časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Moeller představuje novinky

číslo 4/2005

Moeller představuje novinky

Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D.,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Moeller Elektrotechnika s. r. o., významný výrobce elektroinstalačních a jisticích přístrojů, který je jedním z největších dodavatelů na českém trhu již více než deset let, se opět představí na pražském veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2005. Expozice Moeller je již tradičně umístěna v PVA Letňany při vstupu do haly 2. Třísetmetrový stánek, rozdělený hlavním koridorem na dva stopadesátimetrové ostrovy nabízí průřez sortimentem ze všech oblastí elektrotechniky, na které se Moeller specializuje. V následujícím přehledu jsou představeny některé novinky, které návštěvníci mohou shlédnout na stánku Moeller.

xStart – nová řešení pro spínání a jištění nejen motorů

Ing. Radovan Faltus

Nová řada stykačů xStart se vyznačuje tím, že všechny mají přehledná typová označení, usnadňující rychlý výběr podle jejich jmenovitého spínaného proudu. Hodnota jmenovitého proudu (AC-3 při 400 V) figuruje přímo v typu stykače; to významně usnadňuje výběr požadované verze. Další změnou oproti doposud používaným typům, kterou přinášejí nové stykače řady xStart, jsou vestavěné pomocné kontakty, standardně dodávané až do typu DILM32 (tj. 32 A). Další z výhod nové řady xStart je rozměrové sjednocení stykačů, spouštěčů motorů a nadproudových relé s proudy do 65 A do tří typových velikostí se dvěma standardizovanými šířkami 45 a 55 mm. Toto sjednocení spoří místo při montáži přístrojů vedle sebe a zjednodušuje výrobu rozváděčů při současném použití různých přístrojů Moeller.

Obr. 1.

Využití beznástrojové propojovací sady PKZM0-XDM12: spojení spouštěče a stykače

Užitečnou výbavou nových stykačů DIL v celé řadě – od 7 A výše – jsou třmenové dvoukomorové svorky, které zaručují spolehlivé připojení dvou vodičů libovolně rozdílných průřezů.

Revoluční řešení spouštěčových kombinací

Pro motorové, ale i jiné zátěže je optimální kombinace spouštěče motorů se stykačem, jež chrání zátěž proti zkratu a přetížení a dálkově ji zapíná. Propojovací sady stykačů a spouštěčů motorů byly vždy v nabídce firmy Moeller, ovšem s novou řadou xStart přichází revoluční řešení beznástrojové samonosné propojovací sady pro stykače DILM7, DILM9 a DILM12, které tvoří kombinace se spouštěči motorů PKZM0 až do 12 A jmenovitého proudu. Ze tří standardních přístrojů lze tedy sestavit spouštěčovou kombinaci označovanou MSC bez použití nástroje pouze třemi lineárními pohyby. Tuhá konstrukce dovoluje sestavený přístroj upevňovat pouze na jednu montážní lištu DIN, obvykle za drážky přístroje PKZM0. Uvedená propojovací sada PKZM0-XDM12 (viz obr.) se skládá z dílu mechanického spojení a speciálního elektrického konektoru. Řešení nevylučuje použití jakéhokoliv standardního příslušenství ke stykači i spouštěči.

Mezi jednoznačné výhody tohoto konektorového řešení patří úspora času pro montáž, potlačení rizika chyby zapojení díky vysoké spolehlivosti spojení, zjednodušení servisu, ale díky variabilitě i snížení skladových zásob a skladových položek ekvivalentních přístrojů.

Spolu s beznástrojovou propojovací sadou pro přímé spouštěče jsou v nabídce též obdobné sady pro reverzační kombinace a kombinace hvězda-trojúhelník.


Řídicí relé EASY a MFD-Titan® – nová generace, nový software

Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D.

V loňském roce uvedla firma Moeller na trh novou generaci řídicích relé EASY500 a EASY700, které mohou řešit jednoduché kombinační a sekvenční úlohy. Při tvorbě aplikací je možné využít množství funkcí integrovaných v řídicím relé. Kromě jiných mezi ně patří multifunkční časová relé, obousměrné čítače impulsů, které pracují v rychlém režimu až do 1 kHz, čítače provozních hodin, analogový komparátor s možností přepočtu hodnot a nastavitelnou hysterezí, týdenní a roční spínací hodiny, každé se čtyřmi kanály, či textové displeje pro zobrazování textů a proměnných.

Obr. 2.

Sada pro začínající uživatele s programovacím kabel a softwarem v češtině

Letos budou představeny inovované přístroje EASY800 a MFD-Titan a nová generace programovacího softwaru EASY-SOFT-PRO verze 6.10, která je k dispozici i v českém jazyce, včetně rozsáhlé nápovědy a simulace pro všechny typy přístrojů. Přístroje EASY800 byly doplněny novými funkcemi, jako např. posuvný registr, datový multiplexor apod. Systém MFD-Titan byl rozšířen o nové vizualizační funkce, jako bargraf, nastavení času časových relé, návrat na poslední masku apod.

Se všemi novými typy a funkcemi se zájemci mohou seznámit na veletrhu AMPER 2005 ve stánku firmy Moeller, na školeních či na internetových stránkách www.easy-mfd.cz

Řídicí systémy a operátorské panely

Bude představen také systém programovatelných automatů a vizualizačních prostředků pod názvem xSystem. Součástí tohoto systému je série řídicích systémů xControl s řadami XC100, XC200 a XC600, které mohou též být kombinovány s operátorským panely do řad xVision. Dále budou představeny nové operátorské panely resp. kombinované HMI-PLC řad XVH300 a XV400. Řady XC100 a XC200 jsou klasické programovatelné automaty, ovšem s parametry na vysoké úrovni, řada XC600 jsou řídicí systémy na bázi PC, konstrukčně provedené jako programovatelné automaty. Pro vybudování rozsáhlejšího systému slouží rozšiřující moduly vstupů a výstupů XIOC, XION a dále komunikační moduly. Decentralizace systému se dosáhne pomocí normalizovaných sběrnic PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet, příp. ASi.


Záskokové automaty a jističe PMC – komplexní řešení

Ing. Karel Kašpárek

Pro uživatele, kteří potřebují zajistit nepřetržité napájení svých provozů, připravila firma Moeller řešení pro tři nejčastěji se vyskytující požadavky. Na veletrhu AMPER 2005 bude jeden z typů zařízení pro automatický záskok zdrojů představen.

První typ automatu je označen ZA-2.0 a je určen pro zajištění požadavku přepínání mezi jedním hlavním a jedním záložním zdrojem.

Druhý typ nese označení ZA-2.1 a je určen pro řešení požadavku napájení systému ze dvou zdrojů, které napájejí dvě nezávislé sběrnice. Při výpadku napájení jedné sběrnice automat zajistí propojení obou sběrnic a zbývající zdroj napájí obě sběrnice. Třetím nabízeným typem, který řeší přepínání tří zdrojů, je automat ZA-3.0 Automat přepíná napájení mezi jedním hlavním zdrojem a dvěma záložními zdroji.

Obr. 3.

Instalace záskokových automatů

Automaty jsou sestaveny na bázi prvků, které jsou v nabídce firmy Moeller. Základem je naprogramované relé EASY, které vyhodnocuje potřebné informace a řídí režim přepínání zdrojů. Celé zařízení je určeno k vestavění do jakéhokoliv rozváděče. Univerzální řešení umožňuje upravit základní typ přesně podle specifikace zákazníka (viz obr.).

Automat je připraven pro napájení jiným záložním zdrojem, který není závislý na funkci hlavních napájecích zdrojů.

Časování jednotlivých kroků je předem nastaveno při tvorbě programu. Změnu nastavení časovačů může provádět pouze osoba pověřená výrobcem a vykonávající servis těchto automatů.

Automat je také možné přepnout do ručního režimu a zdroje přepínat ručně.

Kompletní řada jističů PMC

Na veletrhu AMPER 2005 bude ve stánku firmy Moeller poprvé představena kompletní řada jističů PMC do 1 600 A. Přístroje jsou určeny pro jištění rozvodů v průmyslových budovách. Jističe typové velikosti 3 a 4 jsou vybaveny elektronickou nadproudovou vypínací spouští. Kompletní příslušenství dodávané pro jističe NZM lze použít i pro odvozenou řadu PMC. Jediným omezením v nabídce této řady jističů je absence výsuvného provedení jističů PMC a chybějící firmware pro diagnostiku jističů.

Na veletrhu bude předvedena aplikace diagnostiky jističů NZM ve spolupráci se záskokovým automatem a řídicí jednotkou PLC.


Novinky v oblasti moderní elektroinstalace Xcomfort

Ing. Jaromír Pávek

Systém Xcomfort je vhodný nejen pro novostavby ale především pro rekonstrukce domů bez sekání, špíny a prachu. Systém je vhodný pro automatizaci budov, ať už jde o vytápění, klimatizaci, nastavení rolet či žaluzií, garážových vrat, brány nebo řízení osvětlení včetně jeho stmívání.

Obr. 4. Obr. 5.

Obr. 4. Analogový aktor s výstupním napětím 0/10 V, popř. 1 až 10 V (20 mA)
Obr. 5. Sada (blistr) pro bezdrátové ovládání až šestnácti žárovek 100 W
Obr. 6. Centrální řídicí jednotka s vizualizací

Jednoduchost montáže a minimální nároky na úpravu kabeláže podstatně zkracují dobu potřebnou na modernizaci elektroinstalace. Technika montáže umožňuje změnit klasickou elektroinstalaci na inteligentní bez přerušení používání objektu. V podstatě to znamená doplnit do elektroinstalace spínací, stmívací, analogové nebo roletové aktory, které ovládají spotřebiče (obr. 4). Nabídka komponentů RF byla v letošním roce aktuálně rozšířena o spínací aktory s bezpotenciálovým výstupem (CSAU-01/02), či dvojpólové verze spínacích aktorů (CSAU-01/03). Zajímavá je rovněž i nabídka roletových aktorů (CJAU-01/02) s bezpečnostními funkcemi, např. při dešti nebo silném větru, kdy dojde k automatickému stažení rolet a zablokování manuálního ovládání. Aktory se používají pro montáž do instalačních krabic, krytů svítidel, nebo přímo do koncových spotřebičů. Novinkou jsou přenosné zásuvkové adaptéry pro spínání (CSAP-01/02) nebo stmívání (CDAP-01/02) např. přenosných lamp a koncových spotřebičů. Obr. 6. Pro řízení směšovacích ventilů, výkonových stmívačů a elektronických předřadníků pro halogenová nebo zářivková svítidla jsou vhodné analogové aktory 0 až10 V (CAAE-01/01), resp. 1 až 10 V (CAAE-01/02). Ovládání aktorů je bezdrátovými tlačítky nebo dálkovými ovládači, přičemž umístění vypínače pro ovládání spotřebičů lze řešit až po rozmístění nábytku. Programování, resp. nastavení základních funkcí je pouze malým šroubovákem. Nyní je nabízena možnost zvýhodněného nákupu dvou typů sad (blistrů) s tlačítky a různými aktory ve velkoobchodech (obr. 5) – pro odzkoušení rychlosti montáže moderní elektroinstalace a spolehlivosti systému. Pro stmívání žárovkových svítidel do výkonu 250 V·A je určen typ CPAD-00/16, pro spínání osvětlení nebo jiných spotřebičů typ CPAD-00/15.

Pro detailní nastavení více funkcí aktoru, např. doby zpožděného ZAP/VYP, časové funkce apod. je nutné použít software MRF (Moeller RF), nyní ve vylepšené české verzi MRF v.1.20. Pro pokročilejší instalace, např. komfortní regulaci vytápění, klimatizace apod., je nutné vždy použít centrální jednotku s vizualizací, tzv. Home Manager (obr. 6). Jednotka umožňuje simulaci přítomnosti osob – náhodné spínání osvětlení v domě, nebo např. na dálku z mobilního telefonu zkontrolovat stav jednotlivých zařízení, spustit vytápění či zapnout vyhřívání sauny, stáhnout rolety apod.

Podrobnější informace o výrobcích včetně softwarů ke stažení zájemci naleznou na www.Xcomfort.com.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 519 611
fax: 465 519 619