časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Na veletrhu Amper 2001 uvidíte …

|

Elektro 4/2001

Na veletrhu Amper 2001 uvidíte …

CBT Software s. r. o.
stánek D 26, Křižíkův pavilon D

Pro projektanty elektro firma CBT nabízí škálu cenově výhodných programů pro projektování rozvaděčů, elektroinstalací do půdorysu, hromosvodů, přípojek, EPS, EZS a měření a regulaci.

Programy mají vlastní vestavěné kreslení, s možností přebírat výkresy z jiných CAD systémů i z bitových map, archiv akcí a obsahují i moduly pro specifikace materiálu a psaní zpráv. Podle svého zaměření mají programy i rozpočty, tabulky (kabelů, spojů, kontaktů...) a různé výpočty.

Kreslení je velmi pohodlné s řadou příjemných vlastností jako ikonky, více pohledů na výkres, sledování pohybu myši, vrstvy, schránky, konstrukční příkazy, vestavěná nápověda, otevřené knihovny značek, program pro vytváření vlastních menu a ikon, tisk na libovolné tiskárny a plottery.

Programy lze zakoupit na splátky s nulovým navýšením. Firma CBT garantuje uživatelům časově neomezenou možnost dokupovat větší programy jen za rozdíl v ceně i s využitím sezónních slev.

Na veletrhu AMPER 2001 je poskytována sleva 10 %.

Obr. 1.

CLEANTEX a. s. Prostějov
hala I, stánek 15

Na veletrhu AMPER 2001 se poprvé představí firma CLEANTEX a. s. Prostějov. Nabízí široký sortiment antistatických pracovních oděvů odpovídajících ČSN EN 1000 15, určených jak pro čisté prostory podle US FS 209e, tak pro prostory, ve kterých není třída čistoty stanovena. Sortiment oděvů zahrnuje pláště, dvoudílné oděvy, kombinézy, návleky na obuv, kapuce apod.

Oděvy jsou vyráběny z několika druhů textilií, v závislosti na vlastnostech požadovaných uživateli.

Antistatické oděvy CLEANTEX:

 • zajišťují ochranu elektrostaticky citlivých součástek před elektrostatickými výboji a poli především v elektronice, ale též zdravotnictví, leteckém průmyslu apod.
 • zajišťují dodržení předepsané čistoty prostředí tím, že samy neuvolňují prachové částice a zadržují částice uvolňované ze spodního ošacení a pokožky. Tím jsou jedním z nezbytných předpokladů kvalitní výroby.

Elektropomůcky Pardubice s. r. o.
hala J, stánek 11

Na základě požadavků energetických společností spravujících vrchní elektrickou síť NN rozvodů vyvinula firma Elektropomůcky – propojovací soupravu 1 kV typ 156001.

Obr. 2.

Jmenovité napětí do 1000 V AC, maximální proudová zatížitelnost 100 A/2 hod.

propojovací vodič – měděné pocínované lano izolované silikonovou pryží s teplotní odolností od – 55 °C až 180 °C, zkušební napětí při dielektrické zkoušce – 10 kV

Nejběžnější příklad použití je při výměně svorek vrchního vedení NN, kdy vadné (hřející) svorky, zjištěné např. termovizí, se pomocí propojovací soupravy překlenou tak, že se jejich výměna může provést, aniž by se přerušila dodávka elektrické energie.

Propojovací souprava se skládá ze dvou izolačních tyčí zakončených na jednom konci izolovanými vodičovými svorkami a na druhém konci izolačními pryžovými rukojetěmi. Izolační tyče jsou spojeny izolovaným měděným lanem, viz obr.

Vlastní použití je velmi jednoduché: propojovací souprava se izolovanými vodičovými svorkami zavěsí na dané vedení NN sítě a otáčením rukojetí se provede jejich dotažení. Tímto je náhradní vedení provedeno.

Připojovací svorky soupravy jsou plně izolovány. Dotyková čelist připojovací svorky je odpružená, což zajišťuje dokonalé spojení s daným vodičem a zabraňuje samovolnému uvolnění vodičové svorky.

