Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Náhrady za kondenzátory s PCB

číslo 4/2002

Amper 2002

Náhrady za kondenzátory s PCB

Ing. Bohuslav Novák, ZEZ SILKO, s. r. o.

Úvod

V 70. letech a na začátku 80. let minulého století byly v Československu vyráběny výkonové kondenzátory impregnované polychlorovanými bifenyly (PCB). Nejpozději do konce roku 2010 mají být kondenzátory s PCB zlikvidovány a nahrazeny jinými typy.

V následujícím sdělení jsou stručně uvedeny některé informace vyplývající z nových předpisů pro kondenzátory s PCB. Rovněž je zmíněna možnost kondenzátory nahradit, především u těchto skupin výrobků: kompenzační kondenzátory nízkého napětí, kompenzační kondenzátory vysokého napětí, kondenzátory pro indukční ohřevy, kompenzační rozváděče nízkého napětí.

Kondenzátory s PCB – předpisy

V zahraničí bylo období výroby kondenzátorů s PCB přibližně o patnáct let delší než u nás – o tuto dobu byl posunut začátek výroby. Domácí výrobci používali pro impregnaci výkonových kondenzátorů izolační kapalinu s obchodním názvem Delor 103, zahraniční výrobci např. Clophen A 30, Pyralen 3000, Aroclor1242.

K  1. lednu 2002 nabyl v ČR účinnosti nový zákon a vyhlášky, které upravují nakládání s kondenzátory s PCB a zařízeními, která je obsahují:

 • zákon 185/2001 Sb., o odpadech,
 • vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
 • vyhlášky 384/2001 Sb., o nakládání s po-lychlorovanými bifenyly.

Ze zmíněných dokumentů je možné zdůraznit tyto skutečnosti:

 • výkonové kondenzátory impregnované PCB jsou nebezpečným odpadem;

 • provozovatelé těchto zařízení jsou povinni je samostatně evidovat a označit zařízení s obsahem PCB větším než 5 l (měrná hmotnost impregnantu je přibližně 1,4 g/cm3, impregnanty kondenzátorů jsou látky se 100% koncentrací PCB);

 • provozovatelé zařízení obsahujících PCB mohou tato zařízení do doby vyřazení z provozu pouze udržovat tak, aby PCB, které v nich jsou obsaženy, vyhovovaly technickým normám, aby zařízení byla v dobrém provozním stavu a aby nedocházelo k úniku jejich náplně;

 • provozovatel nebo vlastník zařízení podléhajících evidenci prokazuje neexistenci PCB v zařízení protokolem o stanovení koncentrace PCB; u zařízení s obsahem původní provozní kapaliny dodané výrobcem, se kterou nebylo dále manipulováno (např. filtrace, regenerace, doplňování, výměna), může být protokol o stanovení obsahu PCB nahrazen čestným prohlášením výrobce zařízení;

 • vlastníci (držitelé) PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni v nej-kratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, zajistit jejich odstranění v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a prováděcím právním předpisem.

Náhrady za kondenzátory s PCB

Společným znakem náhrad za kondenzátory s PCB u výrobkových skupin vyjmenovaných v úvodu je:

 • zmenšení objemu výrobků,
 • snížení ztrátového výkonu,
 • zvýšení výkonu v nádobě.

Zvýšení výkonu v nádobě kondenzátorů je umožněno především stoprocentní náhradou kondenzátorového papíru polypropylenovou fólií v dielektriku. Aktivní objem u náhrad za kondenzátory s PCB byl snížen pětkrát až dvacetkrát, ztrátový výkon více než desetkrát. Co se týče kondenzátorů nízkého napětí, bylo klasické fóliové provedení nahrazeno regeneračním (u regeneračního provedení dojde při zkratu dielektrika k oddělení vadného místa odpařením velmi malé plochy elektrod v místě zkratu, aniž by se změnily parametry výrobku a ovlivnilo to jeho životnost). Provedení bez impregnantu u kondenzátorů nízkého napětí umožňuje libovolnou montážní polohu a vylučuje případnou netěsnost výrobku.

