časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Modulární monitory reziduálních proudů Bender s ochrannou funkcí

Ing. Jan Šenberger | GHV Trading, spol. s r. o. | www.ghvtrading.cz

Společnost Bender opět rozšířila portfolio modulárních monitorů reziduálních proudů řady MRCDB300 o další přístroj určený pro aplikace ve svařování. V této souvislosti stojí za to projít si celou modelovou řadu MRCDB300 a ukázat si rozdíly mezi jednotlivými přístroji.

Monitory reziduálních proudů Bender řady MRCDB300 slouží jako ochranná zařízení MRCDB v uzemněných sítích TN a TT. Ve spojení s výkonovým odpojovacím prvkem, jehož čas vypnutí nesmí překročit 20 ms, slouží k ochraně osob, k prevenci proti vzniku požáru a k ochraně nepřetržitých provozů. Přístroje splňují přísné požadavky normy IEC 60947-2 přílohy M.

Nabídku přístrojů MRCDB300 v současnosti tvoří čtyři vyhodnocovací jednotky a celkem deset měřicích proudových transformátorů řady CTBC. Vyhodnocovací jednotky jsou osazeny přímo na těle měřicích transformátorů a tvoří tak jeden kompaktní celek. Vyhodnocovací jednotky se liší zejména nastavenou hodnotou reakce reziduálního proudu IΔn. Jednotka MRCDB301 je určena k ochraně osob a má pevně nastavenou hodnotu reakce IΔn = 30 mA. Variantou tohoto přístroje je provedení MRCDB305, které rovněž slouží k ochraně osob, zároveň je ale speciálně vyvinuto pro aplikace s velkými spínacími nebo náběhovými proudy pulzního charakteru (> 1 kA po dobu < 1 s). Typickým použitím této varianty monitoru reziduálního proudu jsou aplikace ve svařování.


Všechny varianty přístrojů měří a vyhodnocují reziduální proud v rozsahu 5 mA až 20 A, přičemž mohou být použity pro proudy typu B, tj. umožňují měření jak střídavé, tak stejnosměrné složky. Garantovaný frekvenční rozsah vyhodnocení reziduálního proudu je úctyhodný, tj. od 0 Hz do 100 kHz.


  
Obr. 1. Modelová řada MRCDB300, Obr. 2. Vyhodnocovací jednotka osazená na těle měřicího transformátoru

Další varianta přístroje, vyhodnocovací jednotka MRCDB302, slouží k prevenci proti vzniku požáru s pevně nastavenou hodnotou reakce IΔn = 300 mA. Poslední přístroj, monitor MRCDB303 má volně nastavitelnou hodnotu reakce IΔn v rozsahu 30 mA až 3 A a lze ji tak nasadit v libovolných průmyslových aplikacích, včetně aplikací s velkými hodnotami jmenovitého proudu. Vyhodnocovací jednotky umožňují nastavit dvě samostatné hodnoty reakce (výstraha a alarm) a disponují dvěma nezávislými výstupními relé s přepínacími kontakty. Aktuální hodnotu reziduálního proudu je dále možné vyčítat pomocí protokolu Modbus RTU po rozhraní RS-485 nebo prostřednictvím převodníků COM465. Toto rozhraní lze rovněž použít pro nastavování parametrů přístroje.

Jak bylo uvedeno, vyhodnocovací jednotky se osazují přímo na tělo měřicích proudových transformátorů řady CTBC pomocí vestavěných úchytů. Výhody tohoto mechanického řešení jsou zřejmé – vyhodnocovací jednotka tvoří s měřicím transformátorem kompaktní celek a zároveň není nutné v případě výměny vyhodnocovací jednotky demontovat vlastní měřicí transformátor a složitě rozpojovat kabely v instalaci.

Obr. 2. Vyhodnocovací jednotka přístroje MRCDB300
Obr. 3. Vyhodnocovací jednotka přístroje MRCDB300

Měřicí proudové transformátory se dodávají v pěti variantách podle vnitřního průměru, tj. s průměrem 20, 35, 60, 120 a 210 mm. Zároveň pro každý vnitřní průměr existuje provedení standardní a stíněné. Měřicí proudové transformátory CTBC lze použít v aplikacích s jmenovitým proudem až 1 000 A, přičemž výrobce garantuje odolnost všech přístrojů vůči krátkodobým tepelným proudům o hodnotě až 2,4 kA po dobu max. 1 s. Stíněná provedení měřicích transformátorů jsou vhodná pro všechny instalace, v nichž se vyskytují silná okolní elektromagnetická pole, která by mohla ovlivňovat samotné měření reziduálního proudu.

Společnost Bender přináší ucelenou řadu přístrojů pro monitorování reziduálních proudů s ochrannou funkcí. Pro přehled jsou dále uvedeny jejich hlavní vlastnosti:
– čtyři varianty vyhodnocovacích jednotek s různými hodnotami reakce na reziduální proud,
– deset variant měřicích proudových transformátorů,
– nezávislost na hodnotě jmenovitého proudu v monitorované instalaci,
– monitorování reziduálních proudů typu B (AC i DC),
– frekvenční rozsah DC…100 kHz,
– komunikační rozhraní RS-485 / Modbus RTU.

Další informace jsou dostupné na webových stránkách distributora www.ghvtrading.cz