Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s…

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Více aktualit

Možnosti využití sběrnicových systémů při diagnostice a parametrizaci výkonových jističů NZM firmy Moeller

číslo 12/2004

inovace, technologie, projekty

Možnosti využití sběrnicových systémů při diagnostice a parametrizaci výkonových jističů NZM firmy Moeller

Ing. Karel Kašpárek,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Místně řízená diagnostika

Nejprve si připomeňme, jaké nové možnosti jsou k dispozici každému uživateli, který se rozhodne pro aplikaci jističů Moeller nové typové řady NZM (obr. 1). V elektronické spoušti jističů NZM2, NZM3 a NZM4 je uloženo deset posledních diagnostických hlášení. Je zde záznam o dosažení předem stanovené výše proudu (70, 100 a 120 % nastaveného pracovního proudu) v jištěném obvodu nebo o vypnutí jističe nadproudovou spouští, popř. záznamy o nastavení parametrů jističe nebo o vykonání jejich změn.

Obr. 1

Obr. 1. Diagnostika nabízí množství informací o stavu jističe a umožňuje analyzovat příčiny vypnutí jističe

Uložené údaje je možné vyvolat a načíst pomocí přenosného počítače, který se připojí na datový výstup jističe, uložit na paměťové médium nebo vytisknout. Jinou možností, jak získat uložená data z elektronické spouště jističů, je použít přípojný modul DMI (Data Management Interface, rozhraní pro řízení dat) s typovým označením NZM-XDMI612, který se připojí k datovému výstupu jističe. Uvedené možnosti řešení získávání diagnostických dat z paměti jističů budou pro většinu aplikačních případů vyhovovat. Mohou však nastat situace, kdy uživate l provozuje velmi drahé zařízení nebo zařízení je provozováno na odlehlém místě. V obou zmíněných případech může uživatel požadovat zajištění trvalého nebo bezobslužného provozu. Při vzniku poruch, a s tím souvisejících prostojů zařízení, je rovněž vyžadováno rychlé obnovení provozu. Jsou-li vznikající poruchy charakteristické postupným nárůstem proudu, jistič tuto změnu rozpozná a zaznamená. Informaci o tom zašle pomocí přípojného modulu DMI na reléový výstup, ke kterému lze připojit houkačku nebo signální žárovku, umístěnou třeba i na vzdáleném kontrolním stanovišti. Pro zaslání informací o důležitých změnách na vzdálené kontrolní stanoviště nebo mobilní telefon pracovníka majícího dozor či vykonávajícího údržbu sledovaného provozu se nabízí také možnost využít modem (např. GSM) – obr. 2. Informace o okamžité hodnotě procházejícího proudu je však vždy zobrazována pouze na displeji modulu DMI, tedy v blízkosti jističe. Zmíněné příklady aplikací však naznačují, že diagnostické údaje nemusejí být dostupné jen v bezprostřední blízkosti jističů a rozváděčů, přestože jsou čteny pouze z jednoho předem vybraného jističe. Jestliže by byla požadována dostupnost údajů z více jističů, znamenalo by to buď použít mnohožilové kabely, nebo rozšířit současnou soustavu o možnost přístupu a komunikace přes moderní sběrnicový systém.

Přenos diagnostických informací po sítích

Pro rozvodné a technologické systémy a jejich sledování a řízení jsou standardně využívány sběrnicové sítě. Při řešení úloh, kdy mají být diagnostické informace jističů dostupné přes sběrnici a kdy je zároveň požadována adekvátní reakce na děje, které byly jističi zjištěny a pomocí sběrnice předány do řídicího systému, bude třeba doplnit jističe potřebnými moduly rozhraní. Obr. 2 Pro komunikaci a přenos diagnostických informací byly pro jističe NZM vybrány dva typy sběrnic, a to Profibus a CanOpen. V současnosti jsou k dispozici moduly rozhraní pro sběrnici Profibus (typové označení NZM.XDMI-DPV1). Ke každému jističi, jehož diagnostické informace je třeba sledovat, je nutné připojit modul DMI spolu s modulem, který zajistí obousměrný přístup ke sběrnici Profibus. Jak již bylo zmíněno, tento modul má typové označení NZM-XDMI-DPV1.

Nový software

V případě rozvodné sítě není možné, aby byla pozornost soustředěna pouze na jeden jistič nebo malou skupinu vybraných jističů. Naopak je třeba pracovat se všemi důležitými jističi, tj. provozně významnými body, které jistí jak rozvodnou síť, tak např. motorové pohony nebo soustavy pohonů. Přes servisní stanice sběrnicového pole, do kterého jsou připojeny výkonové jističe, je možné sledovat aktuální zátěžové proudy a tak včas reagovat na nepřípustné odchylky. Pomocí dálkového ovládání lze registrovat spotřebu nebo uživatelsky realizovat řízení zátěže. Stejným způsobem obsluha spouští nebo zastavuje motorové pohony či mění otáčení motorů. Všechny uvedené úkoly, včetně diagnostiky, přebírá nový software, tzv. navigátor FDT (Field Device Tool, nástroj provozních přístrojů, tj. standardizované softwarové rozhraní pro konfigurování, parametrizaci a správu inteligentních provozních přístrojů nezávisle na výrobci přístroje a protokolu sběrnice) s programem NZM-XPT-DTM (obr. 3). Technicky vyzrálý software je instalován pro přístup k výkonovým jističům připojeným k síti Profibus DP-V1. Alternativně nebo doplňkově k servisní stanici lze software pro diagnostiku a obsluhu přístrojů integrovat do řídicího systému jako hotový modul. Obr. 3 Klíč k tomu poskytuje technologie FDT. Charakteristickou vlastností tohoto programového vybavení je možnost vyvolat přístrojově specifický software výrobce A z řídicího nebo vizualizačního systému výrobce B a komunikovat s daným přístrojem. Tento přístrojově specifický software se nazývá DTM (Device-Type Manager, ovladač provozního přístroje). Řídicí systém dává, zjednodušeně řečeno, k dispozici zásuvky, k nimž lze připojit libovolné přístroje DTM. Jakkoliv časově náročné vytváření a testování přístrojově uzpůsobených ovládacích masek nebo přiřazování komunikačních proměnných odpadá – na identifikaci přístroje v síti stačí samo prostředí DTM.

Shrnutí

Ve třech po sobě následujících příspěvcích jsme čtenáře postupně seznamovali s novými možnostmi, které uživateli nabízejí výkonové jističe Moeller typové řady NZM. Vysvětlili jsme, co znamená pojem diagnostika a komunikace v oblasti užití výkonových jističů a jaké výhody toto řešení přináší provozovatelům a obsluze.

Na téma „diagnostika výkonového jištění“ pořádá firma Moeller specializované školení, které je určeno pro projektanty i vážné zájemce z řad provozovatelů.


Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480, 562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: office.usti@moeller-cz.com

http://www.moeller.cz