časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Na MSV 2003 uvidíte ...

číslo 8-9/2003

Mezinárodní strojírenský veletrh

Na MSV 2003 uvidíte ...

Evropské konzultační centrum

Letošní 45. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je posledním, který se sejde mimo Evropskou unii. Tato historická výjimečnost se výrazně projevuje na jeho doprovodném programu. Organizátoři veletrhu chtějí dát všem účastníkům a návštěvníkům maximální prostor dozvědět se co nejvíce o dopadech nadcházejícího členství ČR v EU na podnikatelskou sféru.

Mimořádnou příležitostí k osobní konzultaci klíčových podnikatelských témat proto bude Evropské konzultační centrum. Přední domácí konzultantské společnosti a sdružení v něm zdarma nabídnou možnost půlhodinových konzultací všem zájemcům o problematiku EU. Povinnosti firem v ochraně životního prostředí, či ochraně spotřebitele, stejně jako čerpání peněz z fondů EU, daňové a celní povinnosti při obchodu uvnitř i mimo EU a mnoho dalších tématických okruhů bude možné individuálně prodiskutovat se zkušenými konzultanty. Přímo na Výstavišti a po celou dobu konání MSV bude Evropské konzultační centrum otevřeno dotazům a problémům českých podnikatelů. Konzultace budou poskytovat odborníci z firem CIVOP, České sdružení spotřebitelů, DHV CR, Direkta Group, European Consulting Institute, Eurovision, HZ Praha.

Obr. 1.

Premiéra nového pavilonu

Pavilon F s nejmodernější infrastrukturou více než nahradí původní objekt stejného názvu, který ještě v první polovině loňského roku hostil expozice vystavovatelů. Výstavba nové moderní haly byla zahájena v polovině února. Vystavovatelé MSV totiž preferují kryté výstavní plochy, které byly na minulých ročnících vyprodány již několik měsíců předem.

Během šesti měsíců na místě bývalého pavilonu F a přilehlých volných ploch vyrostl objekt se zastavěnou plochou 8 404 m2 obestavěného prostoru, poskytující nejen 5 107 m2 výstavní plochy, ale také místo pro kanceláře ve dvou nadzemních podlažích a technické zázemí v suterénu. Únosnost podlahy je 5 t/m2 a světlá výška 11 m bude vyhovovat i těm nejtěžším a prostorově velmi náročným exponátům.

AutoCont Control Systems s. r. o.
pavilon Z, 1. galerie, stánek 131

V oblasti nejmenších PLC – tzv. mikrokontrolérů – budou představeny nové rozšiřující moduly od MITSUBISHI ELECTRIC ALPHA Power, 230 V AC/24 V 2 A. Obr. 2.
Velkou pozornost jistě vzbudí i nový komunikační modul COM-ET10-T umožňující připojení PLC řady FX prostřednictvím Ethernetu (přenosová rychlost 10 Mbit/s) k jiným systémům nebo do celopodnikové sítě. K propojení se systémy třetích dodavatelů rovněž bude sloužit modul FX2N-64DP-M (profibusový nadřízený modul).
U nejnovějších a současně nejvýkonnějších modulárních PLC řady Q bude představena nová verze (firmware) nejlevnějších procesorů Q00 a Q01 (multiprocesorový režim, matematické operace s plovoucí řádovou čárkou, goniometrické funkce atd.).
Pro zajištění vzájemné vazby mezi strojem (technologií) a obsluhou jsou určeny operátorské panely řady MAC E firmy Beijers a řady GOT společnosti M.E.
Dále zde bude výkonová řada speciálních měničů frekvence řady FR-F540 s výkony od 75 do 530 kW s napájecím napětí motorů 3 × 400 V, 50 Hz.
Z oblasti vizualizačního softwaru bude představen Citect verze 5.42. Jedná se o nejnovější verzi známého produktu, která přináší rozšíření alarmního systému a několik nových komunikačních driverů.
Dále bude představena koncepce nových produktů pro Industrial Information Management (IIM). pro zvýšení produktivity a profitability výrobního zařízení.
Bližší informace o nabídce AutoCont Control System jsou uvedeny v článku na straně 48.

DK group a. s.
pavilon Z, přízemí, stánek 29

Ústředna MD 6400 je novinkou systémů detekce výskytu a hlášení zvýšené koncentrace CO – nebezpečného oxidu uhelnatého – od belgického výrobce, firmy LIMOTEC. Obr. 3.
Tato ústředna využívá analogový adresovatelný systém známý z oboru EPS, jehož výhodou je téměř úplné potlačení planých poplachů a přehled o místě události. Ústředna každé dvě sekundy monitoruje všechny připojené detektory CO. Funkce detektoru oxidu uhelnatého je založena na principu elektrochemického senzoru. Plocha monitorovaná jedním detektorem CO je asi 500 m2. Spolehlivost detekce zvyšuje automatický samočisticí systém detektorů.
Firma LIMOTEC dále vyrábí systémy detekce úniku výbušných plynů a systémy elektrické požární signalizace.
V další nabídce DK group je ústředna detekce úniku výbušných plynů řady MD 700 Vlastní detekce je založena na principu dvou pelistorů (referenční a měřicí), jejichž hodnoty jsou neustále porovnávány. Standardní kalibrace je provedena pro detekci metanu, na vyžádání je možné systém kalibrovat i pro jiné plyny.
MD 400 (resp. MD 800) je konvenční mikroprocesorem řízený systém EPS - automatické hlásiče požáru APOLLO S 60, ruční tlačítkové hlásiče požáru a dalšího příslušenství (sirény, majáky, elektromagnetické dveřní držáky atd.).
Bližší informace o uvedených detekčních systémech jsou uvedeny v článku na straně 62.