Mezi přednosti tohoto výrobku patří především velmi snadná manipulace a vysoká bezpečnost při práci vyplývající ze způsobu konstrukce a kvality použitých izolačních materiálů.

EN – CENTRUM s. r. o.
stánek 20, Křížíkův pavilón C

Obr. 3.

NOVINKA: diagnostický systém stavu izolace silových kabelů z produkce společnosti HIGH VOLTAGE Inc. Systém měří ztrátový činitel tg d izolace a je tvořen nízkofrekvenčním střídavým sinusovým zkušebním zařízením HIGH VOLTAGE VLF6022CMF a nízkofrekvenčním analyzátorem ztrátového činitele d HIGH VOLTAGE TDB60F. Systém se používá k diagnostikování stavu izolace silového kabelu. Přenosné zařízení VLF6022CMF použité samostatně umožňuje snadno a rychle vykonávat střídavé napěťové zkoušky izolace kabelů sinusovým průběhem nízkou frekvencí napětím až 60 kV max. Po doplnění zařízení VLF6022CMF o přenosný analyzátor TDB60F ztrátového činitele d se získá jedinečný mobilní vysokonapěťový diagnostický systém ztrátového činitele d izolace kabelového systému. Uvedené produkty fy HIGH VOLTAGE a další produkty z oblasti kabelové měřicí techniky, jako reflektometry kabelových poruch METROHM a hledačky kabelů a potrubí RYCOM si můžete prohlédnout na stánku společnosti EN-CENTRUM, s. r. o. v Křižíkově pavilonu.

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
pravé křídlo Průmyslového paláce, sektor F, stánek 11

 • Zkoušky a certifikace elektrotechnických výrobků ve smyslu zákona č. 22/97 Sb.
 • Posouzení shody včetně přípravy prohlášení o shodě pro ČR i prohlášení CE
 • Certifikace výrobků v rámci mezinárodních certifikačních systémů
 • Udělování licence na užívání registrované značky ESČ.
 • Zkoušky pro ověřování elektromagnetické kompatibility výrobků - EMC
 • Certifikace systémů jakosti podle norem řady ISO 9000, ISO 14001, EN 46000 a BS 8800.
 • Homologace světelného a elektrického příslušenství motorových vozidel dle předpisů Evropské hospodářské komise OSN.
 • Odborné služby v oblasti metrologie, inspekce, poradenství
 • Osvědčování provozuschopnosti výherních hracích přístrojů dle zákona č. 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách.
 • a další

EZÚ zve na seminář: Příprava na vstup do EU

 • Novela zákona 22/97 Sb.
 • Dohoda P-ECA
 • Česká značka shody s normou
 • Jak získat příspěvek z fondu podpory malého a středního podnikání
Hotel OLŠANKA
Táboritská 23, Praha 3
11. 4. 2001 – 9.00 hod.

GMC – měřicí technika, s. r. o. Blansko
stánek 19, Křižíkův pavilon C

Obr. 4.

Tato firma na veletrhu AMPER 2001 představuje kromě širokého sortimentu měřicí techniky také programovatelný univerzální převodník silnoproudých veličin pro měření různých veličin v jedno- nebo trojfázové síti a pro průmyslové účely - SINEAX M 563.

Máte zájem o sortiment měřicí a regulační techniky? Požadujete kvalitu za příznivou cenu? GMC – měřicí technika nabízí: analogové a digitální rozváděčové přístroje, převodníky elektrických a neelektrických veličin včetně programovatelných, liniové a bodové zapisovače, elektroměry, regulátory teploty a mnoho dalších novinek.

Čeká na vás také jedno malé překvapení!

Chcete vědět a vidět více? Navštivte firmu GMC na veletrhu AMPER 2001, který se koná na výstavišti v Praze – Holešovicích.

PipeLife
stánek 21, hala A

Obr. 4.

