časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Modulární systém rozváděčů nízkého napětí Sivacon

Marek Smola, Siemens, s. r. o.
 
S příchodem zahraničních, ale i domácích investorů v oblasti průmyslové infrastruktury roste na českém trhu poptávka po modulárních rozváděčích nízkého napětí, které jsou často nazývány MCC (Motor Control Center, typový motorický rozváděč) nebo také šuplíkové rozváděče. Společnost Siemens pro tuto oblast nabízí dvě typové řady rozváděčů – Sivacon 8PT a Sivacon 8PV. V obou případech jde o typově zkoušené rozváděče nízkého napětí, které není díky promyšlené konstrukci v podstatě třeba udržovat.
 
Rozváděče Sivacon jsou nabízeny v několika variantách:
  • pevné provedení – přístroje jsou pevně montovány v rozváděči,
  • plně výsuvné provedení – přístroje jsou montovány v plně výsuvném „šuplíku“ (obr. 1), který je vybaven silovými i ovládacími konektory, a pro připojení k napětí není nutné použít nástroje,
  • plug in – ekonomické řešení výsuvného provedení, kde přístroje jsou montovány v šuplíku, k připojení k silové části jsou použity konektory a ovládací prvky jsou připojeny svorkami.
V systému rozváděčů Sivacon je možné vyrobit také kompenzační rozváděč, a to s maximálním zdánlivým výkonem 500 kvar na jedno pole standardní kompenzace a 300 kvar chráněné kompenzace v jednom poli.
Promyšlená konstrukce rozváděčů Sivacon 8PT a 8PV je v podstatě bezúdržbová. Již při sestavování cenové kalkulace je zohledněno oteplení přípojnic a přístrojů působením okolní teploty i vlivem teplených ztrát na přístrojích v rozváděčích.
Mechanická konstrukce hlavních napájecích nebo i vývodových polí umožňuje rychle a bez problémů vyjmout kterýkoliv poškozený přístroj a na jeho místo osadit nový. Díky tomu lze zkrátit nezbytnou odstávku zařízení na minimum, a snížit tak případné ztráty vzniklé přerušením dodávky elektrické energie do výrobní technologie. Tato skutečnost je zásadní při rozhodování, zda použít klasický rozváděč, nebo právě modulární systém rozváděčů. Konstrukce rozváděčů vyhovuje také požadavkům na oddělení vnitřních prostor až do třídy separace 4b. Rozváděče Sivacon byly testovány i na seismickou odolnost, takže uplatnění najdou mj. i v jaderných elektrárnách.
Všechny uvedené typy rozváděčů lze rovněž jednoduše připojit k přípojnicovému rozvodu Sivacon 8PS připojovacími adaptéry.
 

Sivacon 8PV

Tento systém rozváděčů bývá někdy nazýván firemní varianta, protože se vyrábí výhradně ve výrobním závodě společnosti Siemens v Lipsku. Systém Sivacon 8PV (obr. 2) je používán v rozvodnách velkých průmyslových podniků, kde je často nutné řešit speciální požadavky na technická řešení (např. rozváděče zády k sobě apod.).
 

Sivacon 8PT

Rozváděče systému Sivacon 8PT (obr. 3) jsou vyráběny na základě licence, kterou společnost Siemens poskytuje renomovaným výrobcům rozváděčů v daném regionu. Každý držitel licence absolvuje školení ve výrobním závodě v Lipsku. Rozváděče jsou projektovány programem Simaris Sivacon, který nabízí nejen pravidelně aktualizovanou databázi prvků Sivacon 8PT, ale i dalších přístrojů značky Siemens. Výstupem programu Simaris Sivacon je kompletní výrobní dokumentace, která obsahuje specifikace dílů a přístrojů, pohledy na jednotlivá pole rozváděče, technické údaje a údaje o ceně.
Systém rozváděčů Sivacon 8PT je nabízen ve dvou variantách. První varianta má horizontální přípojnicový systém, druhá vertikální přípojnicový systém.
Rozváděče s horizontálním systémem sběrnic v horní části pole mají stavební části společné s rozváděči 8PV. Velkou výhodou je jejich použití pro větší proudy (tab. 2). Výška rozváděčů je buď 2 200 mm, nebo 2 600 mm, krytí maximálně IP54. U těchto typů rozváděčů je možné dosáhnout maximální třídy separace 4b.
U rozváděčů s vertikálním systémem sběrnic lze použít skříně o výšce 2 000 nebo 2 200 mm; sběrnice jsou umístěny vertikálně v zadní části rozváděče, a umožňují tak dva paralelně vedené napájecí systémy. Hloubka rozváděče je vždy 600 mm. Další technické parametry jsou uvedeny v tab. 2.
U rozváděčů tohoto typu lze dosáhnout oddělení vnitřních prostor třídy separace 1 nebo 2b.
Další informace mohou zájemci získat na adrese: http://www.siemens.cz/ad, adprodej.cz@siemens.com
 
Obr. 1. Plně výsuvná varianta – základní polohy šuplíku: a) plné vysunutí – je odpojena jak silová, tak ovládací část a šuplík je zcela bez napětí a může být vyjmut z rozváděče, b) testovací – je odpojena silová část, ovládací prvky jsou pod napětím a umožňují např. test ovládacích obvodů, c) plné zasunutí – silová i ovládací část jsou pod napětím a šuplík je v normálním provozním režimu
Obr. 2. Rozváděč Sivacon 8PV
Obr. 3. Rozváděč Sivacon 8PT
 
Tab. 1. Technické parametry Sivacon 8PV
Tab. 2. Technické parametry Sivacon 8PT