Největší domácí výrobce výkonových kondenzátorů ZEZ SILKO, s. r. o. Žamberk, zajišťuje likvidaci kondenzátorů s PCB podle platných předpisů a zároveň za ně dodává náhrady. Při likvidaci kondenzátorů s PCB a současném objednání jejich náhrad poskytuje ZEZ SILKO, s. r. o., slevu na dodávku nových kondenzátorů. V dalším textu jsou uvedeny některé charakteristiky čtyř výrobkových skupin.

Kompenzační kondenzátory nn
Nejčetnější je regenerační verze, konstrukce MKP. Aktivní část tvoří metalizovaná polypropylenová fólie s velmi malými dielektrickými ztrátami, bez impregnantu, suché provedení. Zmíněné kondenzátory jsou přednostně dodávány ve válcových hliníkových nádobách, v menší míře v nádobách pravoúhlých. Výkony ve válcové nádobě jsou 2 až 50 kvar, v pravoúhlých nádobách 2 až 100 kvar. Kondenzátory ve válcových nádobách se montují pomocí svorníku M12, umístěného na dně nádoby, nebo pomocí osmi typů objímek. Výška nádoby válcového provedení je u standardní řady 175 a 245 mm, u řady se sníženou stavební výškou maximálně 220 mm.

Kompenzační kondenzátory vn
Na rozdíl od kondenzátorů nn jsou kondenzátory vn plně impregnované syntetickou, ekologicky nezávadnou kapalinou. U fóliového typu tvoří elektrody hliníková fólie, dielektrikem je plně impregnována polypropylenová fólie. Namísto dřívějších spájených průchodek jsou u náhrad používány průchodky svařované. Nádoba je z ocelového nebo korozivzdorného plechu s ochranným nátěrem. Standardní výkon v nádobě se pohybuje mezi 25 a 600 kvar.

Kondenzátory pro indukční ohřevy
Tyto kondenzátory jsou fóliové. Jejich dielektrický systém je stejný jako u kompenzačních kondenzátorů vn. Verze pro kmitočty přibližně nad 800 Hz mají vodní chlazení. Na průchodky kondenzátoru je vyvedeno více kapacitních výkonů. Výkony v nádobě jsou v rozmezí 500 až 4 000 kvar, maximální kmitočet 25 kHz. Nádoba pod napětím nebo izolovaná je z nemagnetického materiálu s ochranným nátěrem. Konstrukce kondenzátorů je řešena podle požadavku zákazníka.

Kompenzační rozváděče nn
Pro spínání kapacitních výkonů jsou použity speciální stykače. Rozváděče obsahují vícestupňový regulátor jalového výkonu s mikroprocesorem.

Nabídka konstrukce kompenzačních rozváděčů je široká:

 • QRN – nástěnný, malý, 10 až 87,5 kvar,
 • QRS – nástěnný, 75 až 150 kvar,
 • QRV – skříňový, 110 až 400 kvar,
 • QRG – skříňový, 300 až 1 200 kvar,
 • QRF – skříňový, hrazený, 60 až 920 kvar,
 • QRR – skříňový, rychlý, 60 až 1 260 kvar.

Závěr

Počínaje letošním rokem nabyla účinnosti jasná pravidla pro zacházení s kondenzátory impregnovanými polychlorovanými bifenyly, které musí být v co nejkratší době, nejpozději do konce roku 2010, zlikvidovány a v mnoha případech nahrazeny jinými typy.

ZEZ SILKO, s. r. o., zajišťuje obě služby: likvidaci kondenzátorů s PCB a zároveň se slevou jejich náhradu.

Podrobnější informace získají zájemci při příležitosti veletrhu AMPER 2002 v Praze, konaného 9. až 12. 4. 2002, v expozici ZEZ SILKO, s. r. o., v hale 1 sektoru D, ve stánku č. 23, nebo na adrese:

ZEZ SILKO, s. r. o.
Pod Černým lesem 683
564 22 Žamberk
tel.: 0446/67 33 01, 0446/67 31 11
fax: 0446/61 23 19
e-mail:obchod@zez-silko.cz
http://www.zez-silko.cz