časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Moderní elektroinstalace aneb zkuste to bez drátů

číslo 2/2005

Moderní elektroinstalace aneb zkuste to bez drátů

Ing. Jaromír Pávek,
produktový manažer Xcomfort, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Zamysleli jste se někdy nad množstvím elektroniky kolem nás? Bez televize, videorekordéru nebo přehrávače DVD se většina našich moderních obývacích pokojů už neobejde a mobilní telefony či počítače se stávají naprostou samozřejmostí.

Početné řídicí systémy v našich domácnostech – v automatických pračkách, v elektrických sporácích, v myčkách nádobí, v kotlích ústředního topení, klimatizaci, ale i v dětských hračkách a ostatních spotřebičích, které denně používáme – již ani nevnímáme, ačkoliv pečují o naše pohodlí a bezpečnější život.

Klasická elektroinstalace

Všeobecný rostoucí trend využívání automatizace v domácnostech a v kancelářích se zatím příliš neprojevuje v elektroinstalaci budov. Přitom určitě častěji saháme na vypínač osvětlení než na ovladač videorekordéru. Od elektroinstalace vlastně neočekáváme, že by se přizpůsobovala našim požadavkům tak jako třeba ovládání televizoru. Jsme zvyklí večer než usneme vstát z postele a zhasnout světla. Příjemnou pohodu ke sledování televize si např. vytvoříme rozsvícením stojanových svítidel na třech místech, ta však musíme nejprve každé zvlášť zapnout. Před odchodem z domu se ode dveří ještě vrátíme zkontrolovat, zdali jsme zhasli všechna svítidla, a při návratu domů zcela samozřejmě nejprve za dveřmi odložíme tašky s nákupem, abychom mohli rozsvítit světlo v předsíni nebo v chodbě vedoucí do kuchyně.

Inteligentní elektroinstalace

Na rozdíl od klasické je tzv. inteligentní elektroinstalace schopna plnit měnící se požadavky uživatelů, a osvobodit je tak od rutinních činností. Na trhu existuje několik takovýchto systémů, které pracují převážně na principu sběrnice. Jejich společným znakem je rozdělení funkce klasického vypínače na řídicí a ovládací část – senzor (pro uživatele je reprezentován kolébkou vypínače) a výkonovou část – aktor (zajišťuje sepnutí obvodu spotřebiče). Velkou výhodou při projektování těchto systémů je skutečnost, že není zapotřebí přesně definovat, která svítidla či jiné spotřebiče mají být z daného místa ovládány. Důležitý je pouze počet silových obvodů v jednotlivých místnostech a místa, odkud by tyto obvody měly být ovládány. Konkrétní požadavky ovládání, tj. jaký senzor je určen pro ovládání příslušných svítidel s požadovanou funkcí, se programují (lépe řečeno nastavují) při uvádění elektroinstalace do provozu.

Obr. 1.

Obr. 1. Výkonové členy – spínací, roletové a stmívací aktory systému RF

Možnosti systémů inteligentní elektroinstalace

Systém inteligentní elektroinstalace může obyvatelům už při příchodu domů po jednom stisknutí tlačítka (za předpokladu, že je tma) posvítit na cestu až do kuchyně nebo do obývacího pokoje a s použitím časových funkcí za nimi nezapomene zhasnout. Velmi příjemné je využití světelných scén, kdy se naprogramují různé kombinace intenzity osvětlení jednotlivých svítidel v místnosti (např. pro sledování televize, čtení knihy, posezení s přáteli aj.). Samozřejmostí jsou tzv. centrální funkce – vypnutí všech svítidel a určených spotřebičů při odchodu z domu, v ložnici před usnutím apod.

Inteligentní elektroinstalace dokáže řídit i další podsystémy – standardní je ovládání žaluzií, řízení topení nebo i zavlažování zahrady. Velkou výhodou je skutečnost, že jak celkové, tak provozní náklady na jeden systém mohou být v konečném součtu nižší než náklady vynaložené na několik samostatných řídicích částí.

Obr. 2.

Obr. 2. Senzory – přístroje napájené baterií

Způsob kladení kabelových rozvodů zejména pro sběrnicové systémy (např. EIB, Nikobus aj.) je zcela odlišný od postupu klasické elektroinstalace. K senzorům (spínačům) je třeba uložit vedení datové sběrnice a ke všem svítidlům a spotřebičům je nutné vést samostatný silový kabel z rozváděče, ve kterém jsou instalovány řídicí jednotky s aktory. Tento způsob instalace je vhodný pouze pro novostavby nebo při celkových rekonstrukcích budov.

Radiofrekvenční systém Xcomfort

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu rekonstruovaných a nově stavěných domů a bytů s požadavkem na rychlejší montáž elektroinstalace v nových, především montovaných domech uvedla společnost Moeller v rámci svého programu Xcomfort na trh systém zcela nové technologie. Je to tzv. radiofrekvenční systém Moeller (systém RF). Tento „bezdrátový„ systém nevyžaduje kladení sběrnicového vedení ani jiných komplikovaných kabelových rozvodů, protože místo sběrnice používá pro přenos povelů rádiový signál. Aktory (obr. 1) mohou být umístěny přímo ve spotřebičích nebo v instalačních krabicích. A co se týče senzorů (obr. 2), mohou být instalovány v podstatě kdekoliv, popř. mohou být třeba i přenosné.

Obr. 3.

Obr. 3. Příklady montáže systému RF Xcomfort

Radiofrekvenční systém lze využít pro modernizaci již existujících elektroinstalací, ale i v novostavbách. Zajišťuje zvýšení pohodlí a bezpečnosti bydlení, jakož i úsporu nákladů na vytápění, popř. klimatizaci. Jedinečnost řešení spočívá zejména v tom, že je systém kompletní, a tím je schopen zautomatizovat a zjednodušit ovládání domu, ať už jde o vytápění, klimatizaci, nastavení rolet či žaluzií, řízení garážových vrat, brány vjezdu nebo regulaci osvětlení, včetně stmívání. Systém je tedy vhodný pro standardní, ale i pro náročné aplikace.

Hlavní charakteristika systému Xcomfort

Vysoká spolehlivost přenosu zpráv (povelů) je zajištěna oboustrannou komunikací – aktor čeká na potvrzení povelu od senzoru, jinak se příkaz opakuje automaticky. Použitá frekvence 868 MHz není ve volně dostupném pásmu, tudíž nehrozí zahlcení pásma jinými vysílacími zařízeními (vysílačkami, dálkovým ovládáním automobilů apod.). Dostatečný dosah přístrojů je dán výkonem vysílače, který je však omezen normou. V praxi to představuje dosah signálu až 100 m ve volném prostoru a 30 m uvnitř budovy, tzn. prostup přes dvě stěny a jeden strop. Pro zvětšení dosahu signálu je zmíněný systém vybaven patentovanou technologií, tzv. routingem (směrováním). Ta umožňuje předávání povelů mezi přístroji na větší vzdálenosti (pouze při programování v tzv. komfortním režimu).

Vzájemné ovlivňování „sousedních„ soustav instalací je znemožněno použitou metodou programování systému a v komfortním režimu navíc zadáním přístupového hesla přístroje.

Obr. 4.

Obr. 4. Programování komponent RF v základním režimu pouze šroubovákem

Vzhledem k obousměrnému přenosu nezahlcují vysílače systému RF Xcomfort frekvenční pásmo. Vysílač vyšle jednu zprávu a čeká na potvrzení přijetí. Obdrží-li vysílající přístroj potvrzení příjmu, jeho vysílač zůstává dále pasivní. Vyzářený výkon bezdrátového vypínače je 150krát až 200krát nižší než u mobilního telefonu. To je zcela zanedbatelná hodnota s ohledem na zdravotní účinek na lidský organismus (mimo okamžik vysílání je přístroj pasivní, tzn. že nevysílá žádný signál). Použití centrální řídicí jednotky, tzv. Home Manageru, dovoluje využívat libovolný počet logických funkcí, spínacích hodin, ovládání prostřednictvím telefonu, dále řídit systém vytápění a přípravu TUV (teplé užitkové vody), včetně využití alternativních zdrojů tepla (např. slunečních kolektorů).

Instalace systému RF Xcomfort

Prvním krokem je instalace a připojení aktorů. Díky kompaktnímu provedení aktorů je lze zabudovat přímo do spotřebičů (obr. 3) nebo standardních instalačních krabic pro zapuštěnou montáž. Vodiče aktoru se přivedou přímo na spotřebič; napájení je ze sítě 230 V AC. Následně se instalují senzory (vypínače, termostaty, binární a teplotní vstupy atd.), přičemž konstrukce umožňuje jejich montáž přímo na stěnu. Senzory jsou napájeny z baterií s dlouhou životností (např. pro vypínač asi deset let). Je zajištěna i funkce upozornění na vybitou baterii blikáním osvětlení při aktivaci senzoru. Vzhledem k tomu, že se nepoužívají žádné prvky pro montáž do rozváděče, je možné při rekonstrukci ponechat dosavadní rozváděč i původní rozvod (vyhovují-li platným normám).

Obr. 5.

Obr. 5. Obrazovka vizualizace – Home Manager

Nastavení systému RF Xcomfort

Jestliže uživatel klade na elektroinstalaci pouze standardní požadavky (tj. dálkové ovládání osvětlení, řízení rolet, spínání libovolných spotřebičů apod.) a nevyžaduje např. časové funkce, světelné scény, komfortní regulaci vytápění apod., lze systém nastavit snadno pouze šroubovákem (obr. 4). Při programování se nejprve na aktoru stiskne programovací tlačítko (na aktoru se rozsvítí dioda LED a připojené osvětlení), dále požadovaný vypínač (jeden nebo více), který má ovládat zvolený aktor, a pro ukončení programovacího režimu se opět šroubovákem stiskne programovací tlačítko na aktoru. Je to jednoduché a rychlé, bez sekání zdí, bez výměny kabeláže či zvláštních znalostí systému.

Jsou-li požadovány náročnější funkce pro řízení budov (tzv. inteligentní budovy), instalační systém se programuje s využitím osobního počítače, popř. notebooku s rozhraním RF a aplikačním softwarem MRF (Moeller RF). Ve srovnání s programováním v základním režimu tímto uživateli budovy nebo objektu nevznikají žádné náklady navíc. Programováním pomocí počítače se systém „upgraduje„ (povýší) do komfortního režimu (s možností zadání hesla a využíváním routingu).

Obr. 6.

Obr. 6. Sada pro stmívání osvětlení Moeller

Po naprogramování je systém připraven plnit většinu úloh kladených na inteligentní budovu:

  • světelné scény,
  • centrální ovládání,
  • základní funkce vytápění,
  • ovládání žaluzií,
  • spolupráce s jinými systémy (alarm, elektrický zabezpečovací systém aj.).

Kdyby standardní komponenty nepostačovaly pro požadovanou úroveň komfortu bydlení, lze systém rozšířit o řídicí a vizualizační jednotku – Home Manager (obr. 5). Jednotka nabízí velký počet funkcí, např. spínací hodiny, logické funkce, světelné scény, centrální ovládání, zvukové a vizuální poplachová hlášení, kompletní řízení vytápění, dálkovou komunikaci přes modem a další. Navržený systém může bez problémů řídit sluneční kolektory, kotel, bojler na ohřev vody, směšovací ventily a zónové vytápění prostorů. K programování jednotky je určen program MMRF (Moeller Manager RF). Dodávku a parametrizaci Home Manageru zajišťují systémoví partneři firmy Moeller. Novinkou (obr. 6) jsou také sady pro stmívání osvětlení (SPAD-00/16) nebo spínání osvětlení (SPAD-00/15) či jiných spotřebičů, které jsou k dostání za výhodné ceny ve velkoobchodech.

Chtějí-li se zájemci blíže seznámit se systémem RF a vyzkoušet si možnosti ovládání a funkčnost systému v praxi, mohou navštívit jednu ze vzorových realizací s moderní elektroinstalací Xcomfort, které firma Moeller vytvořila spolu se svými systémovými partnery již v několika městech. Pozvánky do vzorových domů s ostatními informacemi lze nalézt na níže uvedených internetových adresách.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel. 465 519 611
fax: 465 519 619
e-mail: Xcomfort@moeller-cz.com
http://www.Xcomfort.com