časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Montážní výhody při výběru modulových jističů do 63 A

Montážní výhody při výběru modulových jističů do 63 A

Dipl. Ing. Roman Hudeček, Bonega, s. r. o.

Tento článek volně navazuje na podrobné srovnání modulových jističů do 63 A na českém trhu (Elektro č. 7 a 8-9/2007).

Blokace nesprávného vložení vodiče
Je velmi vhodné, když má svorka blokační závoru. Ta se při dotahování šroubu postupně vysunuje do prostoru pod svorkou. Tím se vylučuje vložení vodiče mimo svorku.

Spodní část hlavy šroubu u hlavičkových svorek s břitem
Břit na spodní části hlavy šroubu u hlavičkových svorek se „zařízne“ do vidlicové lišty a zamezí rozevírání vidlicových lišt. To umožní důkladné spojení, bezpečné protizkratové vzdálenosti vidliček a urychlí montáž .

Plocha pro uživatelský popis přímo na tělese
Velký význam pro přehlednost i po odkytování.

Průhledný kryt nad uživatelským popisem přímo na tělese
Zajišťuje, že se popisek omylem nesmaže nebo nevypadne.

Uživatelské a montážní popisky volně ke stažení z internetu
Výrobce by měl šablony popisek poskytnout volně ke stažení z internetu.

Výška přístroje bez západky (při svislém uložení na lištu DIN)
Díky menším rozměrům jističe se získá místo v rozváděči a více místa pro připojení vodičů, a tak je montáž rychlejší a snadnější.

Plocha pro dva montážní popisy přímo na tělese
Vzhledem ke tvaru jističe jsou vhodnější dvě plošky pro montážní popisy k označení připojení vodičů.

Spodní část třmenové svorky „U“
Běžná praxe občas vyžaduje připojení více vodičů s různým průměrem do jedné svorky. Oblý spodní díl svorky „tlačí“ vodič většího průměru doprostřed prohlubně a současně směrem „do boku“ svírá vodič (vodiče) s menším průměrem. Zabezpečí se tak dokonalé spojení. Svorka s rovným „dnem“ takové spojení nezaručí.

Rozměry obou třmenových svorek
Nejsou-li rozměry třmenových svorek dostatečně velké, je nutné použít přídavné svorky. Zde mohou vznikat přechodové odpory, a tím nedokonalé spojení. Je třeba, aby na jednom přístroji nebyly svorky různého průřezu.

Průřez třmenových svorek pro pevný a slaněný vodič
Slaněný vodič vyžaduje svorku většího průřezu než pevný vodič se stejným přenosovým výkonem. Proto by měl výrobce tyto dva údaje uvádět odděleně.

Konstrukce třmenových svorek zamezující jejich roztržení
U některých jističů se při „hrubším“ dotahování svorek tyto roztrhnou. Tomu lze zabránit vhodnou konstrukcí svorky. Velkou přednost mají svorky vyrobené z jednoho kusu, kde šroub prochází přeplátováním.

Délka závitu v třmenové svorce
Delší závit v třmenové svorce znamená svorku odolnější proti stržení závitu.

Dotahovací moment (maximální)
Tento údaj vyjadřuje konstrukční odolnost svorky. Čím vyšší, tím lepší.

Zamezení vypadnutí šroubů z jističe
Po vyšroubování šroubů ze svorek u některých jističů šrouby vypadnou z tělesa jističe a ztratí se. Vnější obal jističů moderní konstrukce je upraven tak, aby šrouby nemohly vypadnout.

Příčné drážky na pohyblivé i pevné vnitřní části svorky
Umožňují pevnější spojení vodiče na větší ploše (svorka se „zakousne“ do vodiče).

Použití hlav šroubů „pozi drive“
Hlava šroubu s dvojitým osmiramenným křížem je více odolná proti stržení.

