časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4–5/2020 vyšlo
tiskem 6. 5. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektroinstalace; Ochrana před bleskem a přepětím

Rozhovor s osobností
Český průmysl a inovace v roce 2020

MSV 2004 se 3. ročníkem Automatizace

|

číslo 5/2004

trh, obchod, podnikání

MSV 2004 se 3. ročníkem Automatizace
20. až 24. září 2004, Výstaviště Brno

Do zahájení 46. mezinárodního strojírenského veletrhu zbývá ještě několik měsíců. Ale již dnes je jisté, že premiéra na půdě členského státu Evropské unie bude úspěšná. Výstavní plocha v pavilonech se rychle plní a pořadatelé ve spolupráci s oborovými svazy a dalšími institucemi intenzivně pracují na přípravě doprovodného programu. Pro aktuální informace o Mezinárodním strojírenském veletrhu 2004 a specializovaném projektu Automatizace jsme se obrátili na obchodního ředitele Veletrhy Brno a. s. Jiřího Rouska.

Obr. 1

„Věříme, že letošní ročník přinese zvýšený zájem zahraničních vystavovatelů ve většině prezentovaných oborů, zejména v oboru obrábění a tváření, který se letos představí opět v rámci samostatného veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT. Lze předpokládat, že vstup České republiky do EU bude pro obchodně-podnikatelské vztahy znamenat silný impuls,„ soudí Jiří Rousek a dodává: „Zahraniční firmy směřující na český trh získají nové jistoty a příležitosti. Ti, kdo o nich budou vědět a dokáží jich využít, vydělají na rozšíření EU nejvíce. Většina průmyslových firem považuje strojírenský veletrh za klíčový marketingový nástroj oborů, které se v rámci MSV prezentují. Řada firem se přesvědčuje, že právě účast na veletrhu napomáhá vytváření nových obchodních vazeb. Veletrh jednoznačně zprostředkovává obchodní příležitosti, a má tedy velký význam v obchodní strategii řady podniků.„

Rostoucí zájem zahraničních odborníků se ostatně projevil již na posledním ročníku MSV v září 2003. Tehdy si veletrh prohlédlo více než dvanáct tisíc registrovaných zahraničních návštěvníků. Rekordní zahraniční návštěvnost byla výsledkem cílené propagační kampaně, ale i předzvěstí užší mezinárodní obchodní výměny po rozšíření Evropské unie.

Doprovodný program s Eurofórem

Nový rámec naší ekonomiky se odrazí i v podobě doprovodného programu. „Rozšíření EU se projeví nejen ve skladbě vystavovatelů a exponátové náplni, ale bude také dominantním tématem odborného doprovodného programu veletrhu. Největší prostor bude věnován problematice dopadů rozšíření EU na jednotlivá průmyslová odvětví a zvýrazněným tématům ročníku, tj. automatizaci a výrobě obráběcích a tvářecích strojů,„ říká Jiří Rousek.

Obr. 2

V rámci MSV se mimo jiné uskuteční tzv. Eurofórum. Jeho cílem je nabídnout vystavovatelům i návštěvníkům informační zdroje a užitečné informace o našem vstupu do EU. Průzkumy mezi českými podnikateli totiž ukazují na skutečnost, že většina z nich ještě není o tomto kroku dostatečně informována. Vyplývá z nich také, že tři čtvrtiny firem zajímajících se o evropskou problematiku nevědí, jak přítomnost na jednotném evropském trhu efektivně využít. Eurofórum chce napomoci řešení právě této situace. „Rozhodli jsme se navázat na úspěch loňského Evropského konzultačního centra, které po celou dobu loňského veletrhu poskytovalo bezplatný odborný poradenský servis, a ještě rozšířit jeho služby. Myslím, že Evropské konzultační centrum bylo skutečně tím, co české firmy potřebovaly. Přítomní odborníci za pět dnů poskytli téměř čtyři sta obecných i tematických konzultací, takže se dá hovořit o takřka permanentním využití. V době konání letošního strojírenského veletrhu již budou k dispozici první praktické zkušenosti, které naše firmy získají bezprostředně po vstupu,„ vysvětlil Ing. Rousek.

Automatizace již potřetí

Součástí letošního MSV bude třetí ročník projektu Automatizace – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika. Jeho pozice byla na podzim loňského roku posílena přijetím do prestižního celosvětového sdružení World FIMA. Do něj je zařazeno sedmnáct nejvýznamnějších automatizačních veletrhů čtyř kontinentů.

V rámci projektu Automatizace se opět uskuteční mezinárodní konference Vize v automatizaci. Ta je zaměřena na témata aktuální v daném období i na budoucí směřování tohoto oboru.

Připomeňme, že na zmíněnou oblast se soustředila pozornost teoretiků i v České republice. V jednom z českých výzkumných projektů byl např. zkonstruován robot, který zvítězil v nedávné soutěži záchranářských robotů v italské Padově. Roboty se v této soutěži probíraly sutí zřícené budovy a vyhledávaly známky života.

IMT počtvrté

Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů se koná každý sudý ročník MSV. IMT je největší veletrh svého druhu ve střední a východní Evropě. Je organizován s podporou Evropského výboru pro spolupráci v průmyslu obrábění a tváření CECIMO.

Bližší informace o Mezinárodním strojírenském veletrhu lze nalézt na www.bvv.cz/msv