časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Náročné světelné scény a jejich ovládání

Ing. Jiří Ullsperger, HDL Automation, s. r. o | www.hdl-automation.cz

Řešení rozvodů pro ovládání světel je rutinní záležitost, kterou řeší dnes a denně každá odborná elektroinstalační firma. V nejjednodušším provedení nejde o nic jiného než o spínání jednoho či více světelných okruhů kontaktními vypínači. Situace se komplikuje s nástupem dvou dalších požadavků, a to regulace jasu (stmívání) a případně automatické regulace jasu.

Obr. 1. Příklad nástěnného ovladače HDL řady iTouch; individuálně nastavitelné barvy podsvícení dotykových bodů indikují stav zapnuto/ vypnuto
Obr. 1. Příklad nástěnného ovladače HDL 
řady iTouch; individuálně nastavitelné barvy podsvícení dotykových bodů indikují stav zapnuto/ vypnuto

Regulace jasu vyžaduje stmívače, které mohou být v provedení jednoúčelového přístroje nebo jako systém využívající světelné sběrnice, nejčastěji DALI. Použití sběrnice DALI je čím dál běžnější a její přednost se projeví tehdy, když je nutné ovládat větší množství světel, i když jde jen o pouhé zapínání a vypínání bez požadavku na stmívání.

V případech většího množství světel s určitými nároky na ovládání případně i automatickou regulaci jasu není klasické řešení pomocí samostatných vypínačů nebo stmívačů optimální. Realizovatelné jistě je, ale za cenu většího počtu samostatných přístrojů, a tedy i nákladů na materiál a vyšších nákladů za instalaci. Nasazení sběrnice DALI navíc klade požadavek na použití speciálních ovládacích prvků DALI, (nejsou v ceně kolébkového vypínače) a přitom nevyřeší případné zákaznické požadavky na automatickou regulaci jasu, které jsou čím dále častější. Obvyklými požadavky uživatelů je vyrovnávání jasu v místnosti při změně jasu venkovního osvětlení. V jednodušším případě se jedná o sepnutí osvětlení při poklesu okolního jasu, nebo řízení osvětlení podle denní hodiny či přítomnosti osoby, anebo dokonce určitá kombinace všeho vyjmenovaného. Je zřejmé, že poslední zmíněné funkce už jednoúčelovou elektronikou řešit nejdou, a proto se užívá systémů pro automatizaci budov, známých též pod marketingovým pojmem chytré domy (obr. 1). Těchto systémů je celá řada, od tzv. proprietárních (tudíž na 90 % nekompatibilních s jinými výrobci) po jediný celosvětově normalizovaný systém KNX. Jednou z překážek využití takového systému je jeho nastavení, které vyžaduje vyšší kvalifikaci, někdy dokonce jednoduché programování.

Obr. 2. Výrobní hala tiskárny Akcent s osvětlením LED a automatickým řízením jasu
Obr. 2. Výrobní hala tiskárny Akcent s osvětlením LED a automatickým řízením jasu

Systém Buspro značky HDL vyniká mezi řadou systémů pro automatizaci budov stavebnicovou koncepcí, která snižuje náklady na nezbytné minimum, a dále právě jednoduchostí nastavení. Systém Buspro byl vyvinut s ohledem na potřeby odborníka v oboru elektrických instalací, který nemá čas ani úmysl se pouštět do studia programování, a proto systém omezuje požadavky na nastavení na minimum. Systém přitom zajistí i pokročilé funkce osvětlení požadované uživatelem. Průměrně kvalifikovaný elektromontér, za předpokladu běžné orientace v OS Windows, je schopen nasazovat Buspro do svých realizací po dvoudenním školení, které český distributor tohoto systému (firma HDL Automation, s. r. o) nabízí zdarma.

Systém Buspro se používá celosvětově, ilustrativním příkladem použití v České republice jsou nedávné instalace provedené firmou L. Kret, s. r. o. Jedna z nich je rekonstrukce osvětlení tiskárny Akcent v Praze (obr. 2). Vzhledem k povaze výroby je na kvalitu osvětlení kladen důraz, přičemž úspory energie byly také na pořadu dne. Proto byly použity kvalitní zdroje LED se stmíváním řízeným analogovým napětím 0 až 10 V. Řídicí napětí poskytuje patřičný modul Buspro (HDL-MRDA0610.432). Všechny další komponenty řízení Buspro včetně ovládacího nástěnného panelu s displejem jsou spojeny v libovolném pořadí čtyřžilovým sdělovacím kablíkem, sloužícím jako systémová sběrnice. Osvětlení je ovládané panelem Buspro s displejem (obr. 3). Kromě ručního přepnutí na požadovanou úroveň světla lze zvolit režim AUTO, kdy se úroveň osvětlení udržuje v optimální hladině, která je měřená senzorem světelné intenzity Buspro. Výsledkem, kromě zajištění světelné pohody, je úspora elektřiny.

Obr. 3. Nástěnný panel v tiskárně umožní zapnout 2 úrovně osvětlení anebo přepnout na automatickou regulaci
Obr. 3. Nástěnný panel v tiskárně umožní zapnout 2 úrovně osvětlení anebo přepnout na automatickou regulaci

Jiným příkladem úspěšného nasazení systému Buspro je ovládání osvětlení Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi. Zadáním provozovatele bylo tlumit světla ve čtyřech úrovních a možnost blokování ovladače umístěného v hale z hlavního ovladače v recepci. Žádaná vlastnost je v systému Buspro snadno nastavitelná a současně lze na displejích ovladačů zobrazovat symboly odpovídající stavu osvětlení (obr. 4). Rekonstrukcí výrazně poklesly náklady na elektřinu. Např. při natáčení zápasu pro ČT Sport postačovala úroveň 70 % osvětlení.

Obr. 4. Osvětlení Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi a způsob jeho ovládání
 
Obr. 4. Osvětlení Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi a způsob jeho ovládání

V obou uvedených případech byl k ovládání použit typ nástěnného panelu řady DLP, což je jeden z mnoha, které Buspro nabízí. Vybírat lze z panelů s displejem a bez displeje, s dotykovým ovládáním nebo s klasickými tlačítky atd.

Více informací lze nalézt na adrese: https://b2b.hdl-automation.cz/cz/produkty/buspro/ovladaci-panely