Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Více aktualit

Modulární přístroje MINIA

Rozšíření sortimentu proudových chráničů
 
Bc. Jan Diviš, OEZ, s. r. o.
 
Proudové chrániče patří již mnoho let do standardní nabídky společnosti OEZ. Mnozí jistě dobře znají typy proudových chráničů OFE, OFI nebo proudové chrániče s nadproudovou ochranou OLFE, OLFI. Tyto typy jsou součástí řady modulárních přístrojů MINIA, která dále zahrnuje kompletní sortiment jističů, přepěťových ochran, stykačů atd.
 
Proudový chránič zajišťující doplňkovou ochranu ve zvláštních případech (dříve doplňková ochrana před dotykem živých částí) může současně zajišťovat i ochranu při poruše (dříve ochrana před dotykem neživých částí). Princip funkce, založený na vyhodnocovaní vektorového součtu okamžitých hodnot proudů v pracovních vodičích (reziduálního proudu), je určitě dobře znám (obr. 1).
 

Doplnění sortimentu

 

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou OLE, OLI

Doposud byla nabízena řada proudových chráničů s nadproudovou ochranou pod typovým označením OLFE (6 kA), OLFI (10 kA). Nyní byl sortiment doplněn o řadu OLE (6 kA), OLI (10 kA) – viz obr. 2, která obsahuje již typ G a poskytuje výhody v oblasti připojování a upevnění na lištu. Uplatňují se především v obvodech, kde jsou instalována zařízení, která při fungování nebo zapnutí generují krátkodobé, resp. přechodné únikové proudy (svodiče přepětí, velkoplošná topná tělesa apod.). Tento stav může standardní proudový chránič vyhodnotit jako chybu a vypnout, což může způsobit následně škodu, např. zkažení potravin v mrazničce apod. V těchto případech se doporučuje použít proudové chrániče G se zpožděním 10 ms, které sníží počet nechtěných vypnutí.
 
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou OLE, OLI mají jinou konstrukci než OLFE, OLFI. Umožňují snadněji připojovat více vodičů do svorky díky dvouúrovňovému systému svorek s pevnou přepážkou uprostřed. Nyní je možné připojit až čtyři vodiče do svorky, přičemž lze připojit také dva vodiče různého průřezu (obr. 3).
 
K vzájemnému propojení proudových chráničů s nadproudovou ochranou OLE, OLI se doporučuje použít kolíkové propojovací lišty S2L, S3L+N. S jejich pomocí lze vyměnit jeden chránič OLE, OLI v řadě těchto chráničů propojených propojovacími lištami bez přerušení sousedních okruhů, a to jak při propojení lištou nahoře, tak dole. Navíc, umístí-li se propojovací lišta do zadní části svorky a vodič do přední části svorky, je možné snadněji zkontrolovat správné připojení vodiče.
 
Upevnění proudových chráničů s nadproudovou ochranou OLI na lištu DIN a jejich odejmutí z lišty DIN se vykonává velmi snadno – ručně bez použití nástroje. Toto umožňuje speciální systém západek.
 
Dále došlo u nových proudových chráničů s nadproudovou ochranou OLE, OLI ke sjednocení polohy N-pólu na pravou stranu, stejně jako tomu je u jističů LPE, LPN a proudových chráničů OFE, OFI (obr. 4).
 

Proudové chrániče OFI, typ G

Společnost OEZ již dlouho nabízí proudové chrániče typu G ve čtyřpólovém provedení, které reagují nejen na sinusový střídavý reziduální proud, ale i na pulzující stejnosměrný reziduální proud (typ A). Nyní byla doplněna nabídka o dvoupólová provedení pro jednofázové obvody a zejména o levnější verze chráničů (typ AC). Typy G nacházejí uplatnění ve stejné oblasti, jak bylo zmíněno u proudových chráničů s nadproudovou ochranou OLE, OLI.
 

Rozšíření počtu obvodů vyžadujících ochranu proudovým chráničem

 
Od 1. 2. 2009 nahrazuje dřívější normu ČSN 33 2000-4-41 nová edice (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem). Významnou novinkou je zde požadavek na doplňkovou ochranu proudovými chrániči s jmenovitým reziduálním proudem IΔn ≤ 30 mA u zásuvek s jmenovitým proudem nepřesahujícím 20 A, které jsou používány osobami bez elektrotechnické kvalifikace a jsou určeny pro všeobecné použití. Další novinkou je požadavek na doplňkovou ochranu mobilních zařízení pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 32 A. Tímto požadavkem se významně rozšiřuje okruh obvodů, které musí být chráněny proudovými chrániči.
 
Další informace je možné získat přímo na lince technické podpory pro modulární přístroje MINIA (tel.: 465 672 190) nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mail: minia.cz@oez.com).
 
Kompletní informace k přístrojům lze najít v katalogu Modulární přístroje MINIA nebo na webových stránkách společnosti: http://www.oez.cz
 
Obr. 1. Princip proudového chrániče
Obr. 2. Proudového chrániče s nadproudovou ochranou OLE, OLI
Obr. 3. Ukázka připojení vodičů do svorky
Obr. 4. Sjednocení N-pólu na pravou stranu
 
Tab. 1. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Tab. 2. Proudové chrániče