časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Mobilní klika aneb Tady Dveře!

číslo 12/2006

Mobilní klika aneb Tady Dveře!

z německého originálu de, 19/2006,
upravil Ing. Josef Košťál, redakce Elektro

Potřeba bezpečnosti, zvláště ve vlastním domě či bytě, rok od roku roste. Stěžejním tématem je simulace přítomnosti, která se nemusí omezovat jen na zapínání a vypínání osvětlení. V současné době lze v nepřítomnosti také vytvářet dojem plného domu, popř. bytu, s využitím mobilního telefonu.

Obr. 1.

Obr. 1. Potřeba domácí bezpečnosti roste

Standardní každodenní situace: host zazvoní u dveří a hovoří do domovního telefonu (dveřního komunikačního zařízení) s obyvatelem domu. Podobná situace se nyní může odehrávat, přestože není doma vůbec nikdo – obyvatel domu hovoří s hostem přes mobilní telefonní síť, a host si tak ani nevšimne, že za zavřenými dveřmi vlastně nikdo není.

Dosavadní systémy, které tuto simulaci zvládají, mají jednu nevýhodu: spojení mezi dveřním komunikačním zařízením a mobilním telefonem má několik mezičlánků (dveřní stanice, telekomunikační brána, soukromá pobočková ústředna, pevná a mobilní telefonní síť), které představují od okamžiku zazvonění hosta u dveří až po navázání telefonického spojení celkové časové zpoždění v délce asi 30 s. To může skutečného (zvaného) návštěvníka odradit, a zloděje naopak utvrdit v tom, že nikdo není doma.

Dveře volají mobil

Nový systém Handylink od firmy Ritto odstraňuje nevýhodu v podobě mezičlánků tím, že dveřní komunikační stanice je přímo osazena integrovaným modulem GSM. Dveřní komunikační zařízení tak může přímo volat na mobilní telefon (obr. 3), popř. na pevnou telefonní linku (podle přání zákazníka). Díky této přímé cestě je navázání spojení dveře-mobil podstatně rychlejší než u dosavadních systémů. Obyvatel domu může přijmout volání dveří na svém mobilu, ať je kdekoliv, a hovořit s hostem, který stojí před zavřenými dveřmi. Jde-li o hosta, který je zván, může mu fyzicky nepřítomný obyvatel domu otevřít dveře přes mobil.

Obr. 2.

Obr. 2. Komunikace dveře-mobil

Výrobce dveřního komunikačního zařízení kladl důraz na co nejsnadnější obsluhu přístroje. Stiskem některého ze čtyř horních tlačítek může uživatel přesměrovat volání na některé ze čtyř předem nadefinovaných telefonních čísel mobilní, popř. pevné sítě (obr. 2). Osvětlené tlačítko signalizuje aktivní přesměrování volání. Při odchodu z budovy stiskne uživatel dveřního komunikačního zařízení jedno ze čtyř tlačítek přesměrování a od tohoto okamžiku končí všechny hovory iniciované z domovního telefonu na příslušném čísle mobilního telefonu. Jestliže se stane, že uživatel při odchodu z domova zapomene navolit přesměrování volání, může tak učinit kdykoliv později prostřednictvím mobilu zadáním speciálního kódu. Externě nastavit přesměrování lze stisknutím dvou kláves na mobilním telefonu.

Rodiny s dětmi nebo se seniory jistě ocení i další funkci, která umožňuje volání na určený mobil z dveřního komunikačního zařízení – po zvednutí sluchátka a stisknutí příslušného tlačítka přesměrování volání naváže domácí telefon spojení s určeným mobilním telefonem – domácí telefon v tomto případě poslouží jako snadné a rychlé tísňové volání (nouzové tlačítko) pro osoby, které např. nemohou běžně obsluhovat číselník telefonu.

Obr. 3.

Obr. 3. Příjem volání od domácího telefonu

Dolní tlačítka tohoto dveřního komunikačního zařízení jsou určena pro interní funkce hovoru nebo spínání, popř. pro vypnutí hovoru a otevření dveří.

Handylink je dosud k dostání jen v audioverzi se sluchátkem, nicméně v blízké budoucnosti má být uveden na trh bezsluchátkový model ve variantách s obrazovkou (videoverze ) nebo bez ní.

Doplňkové funkce

Dveřní komunikační zařízení Handylink má k dispozici kromě přesměrování volání ještě další doplňkové funkce, které lze v některých případech vhodně využít. Jde především o volání na domácí telefon a ovládání spínacích funkcí z mobilu nebo příjem alarmu na mobil.

Je-li uživatel dveřního komunikačního zařízení mimo dům, může z mobilu zavolat na domácí telefon a kontrolovat tak dveře (domácí telefon přijme z důvodu utajení kontroly toto volání zcela tiše, tj. bez doprovodných zvukových efektů).

Spínací funkce (světlo, žaluzie aj.), které jsou realizovány přes Twinbus, lze ovládat také z mobilu. Při použití rozhraní Twinbus-EIB je možný také přístup k funkcím sběrnice EIB.

Obr. 4.

Obr. 4. Handylink s tlačítky pro přesměrování (horní 4) a tlačítky interních funkcí (dolní 4)

Pomocí dveřního komunikačního zařízení lze rovněž přijmout výstražné hlášení na mobil. K tomu je třeba u vstupu na poschodí nainstalovat přístroj s bezpotenciálovým kontaktem, např. hlásič pohybu nebo poplachový kontakt. Při sepnutí tohoto kontaktu je odeslána předem nadefinovaná zpráva SMS na přednastavené číslo mobilního telefonu.

Výhodný tarif mobilního telefonu

Aby mohl domácí telefon komunikovat s mobilem, je třeba mít čipovou kartu SIM (Subscriber Identification Module, identifikační jednotka účastníka). Dveřní komunikační zařízení Handylink je dodáváno včetně této karty, ačkoliv je provoz v principu možný s libovolnou kartou SIM, a je jen na uživateli, zda dodávanou kartu využije nebo ne. Tarif (BusinessSmart od operátora T-Mobile) přiložené karty SIM je výhodný, neboť neobsahuje ani základní poplatek, ani minimální dobu trvání smlouvy (poplatky s tímto tarifem jsou stejné pro volání do pevné sítě a do všech mobilních sítí v Německu a činí dvacet pět centů za minutu při taktování deset sekund).