Možnost propojení jističů vidlicovou lištou z horní strany do samostatné hlavičkové svorky
Vidlicové lišty se vkládají pod hlavu šroubu do horní části dvojdílné svorky a nezabírají prostor v dolní části svorky; umožňují snadné připojení přívodních vodičů. Vidlicová lišta by měla být připojována z horní strany jističe. V opačném případě se může jistič (především bimetal uvnitř) ohřívat sálavým teplem z lišty.

Možnost propojení jističů vidlicovou lištou z dolní strany do samostatné hlavičkové svorky
Přestože by vidlicová lišta měla být připojena zhora, pro zajištění propojitelnosti s ostatními přístroji je možné její připojení i zdola.

Odlomitelné plastové přepážky proti mezifázovému zkratu pro propojení jističů 1P průběžnou lištou
Tyto přepážky zamezují možným mezifázovým zkratům při propojení vícefázovými propojovacími vidlicovými lištami. Přepážky by měly být pro speciální aplikace odlomitelné.

Možnost propojení dvěma hřebenovými lištami přímo do třmenových svorek
Hřebenové (jazýčkové) lišty mají dvě velké přednosti. Jazýček vytváří druhou přítlačnou plochu svorky na vsazený vodič a omezuje možné přechodové odpory na minimum. Hřebenové propojovací lišty s vývody soustředěnými na jejich okraji také umožňují vložit proti sobě dvě takové propojovací lišty, a dosáhnout tak dvojnásobku přenosové únosnosti, a tím i propojení např. tří 63A jističů mezi sebou.

Aretace příchytky (západky) v krajní vypínací poloze
Toto umožňuje jednodušší a rychlejší demontáž přístroje z lišty DIN (především u vícepólových provedení).

Možnost upevnění i na rovnou plochu
Při opravách ve starých rozvaděčích nebo v nových průmyslových aplikacích technik ocení možnost uchycení jističů na rovnou plochu bez použití lišty DIN a bez úpravy jističe.

Připevnění na lištu DIN s rozdílnou tloušťkou
Jističe jsou obvykle určeny pro připevnění na lištu DIN EN 50 022 (šířka 35 mm, rozsah tloušťky 0,8 až 2 mm). Na evropském trhu jsou i lišty DIN mimo tento rozsah, a je tedy třeba, aby jističe umožňovaly uchycení i na méně přesné provedení lišt DIN.

Svislá stabilizace na liště DIN
Při dotahování svorek má většina jističů tendenci se na liště DIN natáčet ve směru pravotočivého krutu. U jističů Bonega řady PEP je stability dosaženo plastovou zarážkou na spodní straně jističe, která po upevnění jističe na lištu DIN přebírá funkci protitlaku.

Vyjmutí z řady již propojených přístrojů na liště DIN bez nutné celkové demontáže propojovací lišty
Možnost vyjmout jistič z řady již propojených přístrojů bez demontáže celé propojovací lišty výrazně zrychluje a usnadňuje práci.

Pevnost spojení obalu
Větší počet nýtů a jejich vhodná poloha zajišťují pevné provedení obalu.

Dvoudílný obal sestavený čepovaním
Není-li obal zajištěný čepy, může se rozevírat. To ovlivňuje mechanickou část (ohnou se čepy nebo hřídelky) a vede to k omezení funkčnosti či k přerušení spojů.

Propojitelnost hřebenovou nebo vidlicovou lištou s jinými jističi
Ukazuje na kompatibilitu a vzájemnou nahraditelnost jističů od různých výrobců při použití hřebenové nebo vidlicové lišty.

Materiál zajišťovací západky na liště DIN
Západka dlouhodobě zaručuje stabilitu jističe na liště DIN. Je proto vhodné, aby byla vyrobena z plastu. U ocelové hrozí zkrat a koroze.

Montážní teplota
Udává maximální a minimální teploty, při kterých lze s jističem manipulovat bez vlivu na jeho konstrukci.

Připojení vstupu (pro AC)
U některých jističů je nutné připojovat vstup a výstup pouze z jedné, výrobcem stanovené strany – to by měl výrobce vždy uvádět. Je výhodnější univerzální připojení.

Více informací: www.bonega.cz

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde