Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2017 vyšlo
tiskem 6. 11. 2017. V elektronické verzi na webu od 27. 11. 2017. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Točivé elektrické stroje

Hlavní článek
Analýza účinku geometrických charakteristik CFD simulací na teplotní pole sinusového filtru
On-line optimalizácia komutačných uhlov prúdu vo fázach BLDC motora

Aktuality

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Slovensko bude partnerskou zemí MSV 2018 Příští rok se chystají oslavy několika kulatých výročí včetně 100 let od založení…

Více aktualit

Modernizace a úpravy elektrických rozvodů s novými typy přístrojů

číslo 5/2004

elektrotechnická praxe

Modernizace a úpravy elektrických rozvodů s novými typy přístrojů

Ing. Karel Dvořáček,
STÚ-E a. s.

Vžitý názor, že současná úroveň bezpečnosti elektrické instalace je neměnně dána již jejím vznikem, bez jakékoliv možnosti změny, přičemž „bezpečností“ zde nejsou myšleny změny bezpečnosti vzniklé přetěžováním dosavadních rozvodů nebo jejich degradace laickými zásahy či nedbalou montáží, je v současné době vlastně překonán. Přispěly k tomu nové kombinované přístroje, jež kumulují několik funkcí, které byly (a často ještě jsou) považovány za neslučitelné.

Obr. 1

Jedním z takovýchto přístrojů je zásuvka opatřená proudovým chráničem s vybavovacím proudem IDn Ł 30 mA. Příkladem může být typ ABB SRCD.

2. Využití zásuvky s vestavěným proudovým chráničem

Zásuvkové obvody se zvýšenou ochranou proti úrazu elektrickým proudem pomocí proudových chráničů s vypínacím reziduálním proudem IDn Ł 30 mA jsou jedny z nejčastěji požadovaných ochranných opatření, jež jsou obsažena v odd. 7 souboru ČSN 33 2000. Pro připomenutí uveďme: ČSN 33 2000-7-701 (oddíl 701 – Prostory s vanou nebo sprchou a umývacím prostorem), 33 2000-7-702 (oddíl 702 – Plavecké bazény a jiné nádrže) atd. Aplikace těchto přístrojů může vyplynout i ze změny vnějších vlivů, tzn. stane-li se např. z běžného pokoje, tedy prostoru vnějšího vlivu třídy BA1, dětský pokoj s vnějším vlivem třídy BA2, popř. pokoj pro seniory s vnějším vlivem třídy BA3. Nelze opomenout ani základní bezpečnostní požadavky pro využívání elektrického zařízení venku (např. sekaček na trávu, ručního nářadí atd.). Toto je jen velmi stručný výčet možností použití přístroje nového typu.

Obr. 2

3. Použití a zapojení přístroje v síti TN-C

Původní elektrické rozvody v systému sítě TN-C v bytových domech, objektech občanské výstavby a dalších objektech se v ČR vyznačují těmito parametry:

 • jádra vodičů rozvodů jsou z hliníku, u zásuvkových obvodů o průměru 4 mm2,
 • ochrana proti úrazu elektrickým proudem na exponovaných místech je zásadně řešena propojováním,
 • využití sítí TN-S (TN-C-S) je omezeno pouze na zdravotní zařízení.

Pro možnost použití zásuvky s vestavěným proudovým chráničem v těchto rozvodech je nutné splnit několik základních předpokladů:

 • Dostatečná kvalita celého přívodního vedení obvodu, zvláště celistvost vodiče PEN. Uvedená zásada je i základem spolehlivosti celého systému elektrického zařízení a určení míst (podle předpokladů) zvýšeného nebezpečí poškození a možnosti úrazu (obr. 1).

 • Připojení zásuvky s vestavěným proudovým chráničem na již existující rozvod je určeno průřezem dosavadních vodičů (obvykle vodič s jádrem z hliníku o průřezu 4 mm2) a možností danou svorkami přístroje. V moderních přístrojích jsou převážně použity svorky pro připojení vodičů 2,5 mm2. Proto je třeba před přístroj (zásuvku s vestavěným proudovým chráničem) zařadit svorkovou krabici, kde se změní vodič s hliníkovým jádrem na vodič s jádrem z mědi o průřezu 2,5 mm2. Přístroj je běžně vybaven i svorkami pro připojení další zásuvky (či jiného spotřebiče, např. svítidla), která je rovněž chráněna vestavěným proudovým chráničem IDn Ł 30 mA - viz obr. 4. Zapojení přístroje TN-C viz obr. 2. Obr. 3 Uvedenou skutečnost lze zvláště využít při úpravách bytových koupelen. Zde je totiž možné za předpokladu použití popisovaného přístroje splnit požadavky ČSN 33 2000-7-701. To znamená, že postupem podle článku 4.7.6 – ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody lze k této zásuvce připojit i svítidlo (toaletní skříňku s osvětlením) v zóně 2, přičemž pro umístění jeho spínače je nutné dodržet všechny požadavky ČSN 33 2000-7-701.

4. Zásuvka s vestavěnou proudovou ochranou v síti TN-S

Sítě TN-S jsou převážně instalovány v bytových a občanských stavbách budovaných až od 90. let minulého století. Zde jsou proudové chrániče s IDn Ł 30 mA. v obvodech ( pro než jsou elektrotechnickými normami předepsány) většinou zabudovány v bytových (či podružných) rozvodnicích. Zásuvka s vestavěnou proudovou ochranou však i zde nalézá uplatnění. Pro názornost jsou uvedeny dva příklady:

 • Změna využití prostoru (z BA1) – např. změna běžného pokoje na dětský či seniorský pokoj (na BA2, BA3).
  V tomto případě je zdánlivě nejjednodušším způsobem ochrany aplikace ochranných zátek (vyjímatelných pouze zvláštním nástrojem – klíčem). Uvedené opatření v dětském pokoji vyhovuje pouze v případě malých dětí, které si ještě nehrají s hračkami a nejsou schopny použít další zařízení (např. i PC). Je-li v dětském či seniorském pokoji třeba připojit jakýkoliv spotřebič (např. napáječ, nabíječku apod.), už vzniká riziko úrazu elektrickým proudem. To si ani dobře poučené děti v zápalu hry či pohybově handicapovaný senior neuvědomí. Rovněž různé sestavování PC či hi-fi komponent často vede mladistvé k podceňování rizika úrazu způsobeného elektrickým proudem. V uvedených případech je instalace proudového chrániče naprosto oprávněná. Obr. 4

 • Použití zásuvky s vestavěným proudovým chráničem pro rozšíření obvodu do exponovaného prostoru.
  Další možností výhodné aplikace zmíněné zásuvky v síti TN-S je situace, kdy k zásuvce má být připojeno elektrické zařízení využívané venku (travní sekačka apod.) nebo elektrické zařízení se zvýšeným rizikem vlastního poškození či poškození přívodní šňůry. Způsob zapojení přístroje v síti TN-S je na obr. 3.

5. Závěr

Příspěvek má připomenout možnosti zlepšení současného stavu elektrických rozvodů především v oblasti bezpečnosti. Aby popisované technické zlepšení přineslo dlouhodobý užitek, musí být doplněno i dostatečnou instruktáží uživatele (potřeba občasného testování přístroje pomocí tlačítka TEST a dále odborné kontroly – revize bytových rozvodů, především v celistvosti vodiče PEN v sítích TN-C). Tyto poznatky lze aplikovat i na další oblasti využití popsaného přístroje pro zvýšení bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem.