Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo
tiskem 11. 5. 2017. V elektronické verzi na webu od 2. 6. 2017. 

Zdůrazněné téma: Ochrana před bleskem a přepětím;
23. ELO SYS 2017

Hlavní článek
Vibrace točivých strojů s magnetickými ložisky

Aktuality

Projekt studentů FEL ČVUT v Praze míří na celosvětové finále Microsoft Imagine Studentský startup XGLU, zabývající se vývojem bezbateriového glukometru, vybojoval…

ČEZ zřizuje novou divizi jaderná energetika. Povede ji Bohdan Zronek Vedení Skupiny ČEZ rozhodlo o vzniku nové divize jaderná energetika s platností od 1.…

Příští týden začne v Praze strojírenský veletrh FOR INDUSTRY Letos na něm předvedou jedinečné novinky české společnosti. Spojení designu a moderní…

Vadné adaptéry Tesla poškozují rychlodobíjecí stanice V uplynulých dnech na rychlodobíjecích stanicích ČEZ zaznamenal už několikátý případ…

Jaký byl Veletrh Dřevostavby a Moderní vytápění 2017? Souběh veletrhů DŘEVOSTAVBY a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ je určen všem, kteří řeší stavbu,…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Více aktualit

Multifunkční bezpečnostní modul s příjmem rádiového signálu pro nouzové vypnutí

číslo 8/2006

Multifunkční bezpečnostní modul s příjmem rádiového signálu pro nouzové vypnutí

Produktový program společnosti OS-KOM nabízí bezpečnostní modul firmy DOLD s typovým označením BI 5910 s příjmem rádiového signálu. Přístroj se používá k ochraně osob a strojů v mobilních a rozměrných zařízeních, u kterých není možná instalace pevného kabelového zapojení. Jsou to např. velké montážní haly a montážní lešení, průmyslová zařízení nebo nebezpečné pochozí zóny.

Bezpečnostní modul BI 5910 svými vlastnostmi splňuje:

 • požadavky směrnice EU pro stroje 98/37/EG,
 • požadavky norem IEC/EN 60204-1, EN 954-1,
 • podle EN 954-1 bezpečnostní kategorii 4.

K přístroji je možné připojit:

 • tlačítka nouzového vypnutí (dvoukanálové), ochranné dveře nebo BWS (bezdotykové ochranné zařízení) typu 4 podle EN 61496;

 • jedno startovací tlačítko;

 • jedno nebo dva kontrolní kontakty pro signalizaci použití rádia pro příjem:
  - signálů nouzového vypnutí rádiem,
  - řídicích signálů pro sedm nebezpečnostních polovodičových výstupů pro přídavné funkce;

Vlastnosti:

 • funkce nastavitelné pomocí stupňových přepínačů:
  – ruční nebo automatický start;
  – při odebrání dálkového ovládání z nabíjecí stanice (rozpojený kontrolní kontakt) ruční start volitelně možný přes dálkové ovládání;
  – možnost překlenutí ochrany přístupu při aktivním dálkovém ovládání;

 • kontrolní funkce přetržení vodiče a zkratu s indikací chyb;

 • dva polovodičové výstupy k indikaci stavu;

 • LED pro indikaci stavu.

Princip funkce bezpečnostního modulu

Přístroj je osazen bezpečnostním přijímačem rádiového signálu. Ten je určen pro vyhodnocování signálů dálkového ovládání dálkovým nouzovým vypnutím. Podle druhu provozu má modul jeden nebo dva vstupy k připojení kontrolních kontaktů jedné nebo dvou nabíječek pro dálkové ovládání. Nabíjecí kontakty signalizují, zda je dálkové ovládání v provozu, nebo ne. Dálkové ovládání je tak možné nabít během doby, kdy není aktivně používáno.

Princip funkce dálkového ovládání

Oba kontrolní kontakty jsou zapnuty
Obě dálková ovládání se nacházejí ve své nabíjecí stanici. Vyhodnocují se pouze zapojené ochranné prvky. Nebezpečnostní polovodičové výstupy nejsou aktivní.

Obr. 1.

Šířka modulu je 67,5 mm.

Kontrolní kontakt se rozepne
Dálkové ovládání se vyjme z nabíjecí stanice. Bezpečnostní relé zůstanou aktivována. Výstup a bílá LED rychle blikají a tím signalizují, že je třeba odblokovat tlačítko nouzového vypnutí a dálkové ovládání musí být vráceno do původního stavu. Jestliže se modulu BI 5910 neohlásí odblokovaný stav tlačítka nouzového vypnutí během nastavené doby (otočný přepínač), odpadnou bezpečnostní relé. Stav zeleného startovacího tlačítka dálkového ovládání se vždy předává na polovodičový výstup modulu BI 5910.

Kontrolní kontakt je rozepnut a dálkové ovládání potvrzeno
Jakmile je dálkové ovládání získané z nabíjecí stanice potvrzeno dálkovým startovacím tlačítkem, přejde výstup a bílá LED do trvalého signálu. Od tohoto okamžiku se detekuje signál nouzového vypnutí dálkového ovládání. Jestliže zůstávají bezpečnostní relé aktivována, předávají se ovládání tlačítek na dálkovém ovládání na polovodičové výstupy. Podle nastaveného druhu provozu je možné potvrzovat všechny bezpečnostní funkce modulu BI 5910 (také zapojená tlačítka nouzového vypnutí) z dálkového ovládání.

Oba kontrolní kontakty jsou rozepnuty
Bezpečnostní relé ihned odpadnou. Modul BI 5910 nedovoluje provoz se dvěma současně aktivními dálkovými ovládáními.

Viditelné tlačítko nouzového vypnutí musí být vždy aktivní. Nabíjecí stanice tedy musejí být montovány tak, že tlačítko nouzového vypnutí dálkového ovládání, které je na něm nasazeno, není viditelné.

Obr. 2.

Pro řešení zásady, že stroj smí být spuštěn pouze z místa, ze kterého je vidět, a že se v nebezpečných oblastech nevyskytuje žádná osoba, existují dvě varianty modulu BI 5910:

BI 5910._ _/00MF9

Tento přístroj je navržen pro všechny druhy provozu, u kterých je možné provádět potvrzení pouze napevno zapojeným startovacím tlačítkem.

BI 5910._ _/0IMF9

Tento přístroj má k příjmu rádiem navíc také infračervený přijímač. Potvrzení dálkového ovládání se detekuje jen tehdy, když je kvitovaný signál současně přijat infračerveným příjmem i rádiem. To znamená, že dálkové ovládání musí ukazovat na infračervený přijímač, aby bylo potvrzení možné.

Dálkové ovládání

Komunikace multifunkčního bezpečnostního modulu s dálkovým ovládáním je mj. zajištěna pomocí antény, kterou je možné zapojit do konektoru přímo na přední straně modulu BI 5910. V případě, že je přístroj zabudován do kovové skříně, je třeba anténu namontovat mimo skříň. Anténa se pak k modulu BI 5910 připojuje speciálním stíněným koaxiálním kabelem.

Zvláštní vlastnosti dálkového ovládání (např. funkce „mrtvý muž„) a výběr kmitočtu vysílače je možné nastavit dálkovým ovládáním.

OS – KOM spol. s r. o.
Zdíkovská 22
150 00 Praha 5
tel.: 257 210 114
fax: 257 211 935
e-mail: oskom@oskom.cz
www.oskom.cz