FCC průmyslové systémy s. r. o.
pavilon C, 1. galerie, stánek 128

Společnost FCC průmyslové systémy se tradičně prezentuje sortimentem z oblasti průmyslové automatizace, senzorovou a počítačovou technikou, prvky průmyslové komunikace, ale také zařízeními pro prostředí Ex, s nebezpečím výbuchu.
Na MSV představí novinku – jiskrově bezpečný oddělovač, FIELD BARIERA F2DO-FB-Ex4 z nabídky firmy Pepperl+Fuchs, napájení a oddělení sběrnicí Foundation Fieldbus a Profibus PA.
Další informace o prvcích pro prostředí Ex, např o ultrazvukových čidlech, jsou uvedeny v článku na str. 26.

SCHMACHTL s. r. o.
pavilon Z, 1. galerie, stánek 104

Obr. 4.

Již tradičně se MSV účastní firma SCHMACHTL CZ s. r. o., významný dodavatel prvotřídních komponent pro automatizaci výrobních procesů pro český a slovenský trh. Ve své expozici na ploše 200 m2 představí návštěvníkům poslední novinky z oboru senzoriky a poukáže zejména na odlišnosti nejčastěji používaných metod na bázi triangulace, měření fázového posuvu a rychlosti šíření impulsů. Mimo jiné bude ve funkci předveden laserový snímací systém pro měřicí aplikace a pro aplikace v oblasti osobní bezpečnosti, optický snímač s technikou triangulace ODS 8 a mnoho dalších novinek z oblasti snímání, obrazové kontroly výrobních procesů, měření vzdálenosti a úhlu, ale také novinky z nízkonapěťové rozváděčové techniky a programovatelných automatů OPLC.

SIEMENS s. r. o.
pavilon Z, přízemí, stánek 78

Obchodní oblast Průmyslové automatizační systémy (A&D AS) představí rodinu řídicích systémů Simatic - od nejmenšího Simatic S7-200, přes nejprodávanější řídicí systém střední třídy Simatic S7-300 s novým typem řídicí jednotky (CPU - doplněna o funkce pro řízení pohybu) Simatic S7-317 ve čtyřech různých variantách, až po řídicí systém pro nejnáročnější aplikace Simatic S7-400, včetně komponent pro bezpečnostní úlohy. Mobilní panel MP 170 (Zlatý Amper 2003) bude součástí expozice Simatic HMI (Human Machine Interface). Jedná se o mobilní zařízení, kterým se lze připojit k ovládané technologii a provádět aktuální zásahy přímo z míst, jež si uživatel zvolí. Obr. 5.
Součástí expozice bude nová řada nejmenšího logického modulu LOGO! - univerzální logický modul, např. pro řízení osvětlení, ovládání rolet, výkladních skříní apod., dále pro řídicí systémy závor, ventilační systémy, vodní čerpadla apod. Předností nové, již páté řady modulu LOGO! je větší výkon, rychlost, rozšířená paměť a nové funkce.
Nabídka obchodního úseku Nízkonapěťová spínací technika (A&D CD) spočívá především v oblasti polovodičových stykačů. Těmito stykači (Sirius SC) lze nahradit jak stávající relé v zařízeních, tak stykače v průmyslových rozváděčích. Stykače jsou nabízeny v konstrukčním provedení „kostka„ 45 × 45 mm nebo ve standardním krytu šířky 22,5 mm stejně jako přístroje z řady Simirel – bližší informace o stykačích Sirius viz článek na str. 22.
Nabídka obchodního úseku Pohony velkých výkonů (A&D LD) řeší pohony v oblasti přepravy vody (vodárny), uhlí (pásová doprava na dolech a elektrárnách), plynů (kouřové ventilátory v elektrárnách a továrnách) nebo při válcování oceli.
Magnetem pro návštěvníky expozice Siemens, obchodní oblasti Standardní pohony (A&D SD), bude představitel nové řady frekvenčních měničů Sinamics G110, který vychází z nové koncepce platformy Sinamics pro průmyslovou oblast. Mezi přednosti těchto řešení pohonů patří snadná instalace, jednoduché ovládání, krátký čas potřebný pro nastavení a možnost přesné regulace frekvence.
Obchodní úsek Řídicí systémy a pohony obráběcích strojů (A&D MC MT) bude vystavovat simulační software Sinutrain. Jedná se o tréninkové programy pro uživatele řídicích systémů obráběcích strojů.