časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Napájecí systém Sirius Cage Clamp společnosti Siemens

|

číslo 8-9/2005

Napájecí systém Sirius Cage Clamp společnosti Siemens

Ing. Zdeněk Bekr, Siemens, s. r. o

Elegantní řešení pro napájení a rozvod energie k několika jističům nebo kompletním motorovým spouštěčům do 11 kW představuje napájecí systém Sirius Cage Clamp společnosti Siemens (obr. 1), a to především při bezšroubovém připojení jističů a stykačů pružinovými připojovacími svorkami (tzv. Cage Clamp).

Obr. 1.

Princip

Základem systému je napájecí modul s boční svorkovnicí s bezšroubovým připojením, která je integrována na pravém nebo levém okraji modulu. Maximální průřez napájecího přívodu může být 25 mm2 (s ukončovacími návleky). Na montážní lištu, která je neoddělitelnou součástí napájecího modulu, lze upevnit dva třípólové jističe Sirius 3RV1. Modulární konstrukce napájecího systému dovoluje připojení libovolného počtu jističů pomocí tzv. rozšiřovacích modulů, přičemž součet dílčích proudů jednotlivých jističů může být až 80 A. Elektrické propojení napájecího a rozšiřovacího modulu nebo sousedních rozšiřovacích modulů zajišťuje propojovací konektor. K napájení jednotlivých jističů, popř. motorových vývodů, je určen propojovací modul. Celá sestava napájecího systému se upevňuje na montážní lištu 35 mm (podle EN 50022) nebo šrouby na panel.

Obr. 2.

Obr. 1. Napájecí systém Sirius Cage Clamp – upevnění, rychlé připojení, jednoduché napájení a rozvod energie k pěti motorovým vývodům
Obr. 2. Sestava napájecího systému: 1 – napájecí modul se svorkovnicí, 2 – rozšiřovací modul, 3 – konektor, 4 – zakončovací krytka, 5 – propojovací modul, 6 – adaptér pro stykač

Mezi charakteristické rysy napájecího systému patří snadné připojení a krátká doba montáže. Tyto vlastnosti má napájecí systém díky tomu, že se sestavuje z jednotlivých dílů bez použití nářadí, pouhým nasunutím. Boční napájení systému šetří místo v rozváděči, zastavěná výška přitom je jen o 30 mm větší než při montáži bez napájecího systému.

Sestava napájecího systému

Sestava celého systému je přehledně znázorněna na obr. 2 a jednotlivé díly jsou popsány v následujících odstavcích.

Obr. 3.

Obr. 3. Dva motorové vývody, každý s reverzačním spouštěčem šířky 90 mm

1. Napájecí modul
Slouží k montáži dvou jističů a k třífázovému napájení celé sestavy přívodním kabelem. Dodává se ve verzi s levou nebo pravou třípólovou napájecí svorkovnicí s pružinovými svorkami a se zakončovací krytkou.

2. Rozšiřovací modul
Umožňuje montáž dalších jističů, k nimž přenáší energii prostřednictvím třífázového interního napájecího rozvodu. V nabídce jsou moduly s dvěma nebo třemi montážními pozicemi a propojovacím konektorem.

3. Propojovací konektor
Je určen k elektrickému spojení napájecího a rozšiřovacího modulu nebo sousedních rozšiřovacích modulů. Je součástí dodávky každého rozšiřovacího modulu.

4. Zakončovací krytka
Zajišťuje ochranu před dotykem částí pod napětím na otevřeném konci systému, tzn. že je zapotřebí jen u posledního rozšiřovacího modulu. Je dodávána spolu s napájecím modulem.

Obr. 5.

Obr. 5. Adaptér pro stykač – detail distanční vložky, která tvoří stabilní dosedací plochu k montážnímu panelu

5. Propojovací modul
Rozvádí elektrickou energii k jednotlivým jističům, popř. motorovým vývodům, a to tak, že elektricky spojuje jistič s interním napájecím rozvodem napájecího a rozšiřovacího modulu. K dispozici jsou dvě varianty, jedna pro připojení jističů s pružinovými svorkami do 12 A, tj. k ochraně motorů do 5,5 kW, druhá pro jističe do 25 A (11 kW), jejichž hlavní obvod má šroubové připojovací svorky.

6. Adaptér pro stykač
Je určen k montáži stykače s pružinovými svorkami pod jistič, a umožňuje tak napájení přímého nebo reverzačního motorového spouštěče. Pro přímý spouštěč postačí jeden adaptér, pro reverzační jsou nutné dva adaptéry. Stykače ve vývodu s reverzačním spouštěčem mohou být uspořádány buď vedle sebe (šířka 90 mm – obr. 3), nebo pod sebou (šířka 45 mm – obr. 4). Vzájemné mechanické blokování stykačů je však možné jen při montáži stykačů vedle sebe. Adaptér pro stykač se upevňuje nasunutím a zaklapnutím na napájecí nebo rozšiřovací modul a zároveň na montážní lištu šířky 35 mm a hloubky 7,5 mm, aby jeho poloha byla stabilní vůči montážnímu panelu. Jestliže je použita montážní lišta hloubky 15 mm, je zapotřebí odlomit distanční vložku u dolního okraje adaptéru, nasunout ji na protikus, který je rovněž v dolní části adaptéru, a tím vytvořit stabilní dosedací plochu na montážním panelu (obr. 5).

Obr. 4. Dva motorové vývody, každý s reverzačním spouštěčem šířky 45 mm
Obr. 6. Alternativní řešení bez adaptéru pro stykač, přímý spouštěč do 5,5 kW
Obr. 7. Přímé spouštění do 11 kW, integrace přístrojů se šroubovým připojením

Obr. 4. Obr. 6. Obr. 7.

Další možnosti

K sestavení přímých spouštěčů je místo adaptéru pro stykač možné použít montážní moduly zajišťující mechanické spojení i elektrické propojení stykače s jističem (obr. 6). Tato kombinace se potom upevní na napájecí, popř. rozšiřovací modul.

Shrnutí

Umístění napájecího modulu vpravo nebo vlevo umožňuje optimální uspořádání v rozváděči. Napájecí systém Sirius Cage Clamp se v porovnání s připojováním kabelovými svazky vyznačuje kratší dobou montáže, kompaktní konstrukcí, která šetří místo v rozváděči, a připojením, jež odolává chvění a nevyžaduje údržbu. Přestože je určen hlavně pro jističe a stykače s pružinovými svorkami do 12 A, lze ho rovněž využít pro snadné a přehledné napájení přístrojů s konvenčním šroubovým připojením do 25 A. Odchozí napájecí svorkovnice, která se instaluje místo propojovacího konektoru, usnadňuje připojení např. instalačních jističů, časových, monitorovacích nebo vazebních relé a umožňuje jejich fyzickou integraci do napájecího systému Sirius (obr. 7).

Siemens, s. r. o.
divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel: 233 032 411
http://www.siemens.cz/ad