Při příležitosti konání veletrhu Amper, představí firma PipeLife novinku na českém trhu. Jedná se o zubovou spojku určenou ke spojování převážně ohebných elektroinstalačních trubek. Tyto spojky zaručují mechanickou pevnost spoje a tím zamezují jakémukoli rozpojení trubek, při všech typech instalací.

Nové zubové spojky šetří čas při montáži. Zaručenou pevností spoje odstraňují nebezpečí rozpojení při instalaci vodičů, výměnách vodičů, při protahování ohebných trubek stěnami a samozřejmě také při zalévání do betonu.

Tato perspektivní francouzská firma s nebývale širokým sortimentem elektroinstalačního materiálu nabízí prvky i pro velmi náročného odběratele. Jenom na ukázku představujeme zajímavé řešení elektrorozvodů Legrand v interiéru. Jedná se o instalační sloupy a minisloupky téměř kruhového průřezu se čtyřmi nezávislými odděleními. Sloupy a minisloupky jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku v kombinaci s prvky z PVC bílé barvy RAL 9010. Tyto sloupy mohou sloužit pro vedení jak telefonních, datových rozvodů, tak i pro silové rozvody, např. zásuvek 10 A/16 A – 250 V.

Napájení je možné řešit z ohledem na možnosti instalace z podlahy nebo ze stropu. Osazení těchto sloupů je možné řešit výrobní řadou elektrických přístrojů řady MOSAIC a SAGANE.

Obr. 6.

LEGRAND CZ
stánek 53, hala A, levé křídlo Průmyslového paláce

Tato perspektivní francouzská firma s nebývale širokým sortimentem elektroinstalačního materiálu nabízí prvky i pro velmi náročného odběratele. Jenom na ukázku představujeme zajímavé řešení elektrorozvodů Legrand v interiéru. Jedná se o instalační sloupy a minisloupky téměř kruhového průřezu se čtyřmi nezávislými odděleními. Sloupy a minisloupky jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku v kombinaci s prvky z PVC bílé barvy RAL 9010. Tyto sloupy mohou sloužit pro vedení jak telefonních, datových rozvodů, tak i pro silové rozvody, např. zásuvek 10 A/16 A – 250 V.

Napájení je možné řešit z ohledem na možnosti instalace z podlahy nebo ze stropu. Osazení těchto sloupů je možné řešit výrobní řadou elektrických přístrojů řady MOSAIC a SAGANE.

HAGER Electro s. r. o.
stánek 15, hala G

Firma Hager Electro představuje na veletrhu AMPER vedle již tradičně vysoce kvalitního elektroinstalačního materiálu novou ucelenou řadu rozvodnic pro průmyslové využití, série Vector II, s krytím IP54 (IP65).

Obr. 7.

Z oblasti systémů pro ukládání vedení Tehalit tato firma uvádí na trh nový typ plastových elektroinstalačních kanálů GBD. Ty lze použít jako parapetní kanál, nebo je lze montovat stejným způsobem jako soklové lišty. Systém je doplněn hliníkovými energetickými sloupky Zenith. Tento systém lze velmi vkusně využít v obytných interiérech i průmyslových prostorách.

Jak GBD, tak i Zenith umožňují přímou montáž zásuvek, bez nutnosti používat přístrojové krabice.

TECHNODAT CAE - elektro, s. r. o.
stánek 103, hala F

Firma TECHNODAT přichází se  zajímavou nabídkou pro české a slovenské konstrukční pracoviště. Jedná se o SW produkt - CAD/CAE systém RUPLAN - KABI: sestavování kabelových svazků pro dopravní techniku.

Nasazení systému přináší rozsáhlou automatizaci konstrukce kabelových svazků, a to od vytvoření elektrického schéma zapojení, přes grafické sestavení předpokládaného tvaru kabelového svazku až po výtisk montážního podkladu.

Nástroj provádí analýzu trasy každého vodiče s přímým zobrazením délky vedení.

Pro zájemce bude na elektrotechnickém veletrhu AMPER 2001 ve stánku firmy Technodat k dispozici jak popisovaný konstrukční systém, tak i praktická ukázka projektu a vyrobeného svazku.