časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Napájecí zdroje do průmyslu a rozváděčů

číslo 4/2004

AMPER 2004

Napájecí zdroje do průmyslu a rozváděčů

Jiří Váša,
SCHMACHTL CZ

Společnost Gebr. Frei GmbH&Co. z Albstadtu v Německu se zabývá elektrotechnikou. Na veletrhu SPC/IPC/Drives uvádí novou řadu svých napájecích zdrojů Competent Cosmo.

Tato řada je dalším vývojovým stupněm skupiny primárních spínaných zdrojů (PSMU) vhodných k montáži na lištu DIN, které na trhu zaznamenávají úspěch již déle než šest let. Výkon jednofázových zdrojů je v rozmezí 48 až 480 W, výkon třífázových zdrojů je 240, 480 a 960 W. Všechny zdroje poskytují standardní výstupní napětí 24 V DC, které je v současnosti považováno za standardní stejnosměrné regulační napětí.

Obr. 1

Více prostoru ve skříni

Hlavním rysem nové řady napájecích zdrojů, které byly vyvinuty tak, aby především odpovídaly potřebám zákazníků, je jejich úzký formát – na liště DIN zabírají pouze minimální prostor. Šířka zdroje o výkonu 48 W je pouze 45 mm, zdroje o výkonu 240 W je 70 mm a zdroj o výkonu 480 W je šířky pouze 86 mm. Vztaženo k výkonu se jedná o jedny z nejmenších zdrojů 24 V na trhu.

Dalším jejich významným rysem jsou chráněné vstupní svorky, které je nutné po zapojení přívodních kabelů uzavřít. Připojení vstupů je proto spolehlivé a bezpečné. Zároveň se minimalizuje možnost kontaktu uživatele s nebezpečným vysokým primárním napětím. Zdroje se jmenovitým výstupním proudem menším než 10 A DC jsou pro zkrácení doby montáže vybaveny spolehlivými pružinovými zásuvnými kontakty. Zdroje mají plnou ochranu proti přetížení, vysokým okolním teplotám i nepříznivým provozním podmínkám a jsou vybaveny dokonalými omezovači teploty. To znamená, že výstupní polovodiče jsou dokonale chráněny proti nadměrným teplotám a při přetížení zařízení nedochází k poškození výstupního obvodu.

Důraz na bezpečnost

Zdroj je vybaven automaticky regulovaným omezovačem výstupního výkonu. Jakmile vstupní napětí dosáhne 110 až 120 % jmenovité hodnoty, výstupní napětí se sníží. Při zvýšené zátěži pracuje zařízení ve „škytacím„ (impulsním) režimu. To znamená, že při překročení jmenovitého výstupního výkonu se výstupní napětí automaticky odpojí. Po odstranění poruchy (přetížení nebo zkratu na výstupu) se zdroj automaticky znovu spustí. Ruční opakované spuštění není zapotřebí. Výstupní obvod je mezitím napájen krátkými impulsy. Výhodou této ochrany je, že v případě přetížení nebo poruchy se spotřebovává jen minimální množství elektrické energie. Nebezpečí přehřívání je ve srovnání se zdrojem vyššího výstupního výkonu nebo napětí podstatně menší.

Externím potenciometrem může koncový uživatel nastavovat výstupní napětí zdrojů v rozmezí 80 až 120 % jmenovité hodnoty.

Jestliže se zdroje používají v paralelním režimu, lze pro regulaci výstupního výkonu seřizovat symetrii na výstupech. Běžným požadavkem je nastavení výstupů podle požadavků zátěže tak, aby zdroje poskytovaly konstantní výstupní výkon. Přesnost nastavení výstupního napětí je ±1 % jmenovité hodnoty napětí. Jestliže se zdroje používají v paralelním režimu, lze zatížení napájecího zdroje seřídit tak, aby co nejlépe odpovídalo rozložení a vyvážení zátěže.

Zvlnění výstupního napětí je velmi malé. Absolutní hodnota zvlnění je maximálně 50 mV.

Jestliže se zdroje používají k nabíjení paralelně zapojených baterií nebo baterií připojených dlouhými vodiči, lze výstupní napětí zvýšit na hodnotu v rozmezí 23 až 30 V. Napětí se seřizuje potenciometrem umístěným v přední části zdroje napájení. Tento zdroj je vybaven ochranou proti vybíjení baterií při svém vypnutí.

Aby byla zaručena funkce zdrojů ve všech typech prostředí a aplikací, mají zdroje vysoký stupeň odolnosti proti rušení v náročných průmyslových prostředích (podle EN 61000-6-2) a potlačování rušení na rádiových kmitočtech (třída B podle EN 55022). To znamená, že zdroje lze používat v domácnostech i v průmyslových oblastech – emisní zkoušky jsou v souladu s EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Zdroje napájení odpovídají mezinárodním normám: EN 60950/UL, 1950/UI508 a CSA C22.950.

Vysoká účinnost

Účinnost zdrojů je přibližně 90 %. To představuje minimální škodlivý dopad na okolní teplotu. Zároveň lze proto očekávat delší životnost zařízení.

Stav zdrojů signalizují dvě luminiscenční diody (LED). Zelená značí běžnou funkci a červená přetížení. Volitelným doplňkem je přídavný monitor se speciálními funkcemi, jako např. dálkovým ovládáním, signalizací přetížení, poruchy napájení a vypínáním impulsního režimu na výstupu při detekované poruše.

Všechny schopnosti z hlediska integrace zdrojů napájení tedy odpovídají požadavkům řídicích a regulačních obvodů nejnovějších konstrukcí. Na základě požadavků koncových uživatelů jsou zdroje vybaveny i bohatou škálou nových funkcí. Navíc jsou velmi spolehlivé (jak tato známá řada napájecích zdrojů během let prokázala). Z uvedených informací vyplývá, že popisovaná nová řada přístrojů patří mezi nejefektivnější napájecí zařízení 24 V DC pro využití ve strojírenství a při řízení a regulaci.

Zdroje v České republice a na Slovensku dodává společnost SCHMACHTL CZ. Podrobnější informace zájemci naleznou v jejím nejnovějším katalogu nebo na adrese

Schmachtl CZ s. r. o.
Vídeňská 185
252 42 Vestec u Prahy
tel.: 244 001 500
fax: 244 910 700
e-mail: office@schmachtl.cz
http://www.schmachtl.cz