časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Modulární odpínače SIRCO M a SIRCO MV

|

Ing. Zdeněk Hašek, GHV Trading, spol. s r. o.
 
V letošním roce se firma GHV Trading stala autorizovaným distributorem renomované francouzské firmy SOCOMEC. Společnost SOCOMEC tvoří dvě divize; první vyrábí záložní zdroje, druhá zajišťuje vývoj a výrobu širokého sortimentu spínacích zařízení a monitorovacích přístrojů, které se používají především ke kvalitativní i kvantitativní analýze elektrických sítí. Právě sortiment druhé divize, který v České republice firma GHV Trading nabízí, bude na stánkách časopisu Elektro postupně představen.
 
Výrobkovou skupinou, jejichž výrobou se společnost SOCOMEC zabývá od samého založení v roce 1922, jsou odpínače. V současné době je v nabídce osm standardních řad odpínačů, které umožňují spínání a odpínání jmenovitých proudů od 16 do 5 000 A. Všechny odpínače splňují požadavky normy ČSN EN 60947-3. Mají schopnost zapínat, vypínat a vést proud za standardních podmínek. Ve specifických případech jsou schopny v sepnutém stavu vést proud i za mimořádných podmínek (při zkratu). Ve vypnutém stavu zajišťují bezpečné odpojení obvodu.
 
Kromě širokého rozsahu jmenovitých proudů nabízejí jednotlivé řady odpínačů i nejrůznější zvláštnosti, které umožňují řešení i pro ta nejnáročnější použití. Řady SIRCO MV, SIDER a SIDERMAT umožňují např. přímou vizuální kontrolu sepnutí, popř. odpojení. Řady SIDERMAT a CMP je zase možné spínat elektronicky. V podstatě všechny řady umožňují čelní i boční ruční ovládání, přímé i nepřímé.
 
Nejnovější produktové řady odpínačů nesou název SIRCO M (obr. 4) a SIRCO MV (obr. 6) a představují moderní modulární koncepci kompaktních odpínačů nízkého napětí s bohatým příslušenstvím a širokými možnostmi použití. Zatímco moderní design a modulární řešení jsou společné pro obě zmiňované řady, principem spínání a možnostmi použití se obě řady liší.
 
Řada odpínačů SIRCO M je založena na principu tlačných kontaktů (obr. 1) a zaručuje dvojité rozpojení v každé fázi. Základní modul se vyrábí v třípólovém provedení pro devět jmenovitých proudů od 16 do 125 A. Odpínač je možné ovládat přímo zepředu kloubovým ovladačem (obr. 3) nebo otočnou rukojetí (obr. 4). Otočná rukojeť umožňuje i ovládání zleva, popř. zprava. Přístroj je možné upevnit na lištu DIN, na panel nebo pomocí speciální montážní sady i do dveří rozváděče. Odpínače se dodávají i v polykarbonátové skříni s krytím IP65. Základní třípólový modul odpínače lze rozšířit přídavným spínatelným pólem na čtyřpólový, popř. lze k němu připojit další nespínatelný modul pro vodič N nebo PE.
 
Dalším důležitým příslušenstvím jsou bloky pomocných kontaktů. Každý modul má dva kontakty (2× N/O, nebo 1× N/O + 1× N/C). Oba kontakty v modulu kromě signalizace změny stavu odpínače plní funkci prebreak, tj. signalizace změny stavu ještě před vlastním vypnutím nebo zapnutím odpínače. Tuto vlastnost lze s výhodou využít např. v případě, kdy z hlediska funkce zátěže je nezbytné, aby k odpojení nedošlo pod napětím (tj. aby sepnutí kontaktu prebreak vyslalo signál k předřazenému jističi, který by měl odpojit vstupní napětí odpínače). K odpínači lze připojit maximálně dva moduly. V nabídce příslušenství jsou i bezpečnostní kryty svorek, prodlužovací hřídele pro aplikace vyžadující externí ovládání a samozřejmě bohatý výběr otočných rukojetí, včetně bezpečnostních v barvách červené a žluté.
 
Velmi specifickým příslušenstvím je sdružovací panel, pomocí kterého lze spojit dva základní moduly a vytvořit z nich jeden šesti- nebo osmipólový odpínač SIRCO M nebo jeden tří- či čtyřpólový přepínač SIRCOVER M (I – 0 – II nebo I – I+II – II).
 
Spínání řady odpínačů SIRCO MV (obr. 2) je založeno na kluzných kontaktech, které umožňuji dokonalou vizuální kontrolu skutečného spínacího stavu odpínače. Odpínače se vyrábějí ve tří- nebo čtyřpólovém provedení pro jmenovité proudy 100, 125 a 160 A. Je možné je ovládat přímo nebo externě zepředu, zleva nebo zprava otočnou rukojetí. Přístroj lze upevnit na lištu DIN nebo na panel.
 
Základní modul odpínače je třípólový nebo čtyřpólový a nelze jej rozšiřovat jako odpínač SIRCO M přídavnými póly. Jako příslušenství k odpínačům řady MV se dodávají dva typy bloků pomocných kontaktů: typ M a typ U.
 
Typ M je konstrukčně shodný s blokem pomocných kontaktů pro odpínač SIRCOM, nezajišťuje však funkci prebreaking. Tuto funkci může zajistit typ U. Další příslušenství pro SIRCO MV je již obdobné – bezpečnostní kryty svorek, prodlužovací hřídele a otočné rukojeti.
 
Odpínače řady SIRCO M i SIRCO MV se uplatní všude tam, kde je kladen hlavní důraz na spínání a odpínání zátěže bez požadavku na jištění a kde se zúročí vysoká životnost odpínače. Jsou tedy používány převedším jako hlavní vypínače strojů, pro propojení sítí, motorové vývody, vstupní a výstupní obvody rozváděčů, místní bezpečnostní odpojení, výstupy záložních zdrojů (generátorů) apod.
 
V některém z následujících čísel časopisu Elektro budou čtenáři seznámeni s další výrobkovou skupinou firmy SOCOMEC – s výkonovými přepínači.
 
Další informace nejen o odpínačích firmy SOCOMEC mohou zájemci získat u pracovníků firmy na kontaktní adrese:
GHV Trading, spol. s r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: +420 541 235 386
fax: +420 541 235 387
 
Obr. 1. Princip spínání SIRCO M
Obr. 2. Princip spínání SIRCO MV
Obr. 3. SIRCO M s kloubovým ovladačem
Obr. 4. SIRCO M s otočnou rukojetí
Obr. 5. Modulární schéma SIRCO M s příslušenstvím