracuje při dokumentaci stavu degradace sbírkových předmětů a dokumentaci historických výrobních technologií. V posledních letech zpracovávala průměrně 300 vzorků za rok. Jen část z nich odpovídá na požadavky NTM. Podstatná část analýz je spojena s potřebami restaurátorského průzkumu menších muzeí, některých středních i vysokých škol zaměřených na restaurování i řady soukromých restaurátorů, pracujících na obnově movitých i nemovitých památek. Některé speciální analýzy provádí laboratoř i pro kolegy ze zahraničí v rámci vědecké spolupráce na společných publikacích.“